Tiltott tárgyak

Partnereinkkel nem szállítható küldemények

  

     A PMP Express partnerei nem kötelesek vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az tiltott vagy feltételesen szállítható árucikket tartalmaz-e, ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítják meg (pl: küldemény átvilágítása), hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt, vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt nem kézbesítik a címzettnek.
Mint azt a csomagolási javaslatoknál is említettük, itt is hangsúlyozzuk, hogy nemcsak a csomagolásért, de a csomag tartalmáért is a MEGBÍZÓ tartozik felelősséggel. A MEGBÍZÓ felelőssége tájékoztatni a FELADÓT a szállítható termékek köréről!

    A PMP Express fenntartja a jogot minden olyan csomagszállítási kérelem visszautasítására,  amely jogszabály által tiltott árucikket tartalmaz vagy személyek életében, egészségében és testi épségében, valamint bármely más csomagban kárt okozhat,- illetve külön indoklás nélkül visszautasítson bizonyos, ebben a bekezdésben nem részletezett áruféleségekre vonatkozó megbízásokat.

   A MEGBÍZÓ felelős az egyéb tárgyakban, a partnerek berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért, amennyiben a FELADÓ tiltott árucikket továbbít, vagy szállításra alkalmas, de nem megfelelően csomagolt árut ad át a partnerek munkatársainak. Megbízó köteles viselni saját kárát és megtéríteni a partnerek felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok a szállítás során keletkeztek az itt leírtak be nem tartása miatt.                               

 

A csomagolásnak meg kell felelnie a gyűjtős szállítás feltételeinek!

 

A gyűjtős szállításnak megfelelő csomagolás: szögletes, szabályos hasáb alakú, alaktartó kartondoboz(ok)! Megfelelő belső térkitöltéssel az csomagolt termék(ek) maximális védelme érdekében!

Ettől eltérő csomagolás esetén a futárszolgálat utólag pótdíjat számít(hat) fel, továbbá sérülés esetén a nem megfelelő csomagolás miatt a kártérítési igény elutasításra kerülhet!                                               

Partnereinkkel nem szállítható termékek köre:

 

A szállításból kizárt tárgyak:

A láthatóan túlsúlyos, vagy túl méretes, a nem kielégítő csomagolású vagy csomagolás nélküli küldemények, különösen törésveszélyes áruk. A PMP Express partnereivel a szállítás jellege miatt (gyűjtő szállítás, automata, iparszerű technológiával történő szortírozás) NEM, vagy csak szigorú feltételek betartásával/elfogadásával vállalja TÖRÉKENY ESZKÖZÖK, ÁRUK, TÁRGYAK SZÁLLÍTÁSÁT!

-        lőszerek, szúró-, vágó-, lőfegyverek, vágóeszközök, lőfegyver alkatrészei, robbanószerek és hasonlók, ide értve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatok, hadianyag; ADR szállítás köteles áruk*

-        sugárzó, gyúlékony, robbanékony, toxikus, maró hatású, fertőző vagy fertőzésveszélyes anyagok illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre illetve a személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet

-        kábítószerek és pszihotróp anyagok, hallucinogén szerek és a BTK.-ban meghatározott anyagok

-        készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok, nemesfémek,  pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, ékszerek, okirat, bélyeg, műtárgy, műkincs, antik tárgyak, késedelmi kötbérrel terhelt dokumentumok

-        romlandó, fertőző, undort keltő áruk

-        földi maradványok, kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak

-        élő vagy elhullott állatok és növények

-        olyan kiadványok, melyek tartalma pornográf, politikailag, vallásilag vagy etnikailag sértő vagy érzékeny tartalmú

-        - a csomagoláson rasszista, obszcén, köz- vagy személyiségi jogokat sértő felirattal vagy képpel jelölt küldemény,

-        veszélyes áru hulladék

-        értéknyilvánítás szolgáltatás

-        hőmérsékletre érzékeny áruk (hűtést, fűtést igénylő áruk)

