Széchenyi 2020

Regisztráció

Belépéshez szükséges adatok


A PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft.

Általános Szerződési FeltételeI

 

Letölthető dokumentumok:

Általános szerződési feltételek.pdf

GLS kiegészítő különdíjak.pdf

TNT kiegészítő különdíjak.pdf

UPS kiegészítő különdíjak.pdf

DPD kiegészítő különdíjak.pdf 

Szerződési feltételek belföldi raklapos küldemények szállítására 2022

 

1. A szerződő felek

1.1. A szolgáltató

PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye, Postacíme: 4029 Debrecen, Attila tér 3. IX. épület

Ügyfélszolgálat címe: 4029 Debrecen, Attila tér 3.

Cégjegyzékszáma: 09-09-020200;
Adószáma: 23068577-2-09

Rendelésfelvétel: Kizárólag online

Telefon: +3652310184, +36205005020

E-mail: pmp@pmpexpress.hu

Honlap: www.pmpexpress.hu

Nyitva tartás: Hétköznap 8.30 – 17.00, Sz-V: Zárva

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. Évi CLIX. Törvény (a továbbiakban: Postatv.) a 8. § (1) bekezdésének  d) pontja alapján egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén.

 

– az egyedi vagy csoportos küldemények megszervezése (beleértve az áru felvételét és átadását, valamint a csoportosítását gyűjtőszállításhoz)

 

– szállítási dokumentumok és fuvarlevél kiállítása, megszervezése

 

Az alábbi pontokban foglalt speciális többletszolgáltatásokat teljesíti:

a) nyomon követhető kezelés;

c) értéknyilvánítás;

d) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

 

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

a) nyomon követhető kezelés;

b) utánvétel; csak a GLS és DPD, szolgáltatás nyújtásában

c) értéknyilvánítás; csakis kizárólag a GLS, UPS, DPD, szolgáltatás nyújtásában

d) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén történő felvétele.

 

A szolgáltató partnerei időgarantált idejű kézbesítést nem vállalnak, a Szolgáltató honlapján a kalkuláció során feltüntetett kézbesítési határidők becsült határidőnek tekintendők.

 

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt vesz igénybe.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató kizárólag közvetítőként áll a Megrendelő (Feladó) és a szállítást kivitelező (Szállító) között. A www.pmpexpress.hu honlapon található árak és a Megrendelő számára legkedvezőbb szállítási feltétel kiválasztásával vehető igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A Megrendelő által megadott paraméterek alapján a szállítást a Szállító végzi el. A szolgáltató honlapján kínált szolgáltatások igénybevételekor a Megrendelő egyidőben elfogadja a szállító partnerek teljesítésre vonatkozó feltételeit és általános szerződési feltételeit is, amelyek a következő linken elérhetőek:

https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/terms-conditions.html#fuvFelt

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

https://www.ups.com/media/hu/terms_carriage_hu.pdf.pdf

A UPS szállítási feltételeket kiegészíti a UPS mindenkor érvényes Szolgáltatási és Díjszabási Útmutatója és a  Postai Függelék.

http://upscontentcentre.com/html/hungary?WT.mc_id=VAN700921

 

Szolgáltató ügyfelei részére nem nyújtja partnerei teljes szolgáltatási palettáját.

 

A UPS Szolgáltatási és Díjszabási Útmutatóban feltüntetett zónatáblázat illetve az egyes szolgáltatások díjai a PMP Express Logisztikai Kft.-n keresztül megrendelt szolgáltatásokra nem vonatkoznak.

 

https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/

 

A Szolgáltató által igénybevehető szolgáltatások aktuális díjai,illetve Szolgáltatótól igénybe venni kívánt bármilyen szolgáltatás díja kizárólag a www.pmpexpress.hu oldalon érhetőek el.

 

 

A PMP Express Logisztikai Kft. részére a honlapon elérhető belföldi és nemzetközi raklapos küldemények szállítását a TNT raklapos szállítása mellett belföldön a Palletways végzi.

 

 A PMP Express Logisztikai Kft. saját szállító járművekkel nem rendelkezik, nem foglalkoztat futárokat, így a csomagokkal való fizikai érintkezést is a mindenkori partnerek munkatársai végzik. A csomagok fizikai paramétereiben történt bármilyen változásról a PMP Express kizárólag a Feladótól/Megrendelőtől kapott tájékoztatás alapján értesül vagy a központi mérlegelést követően. A feladást követő módosítások megvalósításának érdekében a Szolgáltató mindent megtesz, de arra teljes mértékű garanciát nem vállal.

 

Fogalmak:

 

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbi három kategória egyikébe tartozik:

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel írásos (honlapon vagy e-mailben leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően. Az ügyfél megrendelői státusza nem zárja ki, hogy egyben a kézbesítési eljárásban egyben feladó vagy címzett is legyen, mely körülménynek a megadott adatokból egyértelműen ki kell derülnie.

Feladó: a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, akitől/amelytől a Szolgáltató partnereinek futára fizikailag a küldeményt felveszi, illetve akit/amelyet a Megrendelő feladóként jelöl meg a leadott rendelésen és a küldeményen, amennyiben a feladó eltér a Megrendelő személyétől.

Címzett: azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán, illetve a Megrendelő által leadott megrendelésen címzettként kerül megjelölésre, akinek/amelynek a küldeményt a Szolgáltató partnere futárának a küldeményt kézbesíteni kell.

Szállító: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltató szerződött partnere, és aki (a Megrendelő Szolgáltatón keresztül leadott megrendelése alapján) a megrendelésben foglalt szállítási feladatot ténylegesen elvégzi;

 

Csomagpont: Szolgáltató partnerei által szerződött csomagpontot üzemeltető vállalkozások, hozzáférési pont, ahol az ügyfelek csomagokat adhatnak fel, vagy csomagokat vehetnek át. Csomagpontnak minősülnek az automata csomagpontok is, ahol emberi beavatkozás nélkül lehet csomagot feladni és/vagy átvenni.

A Szolgáltató főbb szerződéses partnerei az alábbiak:

-      FedEx Express Hungary Transportation Kft.

-      GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

-      UPS Magyarország Kft.

-      DPD Hungária Kft.

-      Palletways Group Limited

 

Szolgáltató raklapos, egyedi bánásmódot igénylő, törékeny, vagy jellegéből fakadóan gyűjtőszállítástól eltérő szállítást igénylő küldemények esetében egyéb partnert is igénybe vehet a szolgáltatás teljesítéséhez. A teljesítés egyedi megállapodásba foglalt díjkalkuláció alapján történik, amelyre az adott szállítást végző partner általános szerződési feltételei irányadóak. Egyedi szállítások esetében a partnerek általános szerződési feltételei vagy ahhoz mutató link, mindig az Ügyfélnek kiküldött szállítási megbízásban érhető el.

 

2. A szerződés tárgya

A szolgáltatói szerződés alapján a PMP EXPRESS Logisztikai Kft. vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a mindenkori partnerek (ügyfél által kiválasztott) szállítási feltételeinek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól a választott partnerén keresztül átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a küldemény tartalmára vonatkozó előírásokat.

Szolgáltató fenntartja a jogot saját hatáskörben megvizsgálni, elbírálni és esetlegesen visszautasítani olyan megrendeléseket, melyek a partnerei szerződési feltételei szerint nem alkalmasak további feldolgozásra, küldemény továbbításra. 

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató partnerei kísérő okirattal, fuvarlevéllel közúti járművön vagy légi úton szállítanak.

 

3.1. A szerződés létrejötte

A Szolgáltató a Szolgáltatói Tevékenysége körében Szolgáltatói Szerződés alapján jár el a Megrendelővel szemben. A Felek között Szolgáltatói Szerződés a Megrendelőnek az ÁSZF elfogadására vonatkozó ajánlatának a Szolgáltató általi elfogadásával jön létre.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést szóban, személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve telefonon nem fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A megrendelés megküldését követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató által elektronikus formában elküldött fuvarokmányokat kinyomtatja, a kinyomtatott fuvarokmányokat a csomagot felvevő partner futárával aláíratja. Ehhez kapcsolódóan Megrendelő tudomásul veszi, hogy a küldemény felvétele a küldemény átvételének futár által történő írásbeli elismerésével történik. A szolgáltatási szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató dátumozása, a felvétel pontos időpontjának feltüntetése és a küldeményt felvevő megbízott aláírása igazolja.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő és az ahhoz kapcsolódó adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a feladott küldemény nem tartalmaz illegális, bármely állam által törvénybe ütköző, illetve veszélyes tartalmat, mely nyilatkozattal a küldemény tartalmáért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal függetlenül attól, hogy személyesen jelen volt-e a küldemény csomagolásánál, illetve a csomag futárnak történő átadásánál.

A szállításból kizárt termékek vonatkozásában a Szolgáltatónak és partnereinek nincs ellenőrzési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy zárt, becsomagolt küldeményeket vesz át a Feladótól. Az Ügyfél teljeskörűen felel a kizárt termékekre vonatkozó szabályok betartásáért és az esetleges be nem tartásból eredő mindennemű kárért, bírságért.

 

A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A Megrendelő vállalja, hogy betartja (a Szolgáltató választott partnerének) csomagolási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat (nem okozhat kárt vagy sérülést a fuvarozási eszközben, a Partnerek munkatársaiban, más csomagokban).

 

Amennyiben ennek nem tesz eleget, és ennek  köszönhetően a megjelenő futár a csomag felvételét megtagadja, úgy a Megrendelő köteles a csomagküldés díjának 15%-át és azon felül felmerült kiszálláshoz vagy a Szolgáltató partnerének teljesítése megkezdésével kapcsolatban felmerült díjat is a Szolgáltató  részére az alábbiak szerint megfizetni.

Amennyiben a Megrendelő a csomagküldés meghiúsulásakor a csomagküldés díját már megfizette, a Szolgáltató jogosult annak 15%-át visszatartani.

 

Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – díjbekérő számla alapján történik. A megrendelt szolgáltatás a díjbekérő számla kiegyenlítését követően kerül rögzítésre és teljesítésre.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

A Szolgáltatói Szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei a Szolgáltatóra csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha azokat a Szolgáltató előzetesen írásban kifejezetten elfogadta.

 

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

 

A Szolgáltatói Szerződést felek közös megegyezéssel kizárólag írásban jogosultak módosítani. A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

 

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti. Szolgáltató partnerei mindent megtesznek a sikeres módosítás érdekében, de annak sikeres módosítására garanciát vállalni nem tudnak az automata rendszerek és folyamatok alkalmazása miatt, ezért felelősségre nem vonható.

 

3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

 

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

 

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;

– a küldemény megnevezése nem egyértelmű és azt a Megrendelő nem pontosítja;

– a küldemény gyűjtőszállítással történő továbbításához a Megrendelő nem tud megfelelő csomagolást biztosítani;

– a küldemény csomagolása nem felel meg az ÁSZF-ben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a megrendelőt, feladót terhelik.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre, vagy

– utólagos elszámolás esetén, a Megrendelőnek és/vagy a feladónak és/vagy a címzettnek lejárt, részben vagy egészben - a járulékos költségeket is beleértve - kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

 

4.2. Szerződés megszűnése

 

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti, valamint Megrendelő a levél-/csomagküldés összegét kifizeti;

– a küldemény kézbesíthetetlen;

– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll

– a szolgáltató partnere azt a Feladónak visszaszállította

– a küldemény a Feladónak vissza nem küldhető és/vagy a Feladó a Küldemény visszaküldéséről lemond és annak megsemmisítése megengedett

– a Szolgáltató a megrendelés díjának kifizetését követően - bekért dokumentumok alapján - a nem megfelelő csomagolásúnak minősített küldemény esetében a szállítás ügyintézését felfüggesztheti vagy visszautasíthatja a megbízást. Amennyiben Megrendelő/Feladó a kért csomagolási feltételeknek nem tud/kíván eleget tenni, úgy a szolgáltatás visszautasításra kerül. A megrendelt szolgáltatás díja a banki költségek levonásával visszautalásra kerül.