-        kereskedelmi mennyiségű alkohol, bármilyen mennyiségű cigaretta illetve bármilyen más dohányipari termék

-        narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok

-        postafiókra vagy helyrajzi számra címzett küldemény

-        nem könyvelt küldemény

-        zacskóban, zsákokban, szövetzsákokba csomagolt termékek, amelyek nem kielégítő módon, nem a kereskedelemben szokásos módon vannak csomagolva

-        nem megfelelően csomagolt folyékony áru

-        gyúlékony anyagok (például: benzin, gázolaj, fűtőolaj, folyékony gáz stb)

-        rúdarany

-        pótolhatatlan vagy egyedi előszereteti értékkel rendelkező tárgyak

-        romlandó élelmiszerek, gyorsfagyasztott élelmiszerek

-        csomagolatlan vagy sérült áru

-        virágcsokor

-        prémek

-        körömlakk, körömgél, hajtógázas termékek (dezodor, hajlakk)  tűzoltó készülék

-        mosogató tálca, szaniter áru (wc csésze, bide, mosdókagyló, fürdőkád)

-        meleg és hő hatására térfogatváltozásra képes anyagok (zsírok, olajok stb)

-        összepántolt dobozok

-        mosógép

-        az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk

-        bármely olyan egyéb anyag, termék és árucikk, melynek szállítása jogszabályba ütközik, esetleg kereskedelmi- gazdasági korlátozás alatt áll, vagy szankció van érvényben vele szemben.

Választott futárcégtől függően változó feltételek:

GLS

nem romlandó élelmiszerek csak feltételekkel szállíthatóak (sérülés, elvesztés esetén kártérítés nem igényelhető)
Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad tájékoztatást

-        faládába csomagolt küldemények GLS-el nem adhatóak fel

-        GLS alkohol tartalmú italt NEM szállít

-        GLS esetében külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a személyes ingóságok csak feltételekkel szállítható (sérülés, elvesztés esetén kártérítés nem igényelhető)

-        bőröndöt csak dobozban elhelyezve, térkitöltést alkalmazva szállít

-        Akkumulátor: Megfelelő, biztonságos óvintézkedés, hogy a kénsav ne folyhasson ki!
Az akkumulátor sarkait, oldaléleit védve, pólusvédővel ellátva, fóliával több rétegben körbe tekerve, kartondobozba helyezve, kitöltő anyaggal ellátva. A kezelési irányt nyilakkal jelölni.

TNT
TNT

- Alkohol az európai unión kívülre csak bizonyos országokba, csak elővámkezelten, vámkezelést a TNT nem vállal
- Mágnes, hűtő mágnes a TNT rendszerén belül nem szállítható
- Parfüm a TNT rendszerén belül nem szállítható
- Bőrönd szállítása a TNT-vel lehetséges, (csomagolás feltételei a honlapon megtalálható csomagolási segédletnek megfelelően)
- Akkumulátor:  Csak lítium akkumulátorok szállíthatóak ,csak készülékbe építve, de azok is feltételekkel.(Teljesítmény függő, biztonságtechnikai adatlap szükséges hozzá)

A szállítható áruk köre változhat országoktól függően.  Szállításból nem kizárt áruk, termékek melyek normál esetben szállíthatóak a választott célországtó függően korlátozás, vagy szállítási tilalom alá eshetnek. A témában bővebb felvilágosítás ügyfélszolgálatunkon elérhető.

 

Trans-o-flex


- TOF alkohol tartalmú italt NEM szállít
- Akkumulátor: A csomag súlya a 40kg-ot nem haladhatja meg, csak zselés akkumulátor szállítható, savas NEM! Az akkumulátor sarkait, oldaléleit védve, pólusvédővel ellátva, fóliával több rétegben körbe tekerve, kartondobozba helyezve, kitöltő anyaggal ellátva. A kezelési irányt nyilakkal jelölni

 

A PMP Express partnerei az alábbi termékcsoportba eső küldeményeket csak az előírt feltételek betartásával  szállítja.