 

– Belföldi Forint utalás/visszatérítés esetében min. nettó 400Ft vagy a visszautalandó összeg 1%-a

– Nemzetközi deviza utalás/visszatérítés esetén min. nettó 5,0 EUR vagy a visszautalandó összeg 1%-a

 

4. 3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

 

4.4 Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

 

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kell alkalmazni. A Szolgáltató

a)    a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;

b)    a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;

c)    a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

 

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak a PMP és szolgáltatás teljesítésére kiválasztott partner Általános Szerződési Feltételeiben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat, valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza (bővebben, mindenre kiterjedően a Szolgáltató partnereinek ide vonatkozó korlátozásai irányadóak) A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban, és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

 

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása:A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Külső burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát, valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Megfelel a szolgáltató működésének (automatizált szortírozási folyamatok során nyomóhatás érheti a csomagot, a futószalagról való 80 cm-es leejtési magasságot, gyűjtőkamionon történő továbbítás miatt a csomagokat egymásra pakolását sérülésmentesen ki kell bírnia a csomagnak).

A csomagolásnál figyelembe kell venni a feladni kívánt áru jellegét, súlyát és a csomagolóeszköz jellemzőit.

A PMP Express Logisztikai Kft. szállító partnerein keresztül csak és kizárólag karton dobozba csomagolt küldemények szállítását vállalja! Amennyiben ettől eltérő csomagolásban kerül átadásra, azért a feladó tartozik felelősséggel!

A Szolgáltató partnerei figyelemmel, gondossággal kezelik az egyéb jelzésekkel megjelölt (törékeny, állva szállítandó, stb) küldeményeket, azonban ezen jelzések feltüntetése nem eredményezi a szabályzatoktól eltérő kártérítési felelősséget. Az Ügyfél semmiféle felelősséget nem háríthat át a Szolgáltatóra ezekre való hivatkozással. A „törékeny címke” használata nem mentesíti a feladót a megfelelő csomagolási kötelezettségének teljesítése alól, az árut önmagában nem védi meg.

A futár csak a szemrevételezés által észlelhető, a kívánt csomagolási minimumot el nem érő esetekben jelezheti a helytelen csomagolást - ilyen esetekben meg is tagadhatja a felvételt - ugyanakkor a nem megfelelően csomagolt küldeményt is felveheti, melyet utólag az elosztó központban ellenőriznek és nem megfelelő csomagolás esetén pótdíj kerülhet felszámításra (lásd 2. sz melléklet)

A futár a csomag felvételekor kérésre csak véleményezheti a csomagolás megfelelőségét. A futár kizárólagos feladata csak a csomag felvétele és kiszállítása, a szállítások alkalmával nem ugyanaz a felvételt végző és kiszállító futár személye adott küldeményt tekintve! 

A futároktól információ, segítség kérhető, de a küldemények feladásakor a PMP Express honlapján és az ASZF-ben meghatározott módon kell eljárni, az a mérvadó. A futár sem a küldemények csomagolásában, sem a szükséges dokumentumok kitöltésében, illetve a küldemények méretében, súlyában bekövetkezett (rendelés leadását követően) változás miatt a szolgáltatás árában bekövetkező díjakról nem tudja és nem kötelessége tájékoztatni a Feladót/Megrendelőt. Azzal kapcsolatban tájékoztatást kizárólag a PMP Express munkatársai jogosultak és tudnak adni, amennyiben ilyen kérés/kérdés érkezik Feladó/Megrendelő        részéről.
A szolgáltató partnerei a hatóságok által hitelesített mérőeszközökkel rendelkeznek, ezért az általuk mért méretek képezik a végső elszámolás alapját.
A fent említett esetekben reklamáció benyújtására szolgáltatónál csak méretet és súlyt tartalmazó fényképes bizonyítékkal lehet.

A rendelések leadásakor bekért kapcsolati adatok (telefonszámok, e-mailek) szükséges esetekben a feladóval, címzettel való könnyebb, gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében történnek.
A szolgáltatásoknak nem része a futár telefonon történő tájékoztatása a felvétel és kiszállítás időpontjáról.

 

Külső csomagolás

-      A megfelelő védettséget nyújtó csomagolás jó minőségű, vízálló, legalább öt rétegű az áru súlyának megfelelő teherbírású kartondoboz.

-      Mindig új és jó minőségű csomagolóanyagot használjon, amely elég erős ahhoz, hogy megvédje a csomag tartalmát, és nem zúzódik össze a kartondoboz, amikor halomba rakják a többi dobozzal együtt.

-      A sarkok megerősítése és az élvédők használata javasolt. Az új dobozok a legjobbak, anyagában sérült vagy gyűrött csomagolóanyag nem ajánlott.

-       Legyen rá gondja, hogy a doboz elég nagy legyen ahhoz, hogy kitöltő anyag is férjen bele. Azok a dobozok, melyekbe kevés áru kerül, gyakran összecsuklanak, míg a túl sok árut tartalmazó dobozok szétrepednek.

-      A 25 kg-nál nehezebb csomagokat kérjük, jelölje „Nehéz“ („Heavy“) felirattal.

-      GLS, UPS esetében a megfelelő dobozba történő csomagolást követően a doboz fóliázása kerülendő, mert az nem megfelelő csomagolásnak minősülhet, amit pótdíj fizetést von maga után

-      A futárszolgálatoktól kapott csomag visszaküldése „úgy és abban küldöm vissza, ahogy kaptam”, nem jelenti azt automatikusan, hogy a küldemény a szállítási feltételeknek megfelelően érkezett és annak meg is felel továbbítás/visszaküldés esetén

-      A gyári csomagolás, nem feltételezi és nem jelenti azt, hogy a gyártó az adott terméket, gyűjtő szállítás feltételeinek megfelelően csomagolta. A küldeményeket a gyári csomagoláson felül egy külső héjjal, dobozzal, csomagoló anyaggal ellátni szükséges.

-      Az Ügyfél kötelessége, hogy az esetlegesen többször használt csomagolásról az összes korábbi csomagcímkét, matricát és más információt eltávolítsa, vagy azokat bármi egyéb módon olvashatatlanná tegye. Ennek elmulasztásából adódó minden hibáért, téves és/vagy késői kézbesítésért az Ügyfél viseli a felelősséget.

-      A küldemények minimális külső mérete 20*15cm

 

Belső tér kitöltése

-      A dobozon belül az üres részeket töltőanyaggal kell kitölteni. Az árunak a dobozon belül nem szabad elmozdulnia.

-      A kitöltő anyag feleljen meg az áru jellemző tulajdonságainak.

-      Csomagoláson belül a termékek ne érintkezzen egymással, illetve közvetlenül a doboz falával. A szállításra érzékenyebb termékek minden darabját külön szükséges becsomagolni buborékos fóliával, vagy habosított lappal – 4-5cm vastagságban - egymástól és a doboz falától elkülönítve.

-      Belső térkitöltő vagy párnázó anyagként, újságpapír, szalvéta, használtruha nem minősül elfogadhatónak

-      Vegyes termékkör feladása esetén a küldemény különböző jellegű tartalmát, lehetőség szerint eredeti csomagolásba, vagy ahhoz leginkább hasonló méretű dobozokba kell elhelyezni. Szükség esetén ütődés elnyelő légpárnás fóliával, habfóliával, kellő vastagságban körbe tekerve és végül egy külső gyűjtő dobozba helyezni jelentheti a megfelelő csomagolást

 

Küldemények lezárása:

-      A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

-      A dobozokat ragasztószalaggal körben meg kell erősíteni, minden nyílást gondosan lezárni, kiálló füleket, részeket leragasztani

-      A nehezebb vagy nagyobb csomagok esetén erősebb vagy dupla ragasztás célszerű.

 

Küldemények címzése:

A fuvarlevelek és csomagcímkék felragasztása a megfelelő dobozra mindig a feladó feladata, felelőssége és kötelessége!

A futár fuvarlevelet nem tölthet ki, abba nem írhat. Segítség kérhető a futártól, de a helyes kitöltésért a PMP Express által megadott instrukciók alapján a Feladó/Megrendelő tartozik kizárólag felelősséggel. A futároktól kapott helytelen információkért, az általa felajánlott segítségből fakadó hiányosságokért, hibákért, a PMP Express felelősséget nem vállal, az abból fakadó díjkülönbségekért a Feladó/Megrendelő felel.

A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

Nagyon fontos, hogy minden esetben

-      A vonalkódos fuvarlevél, szállítási címke felragasztásánál ügyeljen, hogy az mindig a küldemény tetejére kerüljön és a vonalkód törésmentesen jól látható legyen!

-      Távolítson el róla minden korábban használt címkét és egyéb szállítással összefüggő adatot.

 

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán. A címzést, csomagcímkét, fuvarlevelet vagy az ezeket tartalmazó tasakokat a csomag legnagyobb felületére kell ragasztani.

 

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

- a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

- a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

- a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot;

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.

Amennyiben a feladó a küldeményen több címet tüntet fel, akkor az első helyen feltüntetett címet, ha az egyik cím postafiókot jelöl, a Szolgáltató a másik címet veszi figyelembe visszakézbesítési címként.

A címzett feladatait az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.

A szállításhoz szükséges fuvarlevél, csomagcímke eljuttatása a feladóhoz az egyes szolgáltatók esetében az alábbiak szerint történik:


 - GLS: A csomagcímkét mindig a GLS futár viszi, a feladó a címke adatainak ellenőrzése utána a címkét saját kezűleg ragasztja a szállítandó csomagra.


- TNT:
1. A PMP Expresstől a feladó, a futár érkezése előtt megkapja e-mailben, html formátumban a fuvarlevelet. Consigment Note)Ezt ellenőrzés után nyomtatni szükséges és a futár érkezésekor a futártól kapott műanyag átlátszó, öntapadó tasakba helyezve kell felragasztani a csomag(ok)ra.
Az egyéb szállításhoz még szükséges dokumentumokat, helyesen, hiánytalanul kitöltött formában Feladó átadni köteles a futárnak.

2. Kézi fuvarlevél: Ebben az esetben a futár viszi magával a feladáshoz szükséges fuvarlevelet, melyet a feladónak kell megfelelően, az e-mailben kapott minta alapján helyesen, hiánytalanul kitölteni.

FONTOS: A kézi fuvarlevél kitöltésekor az azon feltüntetett adatok felülírják a PMP Express oldalán a rendelésben megadott adatokat illetve kért/fizetett szolgáltatásokat. A kézi fuvarlevélen szolgáltatás nem jelölés esetén az Express szolgáltatás teljesül és kerül számlázásra.

Import esetében adott ország ügyfélszolgálata egyezteti a felvételt a feladóval. Egyeztetést követően a fuvarlevél kiküldésre kerül a feladó által megadott e-mail címre, melyet ki kell nyomtatni és az érkező futárnak a még szükséges, kiegészítő dokumentumokkal együtt átlátszó tasakokban elhelyezve a küldeményre ragasztva átadni.

- UPS:

1. A PMP Expresstől a feladó, a futár érkezése előtt megkapja e-mailben, pdf formátumban a fuvarlevelet/csomagcímkét. Ezt ellenőrzés után nyomtatni kell és a futár érkezésekor a futártól kapott műanyag átlátszó, öntapadó tasakba helyezve kell felragasztani a csomag(ok)ra.
Az egyéb szállításhoz még szükséges dokumentumokat, helyesen, hiánytalanul kitöltött formában feladó átadni köteles a futárnak.

Import esetében a fentiekkel azonos az eljárás, annyival kiegészítve, hogy az egyes országokban a feladónak a fuvarlevél érkezését követően a UPS helyi ügyfélszolgálatát kell telefonon hívni és futárt kérni a csomagfelvételre. Import esetében további lehetőség, hogy a küldemény a feladóhoz legközelebbi „Acces point”-okban (feladóhely, csomagpont, dropbox) leadható. Az ezzel kapcsolatos elérhetőségeket, címeket a fuvarlevelet tartalmazó e-mail tartalmazza.

2.
Import esetében külön díj fizetése mellett kérhető, hogy a futár nyomtatott fuvarlevelet vigyen a feladóhoz. A „UPS1 automatikus felvételi kísérlet - Attempt Returns Plus” szolgáltatás esetében a futár egyszeri kísérletet tesz a küldemény felvételére. Ha nem tudja felvenni a küldeményt, a fuvarlevelet a feladónál hagyhatja, ebben az esetben a feladónak kell a csomagot bevinni a feladóhelyek egyikére, vagy futárt kérnie az ügyfélszolgálattól.

A „UPS3 automatikus felvételi kísérlet - Attempt returns Plus” szolgáltatás esetében, a futár 3 egymást követő napon megkísérli a csomag felvételét. Amennyiben ezen 3 alkalommal sem jár sikerrel, a fuvarlevél visszakerül az ügyfélszolgálathoz és ezt a szolgáltatást vagy a csomagfelvételt újra kérni kell. Ez esetben a UPS Attempt bármelyik szolgáltatás újra díj ellenében vehető igénybe.

Fontos: Import esetében mindenképpen a feladónak kell hívnia az adott ország UPS ügyfélszolgálatát az árufelvétel érdekében, amennyiben UPS Attempt szolgáltatást nem vesz igénybe.6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése


 

6.1. Díjak megállapítása

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél – első sorban a Megrendelő - díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan a számlázási adatokként a Megrendelő/Feladó adatait veszi figyelembe. Díjfizetést követően amennyiben az Feladótól/Megrendelőtől eltérő személy, jogi személy a szolgáltatási díj fizetője, úgy a számla a díjat fizető fél nevére kerül kiállításra.

 

A külön szolgáltatások díját, jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza.

 

A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

 

6.2. Díjfizetési módok

 

A szolgáltatások díjának lerovása az alábbi módokon történhet:

 

Átutalásos fizetés:Eltérő megállapodás hiányában, a Megrendelő köteles a Szolgáltató által elektronikus formában, díjbekérő számláján feltüntetett összeget a számlán feltüntetett határidőn belül, a Szolgáltató számlájára átutalni. A Megrendelő banki felületén fizetve, az utalásról szóló bizonylatot átküldve igazolni tudja a fizetés teljesítését. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató kizárólag ezt követően küldi meg a vállalt fuvarokmányokat és csak ezek után érkezik a futár a Megrendelő által megadott címre.
Forinttól eltérő devizanemben történő átutalás választása esetén utalási költség kerül felszámításra amely:

Belföldi utalás esetén: az utalandó összeg 0.50%-a , de minimum 1200.-HUF + Áfa

Nemzetközi utalás esetén: az utalandó összeg 1%, de minimum 1200.-HUF + Áfa

 

Paypal: A PayPal-al történő vásárlással nagyobb biztonságban vannak a pénzügyi és vásárlási információik! Gyors, időtakarékos, amivel megkönnyíthető a fizetés! A PayPal rendszer minden számlázási és fizetési információt eltárol, így nem szükséges minden alkalommal megadni azokat.

A paypal fizetési igazolást ad a megrendelő felé.

 

Bankkártyás fizetésnél (OTP Mobil - SimplePay): a Megrendelő a birtokában lévő bankkártya segítségével előre fizetéssel teljesítheti fizetési kötelezettségét. A sikeres megrendelés leadását követően néhány perc (2-3) elteltével a Megrendelő egy fizetési linket tartalmazó e-mailt kap (email tárgya: PMP megrendelés véglegesítése Simple) melyben a Tovább a SIMPLE fizetési oldal szövegre kattintva kezdheti meg a fizetés folyamatát.

Az OTP Mobil fizető felületre az e-mailben megküldött fizetési link 3-5 másodperc után irányítja a Megrendelőt, ahol megadhatja adatait és teljesítheti a fizetést. Megrendelő a MEGRENDELÉS gombra nyomva elfogadja, hogy a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u 30-32.), mint adatkezelő részére.

 

A szolgáltatást fizető ügyfelek esetében Szolgáltató akkor tud másnapi árufelvételt biztosítani, ha a szolgáltatás ellenértéke 16 óráig bank számlájára beérkezik vagy az utalási, fizetési bizonylat elküldésre kerül.


Utánvét
: Szolgáltató többletszolgáltatásként utánvétel-szolgáltatást biztosít, amely során a küldeményt a Feladó által meghatározott összeg készpénzben történő beszedését követően kézbesíti, és az így beszedett összeget a Címzett megbízásából a Feladó részére valamely pénzforgalmi szolgáltatás keretében juttatja el.

Az utánvét lehetőség a Szolgáltató honlapján, a csomagtartalom és érték megadásánál lehetséges a 4. lépésnél. Itt kell megadni a banki adatokat (kedvezményezett neve, bankszámlaszám és bank neve). Partnereink közül a GLS és DPD belföldi csomagküldéseknél tudja az utánvétet biztosítani.  Jelen ASZF utánvétre vonatkozó rendelkezései irányadók az egyedi megállapodások keretében jelen ASZF-ben nem nevesített partnerek szolgáltatásaira is.


Utánvét beszedés a Feladó szabályszerű, írásos megbízása esetén történik. A PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft. a beszedett utánvéteket a Feladó által a honlapon megadott bankszámlaszámra utalja át, készpénzes kifizetési lehetőséget a Szolgáltató nem biztosít. A Szolgáltató csak a hiánytalanul kitöltött utánvét beszedési megbízást fogadja el.

 

A PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft.-t a beszedett utánvétekért teljes körű felelősség terheli. Az utánvét beszedés elmaradása azonban nem hozza létre a PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft. tartozását a Feladó felé, az összeggel az eredeti jogviszonyban, továbbra is a Címzett tartozik.
A PMP Express utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá tartozik közreműködni az utólagos beszedésben. Amennyiben az utánvét beszedés elmaradása a Szolgáltató GLS vagy DPD partnerének szándékos károkozására, vagy gondatlan üzemvitelére bizonyíthatóan visszavezethető, és az utólagos beszedés nem jár sikerrel akkor az utánvét összeg értékéig támasztható kárigény. Amennyiben a küldemény elvesztése, teljes vagy részleges megsérülése, illetve megsemmisülése áll fenn, abban az esetben a PMP Express a kárt a GLS és DPD partnere kártérítés szabályai szerint téríti meg és ebben az esetben utánvét összegének értéke nem követelhető.

Szolgáltató a címzettől beszedett, de a Megbízó részére még el nem utalt összeg átutalásának visszatartására hatósági határozat vagy hatósági megkeresés alapján jogosult.   A kézbesítést végző futár távozását követően az utánvét összegével, illetve a visszajáróval kapcsolatos reklamációknak nincs helye.

 

GLS:
Az utánvét összegét Szolgáltató a kézbesítést követő 8 munkanapon belül utalja át a Feladó számlájára.
A vonatkozó jogszabályok szerint az utánvétkezelést tranzakciós illeték terheli, amelyet az Ügyfélnek kell megfizetnie, így utánvétes küldemény esetén az alábbi utánvételi összeggel növekszik a fuvardíj.

0 - 20000Ft                           840Ft

20001 - 50000Ft                  960Ft

50001 - 90000Ft                  1200Ft

90001 - 150000Ft                1400Ft

150001 - 499999Ft              a beszedett utánvét érték 1%-a

Az utánvét összege csomagonként nem haladhatja meg a 499.999 Ft-ot.
Az utánvétérték kifizetése készpénzben történhet.
A szolgáltatás díja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül.

 

DPD:

Az utánvét elszámolása és átutalása heti egy alkalommal történik, a beszedést követő 8 banki napon belül.

 

A vonatkozó jogszabályok szerint az utánvétkezelést tranzakciós illeték terheli, amelyet az Ügyfélnek kell megfizetnie, így utánvétes küldemény esetén az utánvételi összeg:

0 - 10000Ft                           535Ft

10001 – 50000Ft                  595Ft

50001 – 100000Ft                645Ft

100001 – 300000Ft              a beszedendő összeg 1%-a

300001 – 500000Ft              a beszedendő összeg 1,7%-a


Az utánvétérték kifizetése készpénzben vagy bankkártyával történhet. Bankkártyás fizetés csak a bankkártya olvasó terminállal rendelkező futároknál lehetséges. Bankkártyás fizetés esetén a Címzett elfogadja, hogy a DPD a fizetési igazolást elektronikus úton juttatja el a Címzett által megadott e-mail címre. Az áruutánvét legmagasabb összege készpénzfizetés esetén 300.000, -Ft, azaz háromszázezer forint/csomag, bankkártyás fizetés esetén 499.999Ft. A szolgáltatás díja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül. Ezen időszakra a Feladó kamatra nem jogosult.

 

Megrendelő vállalja, hogy megfizeti a társaságnak az összes felmerült költséget azon esetekben, amikor a Szolgáltatónak egy harmadik felet kell igénybe vennie az összeg beszedése érdekében.

A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím), amely esetben a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésben téves bankszámlaszámot ad meg az utánvételes eljárás keretében beszedett pénz utalásához, akkor a Szolgáltatót kizárólag a tekintetben terheli felelősség, hogy a beszedett összeget a megadott számlaszámra elutalja, viszont nem kötelessége és nem jogosult vizsgálni, hogy a bankszámla létező számla-e és kihez tartozik, illetve semmilyen felelősséget nem vállal arra vonatkozóan, ha az utalás a megadott bankszámlaszámra sikertelen. Az elutalt összeg Szolgáltatóhoz való visszajutása esetén a Szolgáltató a felelős őrzés szabályai szerint köteles az utánvételesen beszedett pénzt megőrizni.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli azért, hogy ha a Megrendelő által megjelölt bankszámlára elutalt utánvételes eljárás keretében beszedett összeghez a bankszámla rendelkezésre jogosultja a bankszámlát érintő egyéb eljárás (pl. inkasszó) miatt nem tud hozzáférni.

Megrendelő tudomásul veszi és egyben jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Szolgáltató a szolgáltatási szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesíti, azonban a Címzett az utánvétes csomag átvételét bármilyen okból (a csomag sérülésének kivételével) megtagadja, Megrendelő megfizeti a szolgáltató részére a csomag visszaküldésének díját.

Nem köteles kézbesíteni a küldeményt a Szolgáltató, ha a szolgáltatás díját a feladó - vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő - nem fizette meg.

 

Szolgáltató jogosult a szállítással kapcsolatban utólagosan felmerülő többletköltségek (súly és méretbeli különbségek, GLS esetében helytelen csomagolás, túlméretes küldemény, TNT esetében - hibás címzés, magánszemélynek magán lakcímre történő kézbesítés, nem halmozható felár raklap szállításakor, UPS esetében címhelyesbítési díj, kiszállíthatatlan küldemények speciális kezelése, ügyfélkód hiánya kézzel kitöltött fuvarlevél estében, kiegészítő kezelési díj, nagyméretű vagy túlméretes csomag) feladó/megrendelő/alap szolgáltatási díjat fizető fél általi megfizetése érdekében a kézbesítést követő 30 napon belül díjbekérőt illetve számlát kiállítani.

 

Az utólagos díjszámítás/számlázás alapja a szolgáltató partnerei által központilag mért tömeg és/vagy térfogat, melyet a Szolgáltató a Megrendelő vagy a feladó külön hozzájárulása nélkül köteles kifizetni a szállító partnernek, majd ugyanazon a jogcímen kiszámlázni Megrendelőnek.

Szolgáltató partnerei minden esetben hitelesített automata eszközöket használnak a súly és térfogat megállapítására.

A Megrendelő vállalja, hogy ezen díjat a Szolgáltató díjbekérőjének/számlájának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizeti Szolgáltató részére

 

 

Szolgáltató számlareklamációt a díjbekérő/számla kiállítását követően 30 napon belül fogad el. Szolgáltató elektronikus számlát a www.szamlazz.hu oldalról küld, a szamla.pmpexpress@szamlazz.hu e-mail címről.

 

 Feladó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy feladás után, de kiszállítás előtt a mért különbségről a Szolgáltató külön értesítést nem küld, a helyes címadatok és méretek megadása, bejelölése a megrendelő/feladó kötelessége (A futároknál nincs semmilyen mérőeszköz, nem feladatuk a csomagok mérése, feladó/megrendelő külön ez irányú helyszínen történő tájékoztatása.)

 

A szolgáltatásról a kereskedelmi számlát a szolgáltató elektronikus úton vagy postai úton juttatja el a megrendelőnek – a megrendelésben előzetesen megjelöltek szerint.