-        Üvegek:  (befőtt, szörp, méz stb)
Ablak, ajtó, tükör stb. nem szállítható

-        Televízió, monitor, számítógép , projektor, LCD, CRT, LED vagy plazmaképernyő

-        Gázkazán, villanybojler

-        Háztartási eszközök (kávéfőző, mikrohullámú, turmixgép)

-        Bútorlapokat 5 rétegű kartonpapírban él- és sarokvédelemmel ellátott csomagolásban

-        Matrac, mosógép (csak nemzetközi viszonylatban, külön árajánlat alapján)

-        Porcelán, váza, kristály és kerámia tárgyak

Feltételek:


1.

-        Megfelelő külső és belső csomagolás együttes megléte, ahol a külső csomagolás 5 rétegű kartondoboz vagy azzal egyenértékű formatartó csomagolóanyag.

-        A csomagba helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint alulról és felülről is védőréteggel kell védeni

-        Törékeny áru hungarocellel vagy egyéb bélelő, töltőanyaggal legyen körbevéve, több rétegben, külső csomagolásként kizárólag formatartó kartondoboz fogadható el. ,A „Törékeny” jelzés gondosságra int, de nem védi az árut,

2.
A fenti tárgyak átvételét a PMP Express partnereinek helyszínen megjelenő futára megtagadhatja ezért a szállíthatóságot a PMP Express a partnerekkel előre egyezteti.

A Feladó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy felvétel előtt fényképet küld a termékről, annak  külső  - belső csomagolásáról (megfelelő térkitöltő alkalmazása)

A PMP Express partnerei kifejezetten TÖRÉKENY szállítást nem végeznek, kiemelt kezelést nem tudnak biztosítani a fent felsorolt termékkört tartalmazó küldeményeknek, ezért azok feladását a Feladó/Megrendelő saját felelősségére adja fel, kárigényt csak a csomag eltűnése esetén adhat be, ezt írásbeli nyilatkozattal kell megerősítenie feladás előtt amit a pmp@pmpexpress.hu e-mail címen tehet meg.

A PMP Express  Logisztikai Kft jelen és jövőbeli partnereinek szállítási feltételeiben megtalálható feltételesen szállítható vagy a szállításból kizárt tárgyak a jelen mellékletben fel nem sorolt tárgyakat is beleértve a jelen ASZF részét képezik. APMP Express a jelen mellékletben található lista változtatásának jogát fenntartja.

- bármely olyan egyéb anyag,termék és árucikk, melynek szállítása jogszabályba ütközik, esetleg kereskedelmi- gazdasági korlátozás alatt áll, vagy szankció van érvényben vele szemben. Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad tájékoztatást, de ügyfélszolgálatunkon is érdelkődhet.

  Azokat a küldeményeket, amelyeket a törvény monopol jelleggel más szervezet hatáskörébe utal, a Szolgáltató nem veheti át továbbításra.

  Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási hiányából fakadóan a Szolgáltató a tudtán kívül ADR-es árufelvételt teljesít, úgy az ebből adódó mindennemű anyagi és erkölcsi kárt a Szolgáltató jogosult Megbízó felé továbbhárítani, továbbá a felmerülő jogi következményeket Megrendelő köteles viselni.

* Amennyiben Megbízó adatszolgáltatási hiányából fakadóan a PMP Express partnerei tudtukon kívül ADR-es árufelvételt teljesítenek, úgy az ebből adódó mindennemű anyagi és erkölcsi kárt a PMP Express jogosult Megbízó felé továbbhárítani, továbbá a felmerülő jogi következményeket Megbízó köteles viselni.

Amennyiben küldeménye veszélyes áru besorolással (UN szám vagy más egyéb arra utaló jelzés) rendelkezik, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a szállítás feltételeinek részleteiről.

 Tovább az ONLINE árajánlatkéréshez >>>

 

Segíthetünk
+36 20 500 5020
+36 52 310 184
Skype: pmpexpresskft