 

Feladó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás során felmerülő díjkülönbözet

 

(Pl. Szolgáltatás váltás díjkülönbözete, Méretváltozás és súly eltérés miatti díjkülönbözet, valamint bármely a szállítás során felmerült kiegészítő díj, amelynek feltételei és kiszabásának oka és mértéke az ASZF elején és a következő linkeken megtalálható)

 

 1. GLS kiegészítő különdíjak.pdf

 

 1. TNT kiegészítő különdíjak.pdf

 

 1. UPS kiegészítő különdíjak.pdf

 

 1. DPD kiegészítő különdíjak.pdf

 

illetve adminisztrációs költségek esetleges meg nem fizetése esetén Szolgáltató fizetési felszólítást küld, melynek eredménytelensége esetén fizetési meghagyásos eljárást, illetve amennyiben szükséges végrehajtási eljárást kezdeményez a Feladóval/Megrendelővel szemben. Ilyen esetekben az eljárás során felmerülő illetékek, ügyvédi költség, valamint egy adminisztrációs költség melynek mértéke  a díjkülönbözet 2%-a, de min. 4.000Ft+Áfa (Br.: 5080Ft) a Feladót/Megrendelőt terheli.

 

 

 

 


7. Szolgáltatások

 

7.1. Igényelhető szolgáltatások (a díjakat lásd a 2. számú Mellékletben vagy az ASZF elején az előző pontban említett linkeken/pdf dokumentumokban)

 

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

a)    a postai küldemény nyomon követhető kezelése a www.pmpexpress.hu honlapon a csomagazonosító/fuvarlevél szám megadásával

b)    időgarantált szolgáltatás – Szolgáltató a partnereivel kötött szerződések értelmében időgarantált szolgáltatást nem végez

c)    utánvét-szolgáltatás;

d)    időgarantált kiszállítást (TNT 9,10,12 órás expressz)

 

Szolgáltató külön díjat számít fel az alábbi esetekben

TNT partner választása esetén

 1. Olyan küldeményeknél ahol a küldemény formája, vagy egyéb tulajdonsága miatt (pl. csomagolatlan küldemények kiálló részek, éles felületek, illetve rejtett veszélyes áruk stb.) fennáll a veszély, hogy a szállítás során sérülést vagy kárt okozzon, a Szolgáltató különdíjat számol fel.
 2. Túlméretes küldemények esetére különdíjat számítunk fel, különösen az alábbi esetekben:
  amelyeknél a küldemény tömege vagy térfogata túllépi a Megrendelő által választott Partner szállításra vonatkozó tömeg- és térfogathatárait;
 3. - Nemzetközi Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bármely utámérete meghaladja a 120 (H) x 120 (Sz) x 150 (M) centimétert.
  - amelyek Nemzetközi Gazdaságos Expressz szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bármely mérete meghaladja a 240 (H) x 120 (Sz) x 180 (M) centimétert.
  - amelyek hengeres, vagy kerek alakjuk miatt nem szállíthatóak palettán, így a kezeléséhez gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség.
 4. amelyek nem palettázott, 30-70 kg tömegű küldemények, és biztonságos kezeléséhez gépi segítségre, vagy több mint egy emberre van szükség.
 5. A nem automatikusan szortírozható küldemények esetén különdíjat számítunk fel. Különösen az alábbi esetekben:

- amelyek tömege 30 kg-nál kisebb, és bármely mérete meghaladja a 120x70x60 centimétert;
- amelyek hengeres alakjuk következtében nem maradnak nyugalmi helyzetben a szortírozó szalagon;

- amelyek folyadékot tartalmazó hordók vagy palackok, így fennáll annak a veszélye, hogy a szortírozó szalagon instabillá válnak, illetve leesnek a szalagról es ezzel kárt vagy személyi- illetve küldeménysérülést okoznak.

 1. Olyan küldemények fuvarozásakor, ahol a küldemény formája, alakja, vagy csomagolása akadályozza a halmozott rakodást, nem halmozható küldeményekre vonatkozó különdíjat számolunk fel. Abban az esetben is „nem halmozható” díj kerülhet felszámításra, amennyiben a küldeményen „Törékeny” felirat található. Különdíj alkalmazandó minden olyan küldemény esetében, melynek legalább egy darabja nem halmozható. A nem halmozható azt jelenti, hogy a küldemény egy darabja vagy egy raklap nemhalmozható függőlegesen, biztonságosan! (Megjegyzés: A kiszámlázott különdíj nem egy megrendelhető szolgáltatást jelöl és a TNT semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozólag, hogy a küldeményt a szállítás egyetlen pontján sem fogják halmozni.)
 2. A földrajzilag távoli vagy nehezen megközelíthető helyekre törtérő kiszállítás, illetve onnan történő küldeményfelvétel esetén kerül felszámításra a távoli területek különdíja.
 3. Bármilyen Lítium akkumulátort, vagy azt tartalmazó eszköz, tárgy szállítása esetén.
 4. Lakásra történő kiszállítás: Lakásra történő kiszállítás esetén a küldemény kézbesítési címe valamely lakás vagy magánlétesítmény, ide értve azokat az eseteket is, amikor egy cég egy lakásban működik.
 5. Nem elektronikus fuvarlevéllel feladott küldemények különdíja: Minden küldeménynél, amelyhez kézzel kitöltött fuvarlevél tartozik, különdíjat számítunk fel.
 6. Címmódosítás/hibás címzés díja: Csak a küldemény futárnak átadása után bekövetkezett címmódosításkor kerül felszámításra, akár a feladó, akár a címzett részéről történő módosítás miatt
 7. Kiegészítő érték alapú kártérítés - eseti szállítmány biztosítás: Értékalapú kártérítésnyújtás dokumentum és áruküldeményei sérülése vagy eltűnése esetén . Kizárólag új termékre, árura köthető. Az áru értékének igazolása kereskedelmi számlával lehetséges mely feltétele a kárigény benyújtásnak. A biztosítás alapfeltétele a gyűjtő szállításnak, iparszerű automata szortírozásnak megfelelő csomagolás alkalmazása. Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

 

GLS partner választása esetén

 

 1. Nem megfelelő csomagolás esetén a 2. számú melléklet alapján - akkor is - ha azt a GLS futár felvette és annak nem megfelelőségéről a helyszínen a feladót nem tájékoztatta, de az nem felel meg ASZF-ben leírtaknak, a gyűjtőszállításnak és az automata iparszerű technológiával történő szortírozásnak.
 2. Túlméretes küldemény: Amennyiben a küldemény meghaladja a GLS maximális mérethatárát 200cm vagy maximális körméret határait 300cm (körméret számítása: 1 x hosszúság + 2 x szélesség + 2 x magasság) és mégis felvételre kerül, úgy túlméretes felár terheli a küldeményt csomagonként. A díjat a 2.számú mellékelt tartalmazza.
 3. Túlsúlyos küldemény: A GLS 40kg-ig vállalja egy csomag szállítását. Az ezt meghaladó súlyú csomag felvételét a futár megtagadhatja, ha mégis bekerül a GLS rendszerébe az bárhonnan akár vissza is fordítható a feladóhoz,  a 40kg feletti tömegre további díj fizetendő melynek mértékét a 2.számú melléklet tartalmazza.
 1. Visszaszállítás díja belföld: A címzett részéről a küldemény átvételének megtagadása vagy többszöri sikertelen próbálkozás után a kiszállítás díjával megegyező összeg
 2. Kiegészítő érték alapú csomagbiztosítás: Az értéknyilvánítás-szolgáltatás (érték alapú kártérítés) esetileg, csomagonként, a szolgáltatási díj megfizetése ellenében vehető igénybe. Az értéknyilvánítás-szolgáltatás legmagasabb összege belföldi csomagok esetén maximum 500.000 Ft, export csomagok esetén maximum 200.000 Ft. A GLS érték alapú biztosítás nettó beszerzési érték alapján biztosítja a csomagokat. A biztosítás alap feltétele a gyűjtő szállításnak, iparszerű szortírozásnak megfelelő csomagolás alkalmazása. Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

Bővebb információ elérhető:  https://gls-group.eu/HU/hu/csomagbiztositas

 

Fontos: A túlméretes, túlsúlyos, vagy nem megfelelő csomagolással feladott küldemény esetében a GLS szállítási díjba foglalt 50000Ft-ig terjedő biztosítása érvényét veszti.

 

 

 

UPS partner választása esetében

 

 1. a.                Kiegészítő, érték alapú kártérítés

Kizárólag áruküldeményre köthető (Minden küldemény 19914HUF ((több csomag egyszerre, együtt feladva egy küldeménynek tekintendő)) összeg határig biztosítva van)

Használt termékekre, személyes tárgyakra érték alapú kártérítés nem köthető.

            Csomagonként a maximális értékhatár 50000 USD vagy annak helyi pénznemben számított ellenértéke. Az áru értékének igazolása kereskedelmi számlával lehetséges mely feltétele a kárigény benyújtásnak. A biztosítás alap feltétele, a gyűjtő szállításnak, iparszerű automata szortírozásnak megfelelő külső-belső csomagolás alkalmazása. Káresemény észlelésekor kiemelten fontos az érintett küldemény megőrzése csomagolással együtt, a doboz olyan állapotában, ahogy a futártól átvételre kerül, beleértve a doboz teljes tartalmát. A futár a küldeményért visszamegy, visszaviszi a központba, ahol szemlézést követően a kárigény elbírálásra kerül.

 

 1. b.    Címhelyesbítési díj

Amennyiben feladást követően történik cím módosítás vagy  ha a címzett a feladótól/megrendelőtől eltérő címre kéri a szállítást a megrendelő/feladó részére kerül a díj utólagosan kiszámlázásra. A futár többször megpróbálja a kézbesítést, értesítést hagy, amennyiben a kézbesítés idején a címzett nem elérhető.

 

 

 

 1. c.    Kiszállíthatatlan küldemények speciális kezelése

Az összes EU-n belüli és belföldi küldeménynél, ha a UPS megkísérelte a kiszállítást, de nem járt sikerrel,küldeményét automatikusan visszaküldjük UPS Standard szolgáltatással (ahol igénybe vehető). Az EU-n kívüli célországokba szállított minden küldemény esetében a UPS felveszi a kapcsolatot a feladóval, hogy utasításai szerint járjon el  A visszaküldési pótdíjakat minden ilyen kiszállíthatatlan küldemény feldolgozásáért a feladó/megrendelőnek kerül kiszámlázásra.

 1. d.    Ügyfélkód hiánya vagy érvénytelensége miatt felszámított díj

Ha  kézi fuvarlevelet választ és nem tünteti fel a fuvarlevélen vagy nem választja rendelés leadásakor mert tud nyomtatni, de kézi fuvarlevéllel kerül feladásra és nem kerül a szám a fuvarlevélre, akkor ez a díj utólagosan a feladónak felszámításra kerül, kézi fuvarlevéllel feladott csomagnál a kézi fuvarlevél másolatát a feladás napján a pmp@pmpexpress.hu email címre el kell küldeni.

 1. e.    Kiegészítő kezelési díj

Kiegészítő kezelés szükségessége miatt kiegészítő kezelési díj vonatkozik a következőkre: Minden olyan tárgy, amely fémből vagy fából való külső konténerbe van becsomagolva.

• Minden olyan henger alakú tárgy, mint hordó, dob, vödör vagy gumiabroncs, amelyek nincsenek teljesen hullámlemezes kartonpapír dobozba csomagolva.

• Bármely olyan csomag, amelynek leghosszabb oldala meghaladja a 100 cm-t, vagy a második leghosszabb oldala több 76 cm-nél.

• Bármely olyan csomag, amelynek a tényleges súlya több mint 32 kg.

• A küldemény minden egyes csomagja esetén, ahol a csomagok átlagos súlya több mint 32 kg és a csomagok egyenkénti súlyát nem részletezték.

Csomagolás: Bármely olyan árucikk, amely nincs teljes egészében hullámkarton, beleértve, de nem kizárólagosan a fém, fa, kemény műanyag, puha műanyag (pl.: műanyag zsák) vagy expandált polisztirol hab (hungarocell) csomagolások.

Nem kerül felszámításra a díj, ha a nagyméretű csomag után fizetendő díj merül fel.         

A PMP Express fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan csomagra, amely a UPS részéről – a UPS megítélése szerint – külön kezelést igényel, külön kezelési díjat állapítson meg.

 1. f.     Nagyméretű csomag után fizetendő pótdíj

A csomag akkor számít „nagyméretűnek”, ha a hossza plusz a kerülete [kerület= (2 x szélesség) + (2 x magasság)] együtt meghaladja a 300 cm-t, de nem lépi túl a maximális UPS méretet, a 400 cm-t. A nagyméretű csomagok minimális számlázási súlya 40 kg. Ezen felül nagy csomagokra vonatkozó felárat is felszámolunk

 1. g.    Túlméretes küldemények

Azon csomagok, melyek tényleges súlya túllépi a 70 kg-ot, vagy hossza több mint 274 cm, illetőleg a méret hosszban és kerületben együttesen [kerület = (2 x szélesség) + (2 x magasság)] meghaladja a 400 cm-t, nem elfogadhatóak a szállításra. Ha mégis bekerülnek a UPS kiscsomagos rendszerébe, kiegészítő költséggel terhelik e csomagok szállítását. Azon csomagokra is vonatkozik a Nagyméretű csomag után fizetendő díj, melyek hosszúsága és kerülete együtt túllépi a 400 cm-t

 1. h.   Lakóhelyre történő kézbesítés

A UPS lakóhelyre és üzleti területekre egyaránt végez kiszállításokat. Lakóhelynek számít a kifejezetten e célból használt épület, de a lakóhelyről vezetett üzlet is. Minden lakóhelyre kézbesített küldemény után pótdíj kerül felszámításra. Ez az opció a megrendelés leadásakor jelölendő

 1. i.     UPS 1 automatikus felvételi kísérlet (1ATP):

A UPS a feladó országban 1 automatikus felvételi kísérletet tesz a csomag felvételére, megadott felvételi címen, munkaidőben. A UPS központilag nyomtatja és futár viszi magával a kész fuvarlevelet

 1. j.     UPS 3 automatikus felvételi kisérlet (3ATP):

A UPS a feladó országban 3 automatikus felvételi kísérletet tesz egymást követő munkanapokon a csomag felvételére, megadott felvételi címen, munkaidőben. A UPS központilag nyomtatja és futár viszi magával a kész fuvarlevelet.

 1. k.    Lítium akkumulátorok:

Csak lítium akkumulátorok szállíthatóak, csak készülékbe építve, de azok is feltételekkel. (Teljesítmény függő, biztonságtechnikai adatlap szükséges hozzá) Minden olyan küldeményre vonatkozik, amelyik tartalmaz ilyen akkumulátort.

 1. l.     Átvevő aláírása szükséges:

Egyes országokban a futár nem köteles aláírás ellenében kézbesíteni a küldeményt, így postaládában vagy ajtó előtt, akár a teraszon is hagyhatja azt, amely az aláírás szükséges opcióval kerülhető el. Az aláírás szükséges opció nem zárja ki a címzettől eltérő személynek történő átadást a címen, de akár szomszédban is hagyható a küldemény. USA, Kanada Ausztrália, Japán, Szingapúr, Taiwan, Svájc, Dánia, Svédország, Anglia, Ausztria, Belgium, Csehország, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország

 

DPD partner választása esetén

 1. Nem megfelelő csomagolású, nem rendszerkompatibilis küldemények esetén a 2. számú melléklet alapján - akkor is - ha azt a DPD futár felvette és annak nem megfelelőségéről a helyszínen a feladót nem tájékoztatta, de az nem felel meg ASZF-ben leírtaknak, amelyek jellegüknél fogva nem alkalmasak az automata továbbító szalagon történő kezelésre, beleértve, de nem kizárólag: azon keskeny rudak, csövek, hengerek stb. melyek elgurulhatnak,-azon amorf csomagok, melyeknek nincs olyan lapos és egyenletes felülete, amelyen önállóan megállna a csomag,-azon csomagok, ahol kicsi alapterületre nagy súly koncentrálódik (például: kettlebell),-kellő merevséget nem biztosító csomagolású csomagok (például: zsákos ömlesztett küldemények)
 2. Túlméretes küldemény: Amennyiben a küldemény meghaladja a DPD maximális mérethatárát 175cm vagy maximális körméret határait 300cm (körméret számítása: 1 x hosszúság + 2 x szélesség + 2 x magasság) és mégis felvételre kerül, úgy túlméretes felár terheli a küldeményt csomagonként. A díjat a 2.számú mellékelt tartalmazza.
 3. Túlsúlyos küldemény: A DPD  31,5kg-ig vállalja egy csomag szállítását. Az ezt meghaladó súlyú csomag felvételét a futár megtagadhatja, ha mégis bekerül a GDPD rendszerébe az bárhonnan akár vissza is fordítható a feladóhoz,  a 31,5kg feletti tömegre további díj fizetendő melynek mértékét a 2.számú melléklet tartalmazza.
 1. Visszaszállítás díja belföld: A címzett részéről a küldemény átvételének megtagadása vagy többszöri sikertelen próbálkozás után –a kiszállítás díjával megegyező összeg
 2. Utánvét összegének utólagos módosítása: 1250HUF+Áfa/küldemény
 3. Utánvét fizetése bankkártyával a futárnak: A díjat a 2.számú mellékelt tartalmazza
 4. Kiegészítő érték alapú csomagbiztosítás: Az értéknyilvánítás-szolgáltatás (érték alapú kártérítés) esetileg, csomagonként, a szolgáltatási díj megfizetése ellenében vehető igénybe. Az értéknyilvánítás-szolgáltatás legmagasabb összege maximum 13000EUR/csomag.

A DPD érték alapú biztosítás nettó beszerzési érték alapján biztosítja a csomagokat. A biztosítás alap feltétele a gyűjtő szállításnak, iparszerű szortírozásnak megfelelő csomagolás alkalmazása. Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

Bővebb információ elérhető: 

https://www.dpd.com/hu/wp-content/uploads/sites/228/2020/12/DPD-ASZF-Belf%C3%B6ld-20210101.pdf

https://www.dpd.com/hu/wp-content/uploads/sites/228/2021/01/DPD-ASZF-Nemzetk%C3%B6zi-20210111.pdf

 

Fontos: A túlméretes, túlsúlyos, vagy nem megfelelő csomagolással feladott küldemény esetében a DPD szállítási díjba foglalt 50000Ft-ig terjedő biztosítása érvényét veszti.

 

7.3. Felvétel

A küldemények felvétele meghatározott időben, írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel partnere által történő várható időpontját. A csomagok felvétele és kiszállítása minden esetben a partnerek munkarendjének megfelelően, munkaidőben történik (munkanapokon általában 8 -17 óra között, egyes területeken 18 óráig és az év kiemelt forgalmú időszakaiban akár ezt meghaladóan is). Szolgáltató partnereinek egyoldalú döntése alapján kerül meghatározásra, hogy adott napon mely időpontban történik a küldemény felvétele. Szolgáltató és partnerei minden esetben törekszenek az ügyféligények figyelembe vételére, de arra garanciát nem vállalnak.

A küldemények felvételét a Szolgáltató írásbeli megállapodása alapján a Szolgáltató közvetített partnere alkalmazásában álló futár végzi.

A megrendelőnek nem kötelező a felvételi címen tartózkodnia, amennyiben a Megrendelő és a feladó személye egymástól különbözik. A felvétel teljesítéséhez az szükséges, hogy a Megrendelőnek/Feladónak megküldött dokumentumokat, fuvarlevelet a feladó kinyomtassa és azt a futár részére összekészítve átadja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak vagy partnerének nem kötelessége a Megrendelő és a feladó közötti bármilyen kapcsolatot vizsgálnia és nem is vizsgálja, csak a kinyomtatott okmányok bemutatására, illetve a feladó személy személyazonosító okmányainak bemutatására, illetve adatainak megadására szólíthatja fel a feladó címen jelenlévő személyt. Ügyfél kijelenti és kötelezettséget vállal arra is, hogy a Küldemény(ek) védve lesznek illetéktelen behatások ellen az előkészítés, a raktározás és a Küldemény(ek) szállításra, vagy egyéb szolgáltatás teljesítésére történő átadását megelőzően. Szolgáltató és partnere a felvétel helyszínén – alapos gyanú esetén – felszólíthatja a feladót, hogy igazolja a csomag tartalmának bemutatásával és átvizsgálási lehetőségével, hogy a csomag nem tartalmaz tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyat. Amennyiben a feladó ezen kérésnek nem kíván eleget tenni, úgy a futár megtagadhatja a csomag felvételét, mely esetben a jelen ÁSZF csomag felvételének megtagadására vonatkozó szabályai alkalmazandóak.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató általi átvételét a Szolgáltató okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató és/vagy partnere adatai.

Azon megrendelő/feladó, akik kézzel kitöltött fuvarlevéllel adja át a küldeményt a TNT futárszolgálat munkatársának, - akár előre jelezte, akár utólag döntött a kézi kitöltésű fuvarlevél használata mellett - a kézzel kitöltött és futárnak átadott fuvarlevélről digitális másolatot szükséges készítenie és a feladás napján a PMP ügyfélszolgálatára eljuttatni azt e-mailben vagy bármilyen más formában. Amennyiben nem kerül elküldésre ügyfélszolgálatunknak a fuvarlevél digitális másolata, úgy a hibás, hiányos kitöltésből fakadó többletköltségek a Megrendelőt/Feladót terhelik.

 

Amennyiben a megrendelő/feladó a kézzel kitöltött fuvarlevélen, a honlapon leadott megrendeléstől eltérő szolgáltatást jelöl, az esetlegesen felmerülő többletköltség a megrendelő felé kiszámlázásra kerül, az a szolgáltatót nem terheli. A kézzel kitöltött TNT fuvarlevélen a választott szolgáltatás NEM jelölése automatikusan Express szolgáltatást feltételez, ennek megfelelően kerül számlázásra utólagosan.

 

Az esetlegesen felmerülő költség a megrendelő felé kiszámlázásra kerül, annak kiegyenlítéséért a feladó és megrendelő egyetemlegesen felelős.


Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasíthatja.

 

7.4. Tömeg és mérethatárok

A Szolgáltatóval szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

–   gépkocsival történő szállítás esetében
            - GLS:             Háztól-házig szolgáltatás esetén                                                                                                     belföldi csomag esetén: 40kg,                                                                                                        nemzetközi csomag esetében: 31,5kg

            - TNT:              70 kg lehet,  E feletti súly esetén mindenképpen raklapon történő elhelyezés                             kötelező

- UPS:             A csomag súlya nem haladhatja meg a 31,5 kg-t (vagy 70 fontot), illetve a 70 kg-t (vagy 150 fontot) (attól függően, hogy mely országban adják át a csomagot a UPS-nek szállításra, illetve mely országban található a rendeltetési hely.

DPD:               Minden esetben a maximális súly nem haladhatja meg a 31,5kg-ot

 

 

– legnagyobb befoglaló méretek:

            - GLS:             maximális méretek (ez az érték a maximális körmérettel szorosan összefügg):                                                     200cm (hossz) x 80cm (szlesség) x 60cm (magasság)

                                   maximális körméret: 300cm (körméret számítása: 1 x hosszúság + 2                                                                       x szélesség + 2 x magasság)

            - TNT:              Express: 240x120x150cm

                                   Economy Express: 240x120x180cm

­UPS:              Egy csomag maximális hosszúsága 274cm

A csomagonkénti maximális méret hosszban és kerületben együttesen 400cm lehet

A 25kg-nál nehezebb csomagokra speciális ’nehéz csomag’ címkét kell tenni

- DPD:           Maximum hosszúság: 175cm
Maximális körméret: 3 méter / csomag (2 X a magasság + 2 X szélesség + 1 X hosszúság,); Maximális hosszúság: 1,75 méter / csomag.

 

8. A küldemények kézbesítése

 

8.1. A kézbesítés általános szabályai

A szolgáltató a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

Ügyfél a küldemény Szolgáltató partnerének részére való átadásával a Címzettet felhatalmazza a Küldeménnyel való rendelkezés jogával (különösen kézbesítési hely és idő maximum egy-egy alkalommal történő megváltoztatása). Ha a Címzett él a felkínált átirányítási opcióval, akkor az Ügyfél / Feladó ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az ő utasítási jogai a kézbesítés körében megszűnnek.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti vagy megkísérel értesítőt hagyni a címzettnél. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint - a Szolgáltatónak esedékes teljes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti a futár.

A nem megfelelő címzés a szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ugyanakkor jogosult a teljes szolgáltatási díjáról a Megrendelő vagy költségviselő részére számlát kiállítani.

 

8.2. A kézbesítés helye

 

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató partnerei belföldön minden küldeményt házhoz, címhelyre kézbesítenek.

Szolgáltató partnerei a megadott kézbesítési címen a csomag átadásakor (kivéve a külön megrendelt szolgáltatás esetében) nem ellenőrzi, hogy az adott címen tartózkodó átvevő jogosult-e a küldemény átvételére.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

 

Közvetett úton nem kézbesíthető

– a sérült könyvelt küldemény;

– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;

– utánvétellel terhelt küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

 

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

 

8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton vagy az aláírást rögzítő és a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technikai eszközön a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató partnere a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

 

 

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató partnere köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató partnere kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Szolgáltató partnere a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató partnere révén, a Megrendelő költségére az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldemény feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató partnere e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató partnere azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi. A visszaküldésnek díja van, melyet a  - 2.számú melléklet - kiegészítő szolgáltatások árai táblázat tartalmaz.

 

9. Tájékoztatás, panasz

 

9.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit. Az Általános Üzleti Feltételek módosított változata a hatályba lépést megelőzően a Nemzeti Média –és Hírközlési Hatóságnak bejelentésre kerülnek.

E-mail-ben, internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

– telefonon;

– levélben;

– egyéb megfelelő módon (pl.: e-mail, távirat útján)

 

Panasztevő köteles a panaszbejelentés, kárbejelentés, illetve a Szolgáltatóval történő más kommunikáció során az obszcén, trágár, mások emberi méltóságát sértő kifejezések használatát mellőzni. Amennyiben Panasztevő nem ennek megfelelően jár el, úgy a Szolgáltató jogosult a kommunikációt a Panasztevővel megszakítani.

 

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység megvalósítását követő 6 hónapon belül tehető.


A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz írásos benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszost írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

Szolgáltató és partnerei korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panaszt, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panaszt kivizsgálását a mellőzheti.

 

 

 

 

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

 

10.1 Adatszolgáltatás

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

 

A megbízó kötelezettséget és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy olyan adatokat bocsát a Szolgáltató és partnerei rendelkezésére, amely adatok vonatkozásában az adatok felhasználása sem a Megbízó, sem érintett harmadik személyek (különösen a Címzett) jogait és jogos érdekeit nem sérti, és amely adatok és felhasználásuk vonatkozásában a szükséges felhatalmazással rendelkezik. Vonatkozik e rendelkezés különösen a Címzett telefonszámának, e-mail címének a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és terjedelemben történő felhasználására. A Szolgáltató és partnerei a fenti rendelkezésekre tekintettel kizárja minden irányú felelősségét az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott, és a szolgáltatás teljesítése körében felhasznált adatokkal és adatkezeléssel kapcsolatosan.

 

 

10.2 Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

 

A Szolgáltató a postai szolgáltatási szerződésével kapcsolatos, illetve annak teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként kezeli, dolgozza fel és továbbítja.

 

Az adatkezelés

a) célja: a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb cél.

b) időtartama: jogszabály vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a postai küldemény feladását követő ötödik naptári év utolsó napja.

 

A Szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítését nem teszi függővé olyan személyes vagy más adat megadásától, vagy olyan célú adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat megtételétől, amely a postai szolgáltatás feladó által igényelt tartalmú elvégzéséhez nem szükséges.

 

Szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, valamint annak teljesítése során tudomására jutott adatokat kizárólag a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása, elszámolása és utólagos ellenőrzése céljából továbbíthatja harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.

 

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat jogszabályban foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

 

A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

 

A Szolgáltató és partnere:

- a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

- a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

- a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;

- a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

- a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

 

A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

 

A Szolgáltató és partnere a zárt küldeményt felbonthatja, ha

- a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

- a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

- kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

 

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltató partnereinek az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

 

A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

 

 

10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

 

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

 

 

Szolgáltatót jelen ÁSZF 11. pontjában részletezett kártérítési kötelezettsége és egyéb felelőssége kizárólag a Megrendelő és a Szállító közötti közvetítői tevékenységéért terheli, egyebekben az eseti csomagküldésekre a Szolgáltató Megrendelő által választott szerződéses Partnerének Általános Szerződési Feltételeinek vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

-        vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;

-         ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,

-        ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta,

-        A küldemény bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalásásból vagy a küldemény bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatti kézbesítésének meghiúsulása okán keletkezett;

-        A Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kárért;

-        Az ügyfél (megrendelő, feladó, címzett) szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt;

-        A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség a kárért, ha a küldemény tartalma a postai szolgáltatásból kizárt vagy ha feltételesen szállítható, és a feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket.

-        Ha a küldeménybe olyan tartalom is került, ami a megrendelés során nem volt feltüntetve s a szállításból ki van zárva, s emiatt a küldemény megállt, megsemmisült, visszafordításra került a felvételi címre

-        A Szolgáltatót és partnerét nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a küldemény külső csomagolása sérül meg.

-        a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a Szolgáltatót: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a Megrendelőt és a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A szállítmány sérülése, késedelme esetén a szállítást szervező Szolgáltató csak abban az esetben vonható felelősségre, ha a csomagküldés fuvarokmányai nem megfelelően lettek kitöltve, s erről bizonyítottan a Szolgáltató tehet, ha a fuvarlevelet a megrendelő laptól eltérően töltötte ki. Továbbá csak abban az esetben vonható felelősségre, ha a honlapon és a Megrendelés visszaigazolástól eltérő összeget számlázott ki a Megrendelő felé.

Szolgáltató felelőssége kizárólag a kitöltendő fuvarokmány Megrendelő részére történő megküldésére, valamint a kitöltött fuvarokmánynak a Szolgáltató partnereinek való továbbítására terjed ki.

Nem felel a Szolgáltató azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a Megrendelő/ Feladó a fuvarokmányokat nem vagy nem megfelelően töltötte ki, és ennek eredményeképpen a Szolgáltató partnere a kézbesítést nem a Megrendelésben leadott feltételekkel, vagy késéssel teljesítette. Továbbá akkor sem terheli kártérítési felelősség a Szolgáltatót, ha a Szolgáltató partnere azért teljesíti késéssel vagy nem a Megrendelőben szereplő feltételekkel a csomagot, mert a fuvarokmány a Megrendelő/ Feladó hibájából nem áll rendelkezésre a csomag feladásakor és a helyszínen készített kézi fuvarlevél tartalma eltér a megrendelőben foglaltaktól.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség abban az esetben sem, ha utánvétes díjfizetés esetén az utánvét összegét a Szolgáltató a megrendelőben foglaltak szerint megfizette, azonban azt harmadik személy magának követeli.

Szolgáltató nem vonható felelősségre a késedelmes kiszállításért addig, amíg nincs hitelt érdemlő bizonyíték az 5 munkanapot meghaladó késedelemről. Nem felelős bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, a használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért, még abban az esetben sem, ha ismeretében volt annak, hogy adott kár vagy veszteség felmerülhet. Továbbá nem felelős bármely formában felmerülő közvetett -, esetleges különleges - illetőleg következményes károkért, illetőleg veszteségekért kivéve akkor, ha azok a Szolgáltató szerződésszegése miatt következnek be. A szolgáltató a partnerei által okozott károkért és késedelemért felelősséget nem vállal.

 

A felmerült követelések 6 hónap alatt elévülnek. A szolgáltató nem kötelezhető sérelemdíjra, valamint személyiségi jogsértésből eredő kár megtérítésére, továbbá nem érvényesíthetőek a személyiségi jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói sem.


Megrendelő felel azért a kárért, amely az utasításból, a küldemény elégtelen csomagolásából, jelöléséből vagy a Megrendelő által adott adatok, okmányok, információk hiányosságából, pontatlanságából, hiányából származik.

A küldemény Megrendelője az adatlap kitöltésével és megrendelése elküldésével kijelenti, hogy a feladott küldeménynek törvénybe ütköző, illegális, veszélyes tartalma nincs, s elfogadja, hogy ő felelős a csomag tartalmáért.

 

11.1. Kártérítés

 

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

A küldemény részleges elveszését vagy megsérülését - ha az felismerhető - a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet.

 

Az ügyfél a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított hat hónapos elévülési időn belül érvényesítheti. A jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult.  A címzett kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha

a) a postai küldeményt részére vagy egyéb jogosult átvevő részére kézbesítették, vagy

b) a kártérítési igény érvényesítésének jogát a feladó írásban a címzettre engedményezte, vagy

c) a Postatv. 41. § (5) bekezdésben meghatározottak alapján a postai küldeményt a címzett tulajdonának kell tekinteni.

 

Amennyiben a küldemény a címzett tulajdona volt, a Szolgáltató igazolásként köteles elfogadni a távollévők között kötött szerződésről a vállalkozás által jogszabály alapján részére, mint fogyasztónak adott, a termék adásvételével kapcsolatban ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget is tartalmazó visszaigazolást és a küldeményhez nem kapcsolódik a címzett által a

kézbesítéskor még megfizetendő további díj.

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény elvesztésével, sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

Amennyiben a Szolgáltató partnere a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja – Szolgáltató tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

Amennyiben a panaszos a Szolgáltató által lefolytatott kártérítés módját nem fogadja el, akkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz info@nmhh.hu, vagy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat. A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu

 

 

 11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

A Megrendelő bármilyen kár vagy probléma felmerülésekor, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát, mint közvetítőt köteles keresni. Amennyiben a Megrendelő egyéb fenntartásaival, kérdéseivel a Partnerhez fordul a Szolgáltató honlapján megrendelt csomagküldéssel kapcsolatban, s ebből a Szolgáltatónak anyagi kára származik, úgy a Szolgáltató ezen költségeket a Megrendelőre hárítja.

Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet.

Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított tizenötödik naptól kezdődően hat hónapos elévülési időn belül teheti meg a Szolgáltatónál.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére.

Ha a Szolgáltató partnere a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni. A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Amennyiben a kárigényt bejelentő személy a megjelölt időn, de legkésőbb a kárigény benyújtásától számított 30 napon belül hiánytalanul nem bocsátja rendelkezésre a kártérítés jogalapjának, illetve a kár mértékének megállapításához szükséges dokumentumokat, fényképeket, bizonyítékokat, akkor a kárigény elbírálása a rendelkezésére álló dokumentumok, bizonyítékok alapján történik.

Nemzetközi csomagoknál GLS partner esetében a kárigény bejelentéséhez a küldeménynek sérült státusszal kell rendelkeznie a nyomkövetésben vagy átvételkor kárjegyzőkönyvet kell felvetetni a futárral.
Fontos: Ennek hiányában kárigény nem kerül pozitív elbírálásra, ezért az átvételkor a csomagot csak külsérelmi nyomoktól mentesen szabad átvenni, egyéb esetben kárjegyzőkönyvet kell felvetetni a futárral!

 

A küldemény sérülésével kapcsolatos vizsgálatokhoz Szolgáltató partnerei kárszemlére kérheti be a csomagot, melyhez a kiszállításkori/káreseménykori állapotában lévő (termék és csomagolás) csomag/ok visszaszállításra kerülnek Szolgáltató partnerének központjába, ahol a szükséges vizsgálatok elvégézését követően kerül a kárigény elbírálásra. A kibontás nem okoz problémát, a terméket az eredeti csomagolóanyagba visszacsomagolni szükséges.

A Szolgáltató partnerének ezen kérés megtagadása a kárigény elbírálását negatívan befolyásolhatja.

Káresemény esetén a külső csomagolás megtartása szükséges, annak hiányában Szolgáltató partnere a kárigényt elutasíthatja!

 

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről az ügyfelet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

 

A kárigények elbírálása a szolgáltató partnereinek szabályzata alapján és azok kárszakértői által történik melynek végeredményét szolgáltató elfogadja és csak kifejezetten indokolható esetben fellebbez. A szolgáltató kártérítést nem ítélhet meg.

 

A Szolgáltató a megrendelő által választott szerződéses partner kérdéses ügyben hozott határozatát követő 8 naptári napon belül intézkedik a kártérítési összeg kifizetése iránt.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

 

 

 

 

 

11.1.4. A kártérítés mértéke

A Szolgáltató a feladott küldemény elvesztése, megsemmisülése, tartalmának hiányossága esetén a kártérítés összegét a megrendelő által választott szerződéses partner általános szerződési feltételei szerint állapítja meg.

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/terms-conditions.html

https://www.ups.com/media/hu/terms_carriage_hu.pdf.pdf

https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/

 

Érték nyilvánítással (külön érték alapú biztosítás) feladott küldemény elvesztése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege azonos a feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével.

Az értéknyilvánítás felső összeghatára GLS esetében 50000Ft/csomag, UPS esetében 19914Ft/küldemény (több csomag egyszerre, együtt feladva egy küldeménynek tekintendő), DPD esetében 50000Ft/csomag

Az értéknyilvánítással feladott küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értéknyilvánítás összegével megegyező.

A Szolgáltató a belföldi garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.

 

Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Szolgáltató az utánvételi összeg erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb összeg beszedésével kézbesítette.

11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti. A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget a Szolgáltató partnerének ASZF-ben megtalálható szabályozás alapján kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás (ide nem értve a szerződéses partner által teljesített szolgáltatás esetén az elveszett csomag szállítási díját) díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény Megrendelőjének/Feladójának visszafizeti.

Ha a Megrendelő a csomagküldésre a GLS szerződéses partnert választja a díj visszafizetésére a GLS általános szerződési feltételeinek káreseményekre vonatkozó rendelkezései az irányadók. https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a Megrendelő/Feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette.

A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó és/vagy megrendelő vagy a címzett a küldeményért a díjszabás szerint járó díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból, vagy a küldeményről megállapítható. Amennyiben Megrendelő a csomagküldés megrendelése során önhibájából nem megfelelően adja meg a csomag paramétereit és ennek következtében esetlegesen a csomag paraméterei kisebbek az általa megrendeltnél, a különbözet tekintetében nem terheli visszafizetési kötelezettség a Szolgáltatót.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a Megrendelő vagy feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

 

 

11.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

 

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni.

A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

Nem terheli a Szolgáltatót kártérítési felelősség az időgarantált postai küldemény késedelmes kézbesítéséért, ha

a)         a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő,

b)         a postai küldemény határidőben történő kézbesítése azért volt sikertelen, mert a címzett vagy más jogosult átvevő nem volt elérhető a címben megjelölt helyen,

c)         az a) és b) pontban meghatározottakon túl a polgári törvénykönyv alapján mentesül a késedelmes teljesítésért fennálló felelősség alól.

A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében a Szolgáltató választott partnerének ASZF-ben megtalálható szabályozás alapján kell visszafizetnie.

 

12. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató és partnere választja meg az igénybevett szolgáltatásnak megfelelően.

 

12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

 

A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

 

13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

A Felek kötelesek a másik Félre vonatkozó olyan műszaki, gazdasági, pénzügyi, jogi, üzleti személyes és egyéb tényt, adatot, információt – függetlenül attól, hogy azok szóbeli, írásbeli, elektronikus vagy más formában állnak fenn – amelyek a Szolgáltatói Szerződés megkötésének időpontjában még nem kerültek nyilvánosságra és amelyek a Szolgáltatói Szerződéssel kapcsolatban kerültek a másik Fél birtokába, mint üzleti titkot a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szigorúan bizalmasan kezelni. A Felek a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosultak a másik Félre vonatkozó üzleti titkot nyilvánosságra hozni vagy illetéktelenek számára hozzáférhetővé tenni. A Felek kötelesek az ilyen üzleti titkot mind a Szolgáltatói Szerződés fennállása alatt, mind pedig annak megszűnését követően szigorúan bizalmasan kezelni. A Felek kötelesek a Szolgáltatói Szerződés teljesítésében résztvevő azon megbízottaikat és munkavállalóikat, akik ilyen üzleti titokhoz férhetnek hozzá a jelen ÁSZF szerint titoktartásra kötelezni.

Felek abban az esetben és annyiban mentesülnek a jelen ÁSZF szerinti titoktartási kötelezettség alól, amennyiben jogszabály, bíróság vagy hatóság kötelező rendelkezése kötelezi valamelyik Felet az üzleti titoknak a nyilvánosságra hozatalára. A nyilvánosságra hozatalra kötelezett Fél azonban ebben az esetben is csak a kötelező jogszabályi, bírósági vagy hatósági rendelkezésben meghatározott mértékig és körben jogosult a másik Félre vonatkozó üzleti titok felfedésére.

 

 

14. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy az elektronikus levelezések során elküldött illetve fogadott üzenetek tartalma és csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Az üzenetek jogosulatlan felhasználása tilos, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után.

A jelen ÁSZF-re és az alapján kötött Szolgáltatói Szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre különösen
-          a 335/2012. Korm. rendelet a postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről;
-          a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLX törvény;
-          az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
-          a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii.26.) Korm. Rendelet
-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy az, az alapján kötött Szolgáltatói Szerződésből vagy azokkal összefüggésben, azok megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek elsősorban peren kívül egyeztetik. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Debreceni Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadása egyidejűleg a Szolgáltató 1. pontban felsorolt szerződéses partnerei Általános Szerződéses Feltételinek elfogadásának is minősül.

 

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

 

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

 

Kelt: Debrecen, 2023. május 17. napján


1. számú Melléklet

 

 

A szállításból kizárt tárgyak vagy feltételekkel szállítható küldemények:

 

A láthatóan túlsúlyos, vagy túl méretes, a nem kielégítő csomagolású vagy csomagolás nélküli küldemények, különösen törésveszélyes áruk. A PMP Express partnereivel a szállítás jellege miatt (gyűjtő szállítás, automata, iparszerű technológiával történő szortírozás) NEM, vagy csak szigorú feltételek betartásával/elfogadásával vállalja TÖRÉKENY ESZKÖZÖK, ÁRUK, TÁRGYAK SZÁLLÍTÁSÁT!

-        lőszerek, szúró-, vágó-, lőfegyverek, vágóeszközök, lőfegyver alkatrészei, robbanószerek és hasonlók, ide értve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatok, hadianyag; ADR szállítás köteles áruk*

-        sugárzó, gyúlékony, robbanékony, toxikus, maró hatású, fertőző vagy fertőzésveszélyes anyagok illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre illetve a személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet

-        kábítószerek és pszihotróp anyagok, hallucinogén szerek és a BTK.-ban meghatározott anyagok

-        készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok, nemesfémek,  pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, ékszerek, okirat, bélyeg, műtárgy, műkincs, antik tárgyak,

-        tender-anyagok, szerződésekhez kapcsolódó előminősítési, vizsgálati, jogi átvilágítási anyagok, vizsgálatok másolati anyagai; késedelmi kötbérrel terhelt dokumentumok,

-        romlandó, fertőző, undort keltő áruk

-        földi maradványok, kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak

-        élő vagy elhullott állatok és növények

-        olyan kiadványok, melyek tartalma pornográf, politikailag, vallásilag vagy etnikailag sértő vagy érzékeny tartalmú

-        a csomagoláson rasszista, obszcén, köz- vagy személyiségi jogokat sértő felirattal vagy képpel jelölt küldemény,

-        veszélyes áru hulladék

-        értéknyilvánítás szolgáltatás

-        hőmérsékletre érzékeny áruk (hűtést, fűtést igénylő áruk)

-        kereskedelmi mennyiségű alkohol, bármilyen mennyiségű cigaretta illetve bármilyen más dohányipari termék, beleértve a vízipipát és kellékeit

-        narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok

-        postafiókra vagy helyrajzi számra címzett küldemény

-        nem könyvelt küldemény

-        zacskóban, zsákokban, szövetzsákokba csomagolt termékek, amelyek nem kielégítő módon, nem a kereskedelemben szokásos módon vannak csomagolva

-        nem megfelelően csomagolt folyékony áru

-        gyúlékony anyagok (például: benzin, gázolaj, fűtőolaj, folyékony gáz stb)

-        rúdarany

-        pótolhatatlan vagy egyedi előszereteti értékkel rendelkező tárgyak

-        romlandó élelmiszerek, gyorsfagyasztott élelmiszerek, friss mezőgazdasági termékek

-        csomagolatlan vagy sérült áru

-        virágcsokor

-        prémek, elefántcsont és abból készült termékek

-        körömlakk, körömgél, hajtógázas termékek (dezodor, hajlakk)  tűzoltó készülék

-        mosogató tálca, zuhanyfülke, szaniter áru (wc csésze, tartály, bide, mosdókagyló, fürdőkád stb)

-        meleg és hő hatására térfogatváltozásra képes anyagok (zsírok, olajok stb)

-        összepántolt dobozok

-        mosógép, csomagolás nélküli bútor

-        ablak, ajtó, tükör stb.

-        fémlithiumos akkumulátor

-        poroltó, porral oltó készülékek

-        az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk

-        bármely olyan egyéb anyag, termék és árucikk, melynek szállítása jogszabályba ütközik, esetleg kereskedelmi- gazdasági korlátozás alatt áll, vagy szankció van érvényben vele szemben.

 

 

 

Választott futárcégtől függően változó feltételek:

 

GLS

Export küldemény esetében nem romlandó élelmiszerek NEM, vagy csak feltételekkel szállíthatóak (sérülés, elvesztés esetén kártérítés nem igényelhető)
Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad tájékoztatást

-        faládába csomagolt küldemények GLS-el nem adhatóak fel

-        GLS alkohol tartalmú italt NEM szállít

-        GLS esetében külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a személyes ingóságok csak feltételekkel szállítható (sérülés, elvesztés esetén kártérítés nem igényelhető)

-        bőröndöt csak dobozban elhelyezve, térkitöltést alkalmazva szállít

-        Akkumulátor: Megfelelő, biztonságos óvintézkedés, hogy a kénsav ne folyhasson ki!
Az akkumulátor sarkait, oldaléleit védve, pólusvédővel ellátva, fóliával több rétegben körbe tekerve, kartondobozba helyezve, kitöltő anyaggal ellátva. A kezelési irányt nyilakkal jelölni szükséges.

Lítium akkumulátort is tartalmazó készülékek csak akkor szállíthatóak, ha az akkumulátor teljesítménye 100Wh-nál kisebb, illetve egy cella teljesítménye 20Wh-nál kisebb.

Lítium metal akkumulátor esetében ha 1 cella max. 1g lítiumot vagy egy akkumulátor max 2g lítiumot tartalmaz.

Amennyiben az akkumulátor 4 cellánál többet tartalmaz, vagy a csomagban 2 darabnál több olyan készülék van, amely ilyen lítium akkumulátort tartalmaz, akkor az LB jelölés (lásd alább) kötelező a csomagra. Lítium ion akkumulátort készülékben tartalmazó csomag maximális súlya 5 kg lehet.

 

 

TNT

-          Mágnes, mágnest tartalmazó eszköz, termék a TNT rendszerén belül nem szállítható. Express légi szállítások esetében ide értendő a hűtő mágnes is

-          Parfüm a TNT rendszerén belül nem szállítható

-          Bőrönd szállítása a TNT-vel lehetséges, (csomagolás feltételei a honlapon megtalálható csomagolási segédletnek megfelelően)

-          A TNT vállalja a nem kereskedelmi mennyiségű, zárjeggyel ellátott alkohol tartalmú italok szállítását, de a szállíthatósági feltételek országonként eltérőek

-           Akkumulátor: Csak lítium akkumulátorok szállíthatóak, csak készülékbe építve, de azok is feltételekkel. (Teljesítmény függő, biztonságtechnikai adatlap szükséges hozzá)

Lítium Ion akkumulátort is tartalmazó készülékek csak akkor szállíthatóak, ha az akkumulátor teljesítménye 100Wh-nál kisebb, illetve egy cella teljesítménye 20Wh-nál kisebb. Lítium metal akkumulátor esetében ha 1 cella max. 1g lítiumot vagy egy akkumulátor max 2g lítiumot tartalmaz.

Amennyiben az akkumulátor 4 cellánál többet tartalmaz, vagy a csomagban 2 darabnál több olyan készülék van, amely ilyen lítium akkumulátort tartalmaz, akkor az LB jelölés kötelező a csomagra. Lítium ion akkumulátort készülékben tartalmazó csomag maximális súlya 5 kg lehet.

 

 

A szállítható áruk köre változhat országoktól függően.  Szállításból nem kizárt áruk, termékek melyek normál esetben szállíthatóak a választott célországtó függően korlátozás, vagy szállítási tilalom alá eshetnek. A szállító partner egyes termékek szállíthatóságát MSDS – biztonságtechnikai adatlapok megküldésének feltételéhez köthetik. A témában bővebb felvilágosítás ügyfélszolgálatunkon elérhető.

 

 

UPS:

-        Alkohol tartalmú italok: Az italok alkoholtartalma nem haladhatja meg a 70%-ot, maximum 5 literes térfogatú kiszerelésben szállítható. Európai Uniós országok között nem kereskedelmi mennyiség szállítható, kivétel ez alól Finnország, Svédország, Málta, Írország és Lettország,

Az alkoholtartalmú italokat tartalmazó csomagok szállítási fuvarlevelén, szállítólevelén vagy egyéb szállítási dokumentumán világosan fel kell tüntetni, hogy „alkoholtartalmú ital”. Alkoholtartalmú italokat nem lehet olyan szállítmányokba tenni, amelyek nem-alkoholtartalmú termékeket tartalmaznak. Ezen kívül az alkoholtartalmú italokat tartalmazó csomagokat fizikailag el kell választani a többi csomagtól, amikor előkészítik azokat a UPS csomagfelvételre.

A UPS kizárólag saját UPS feliratú e célra tervezett dobozaiban 1, 2, 3,vagy 6  normál méretű 75 cl-s borospalackok tárolására tervezett dobozokban vállalja GARANCIÁVAL borok szállítását. Feladó által használt, saját csomagoló anyagban feladott alkohol tartalmú ital (kivétel a bor) szállítható, de sérülés, törés esetén kárigény nem érvényesíthető!

A csomagolóanyagok árait a 2. számú mellélet tartalmazza. Csomagolóanyagra az igényt a feladást megelőzően 1-2 nappal jelezni szükséges

Kizárólag kereskedelmi forgalomban lévő, zárjegyes szeszes italok szállíthatóak.

Mennyiségi korlátok: Fajtánként max 9 liter szállítható, de lehet helyi korlátozás, erről feladás előtt tájékozódni szükséges és célszerű.

-        Kíséret nélküli útipoggyász (Bőrönd, utazótáska stb.) nem szállítható 

-        Ékszerek és karórák (kivéve a divatékszereket és -órákat), amelyek csomagonkénti maximális értéke meghaladja az 500 USD-t vagy ennek helyi pénznemben számított ellenértékét¹

-        Személyes holmi országonként eltérő feltételekkel szállítható (kivéve bizonyos országokba, amikor a szállítás Mail Box Etc. kirendeltség bevonásával történik) előzetes egyeztetés szükséges

-        Vetőmagvak

-        Akkumulátor: Csak lítium akkumulátorok szállíthatóak, csak készülékbe építve, de azok is feltételekkel. (Teljesítmény függő, biztonságtechnikai adatlap szükséges hozzá)

Lítium akkumulátort is tartalmazó készülékek csak akkor szállíthatóak, ha az akkumulátor teljesítménye 100Wh-nál kisebb, illetve egy cella teljesítménye 20Wh-nál kisebb. Lítium metal akkumulátor esetében ha 1 cella max. 1g lítiumot vagy egy akkumulátor max 2g lítiumot tartalmaz.

Amennyiben az akkumulátor 4 cellánál többet tartalmaz, vagy a csomagban 2 darabnál több olyan készülék van, amely ilyen lítium akkumulátort tartalmaz, akkor az LB jelölés kötelező a csomagra. Lítium ion akkumulátort készülékben tartalmazó csomag maximális súlya 5 kg lehet.

 

 

 

 

 

 

DPD:

 

-        13.000,-EUR, azaz tizenháromezer eurónál nagyobb értékű egyéb árucikkek;

 

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolt termékek szállítását a PMP Express nem vállalja, amennyiben megrendelő mégis felad az alábbiakban felsorolt jellegű vagy hasonló terméket, sérülés esetén a PMP Express és partnerei reklamációt nem fogadnak el!

 

-        Üvegek:  (befőtt, szörp, méz, jam, savanyúság, kompót stb)

-        Főtt- és készételek, házi készítésű élelmiszerek, romlandó, gyorsfagyasztott élelmiszer, nyers és feldolgozott formában (zöldség, gyümölcs, gomba, füstölt áru,hurka, kolbász, tojás, zsákos burgonya stb.)

-        Hús és hústermék Belgiumba (TNT)

-        Kindertojás – Amerikába vagy olyan országba, ahova Amerikán át kerül továbbításra (pl.: Kanada, Mexikó, stb.)

-        Televízió, monitor, számítógép , projektor, LCD, CRT, LED vagy plazmaképernyő stb.

-        Gázkazán, villanybojler stb.

-        Háztartási eszközök (sütő, kávéfőző, mikrohullámú, turmixgép, sütő, főzőlap, hűtő, kerámialap, mosógép stb.)

-        Porcelán, váza, kristály és kerámia tárgyak

-        Bútor, Matrac

-        Kerékpár (csak dobozoltan lehet)

A PMP Express partnerei kifejezetten TÖRÉKENY szállítást nem végeznek, kiemelt kezelést nem tudnak biztosítani a fent felsorolt termékkört tartalmazó küldeményeknek, ezért azok feladását a Feladó/Megrendelő saját felelősségére adja fel, kárigényt csak a csomag eltűnése esetén adhat be, ezt írásbeli nyilatkozattal kell megerősítenie feladás előtt, amit a pmp@pmpexpress.hu e-mail címen tehet meg.

 

A PMP Express  Logisztikai Kft jelen és jövőbeli partnereinek szállítási feltételeiben megtalálható feltételesen szállítható vagy a szállításból kizárt tárgyak a jelen mellékletben fel nem sorolt tárgyakat is beleértve a jelen ASZF részét képezik. A PMP Express a jelen mellékletben található lista változtatásának jogát fenntartja.

 

 

2. számú Melléklet

 

 

Díjak és kedvezmények:

 

A minimális szolgáltatási díj: 2.050,- Ft + ÁFA
(A minimális szolgáltatási díj belföldi szolgáltatás esetén érvényes 0-1kg súlyhatárig)

A Megrendelő a mindenkor aktuális díjakról és a Ügyfelek számára elérhető kedvezményekről a http://www.pmpexpress.hu/kalkulator/csomagadatok/ oldalon tájékozódhat, tekintettel arra, hogy a szolgáltatási díj a Szállítók által alkalmazott mindenkori díjszabástól is függ.

 

Kiegészítő szolgáltatások díjai, pótdíjak és azok mértéke

 

 1. 1.     Kiegészítő szolgáltatások díja és alkalmazott pótdíjak (GLS)

 

 

A PMP Express nem értékesít minden a GLS oldalán feltüntetett szolgáltatást illetve az egyes díjakban eltérések lehetnek, mely esetében a PMP Express oldalán feltüntetett díjak érvényesek.

A szállítási feltételek megegyeznek a PMP Express és a GLS oldalán, a GLS oldalán esetenként részletesebb információk is elérhetőek.

Minden egyéb, a szállítás során felmerülő, a lenti táblázatban nem szereplő pótdíj, a GLS Általános Szerződési feltételeket tartalmazó oldalán feltüntettek alapján kerül tovább számlázásra, melyek elérhetősége alább megtalálható

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

 
     

Kiegészítő szolgáltatás/Költségtípus

Leírás

Díjszabás

Kiegészítő érték alapú csomagbiztosítás

Az értéknyilvánítás-szolgáltatás (érték alapú kártérítés) esetileg, csomagonként, a szolgáltatási díj megfizetése ellenében vehető igénybe. Az értéknyilvánítás-szolgáltatás legmagasabb összege belföldi csomagok esetén maximum 500.000 Ft, export csomagok esetén maximum 200.000 Ft. A GLS érték alapú biztosítás nettó beszerzési érték alapján biztosítja a csomagokat. A biztosítás alap feltétele a gyűjtő szállításnak, iparszerű szortírozásnak megfelelő csomagolás alkalmazása. Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.
Bővebb információ elérhető:                                                        https://gls-group.eu/HU/hu/csomagbiztositas

min 3600Ft vagy a küldemény értékének 2,1% -a

 

 

Papír alapú számla kiállítási díja

Hagyományos papír alapú számla igény esetén felszámításra kerülő különdíj

540 Ft

Nagy súlyú és túlméretes csomagok kezelése

Olyan küldemények esetén:

 

 

 - amelyeknél a küldemény tömege túllépi a szolgáltatás tömeghatárát (40kg), minden megkezdett kg után belföldi szállítás esetén. Amennyiben a feladó a limitet meghaladó súlyú küldeményt ad fel és azt a futár nem utasította vissza ( a futár sem súlyt, sem térfogatot nem ellenőríz felvételkor) úgy utólag  ezek a plusz díjak kerülnek kiszámlázásra. A küldemények szállítási ideje egy nappal meghosszabbodhat, de a GLS szabadon dönthet, hogy a csomagot kiszállítja, visszautasítja, visszaküldi vagy a továbbítást vállaló szállítmányozóhoz irányítja.

1800Ft/kg

 

- nemzetközi szállítás esetében a 40kg-ot meghaladó csomagnál - bárhol kerül is mérlegelésre  a küldemény - a csomag a feladási címre visszaszállításra kerül(het) , ez esetben a szállítási díj nem kerül jóváírásra. A túlsúlyos csomagok kiszállításának plusz költségét minden esetben egyedileg a célország határozza meg, ezek alapján a díjak, országonként, csomagonként eltérőek lehetnek.

 

 

 - amelyeknél a küldemény mérete túllépi a szolgáltatás méret határait (max. hosszúság 200cm), max. körméret 300cm (1*hossz+2*szélesség+2.magasság) A túlméretes csomagok kiszállításának plusz költségét minden esetben egyedileg a célország határozza meg, ezek alapján a díjak, országonként, csomagonként eltérőek lehetnek.

5500Ft/csomag

Nem megfelelő csomagolás felár

Fóliába, zsákba csomagolt küldemények, amorf (nem szögletes) formájú küldemények, újracsomagolást igénylő csomagok vagy amelyek esetenként a futószalag leállását okozhatják jellegükből, formájukból adódóan. Nemzetközi, nem megfelelően csomagolt küldemények esetében a csomag kiszállításának plusz költségét egyedileg a célország határozza meg, ezek alapján a díjak, országonként, csomagonként a díjak eltérőek lehetnek. A nem megfelelő csomagolás miatt keletkező károkért sem a PMP Express, sem partnere a GLS  nem felel.

5500Ft/csomag

Utánvét/belföld

A maximálisan beszedhető díj: 499999Ft

0 - 20000Ft 840Ft
20001 - 50000Ft 960Ft
50001 - 90000Ft 1200Ft
90001 - 150000Ft 1400Ft
150001 - 499999Ft a
beszedett utánvét érték
1%-a

Címzett értesítése SMS-ben

A GLS SMS-ben tájékoztatja a címzettet a csomag kézbesítésének reggelén. A szöveges üzenet tartalmazza a kézbesítés várható idejét egy 3 órás időintervallumban (pl 8-11 óra között) és a futár közvetlen telefonszámát, akivel a címzett egyeztethet a kiszállítással kapcsolatban.

85 Ft

Telefonos értesítés (csak belföld)

Az első kézbesítést megelőző 1 órán belül  a futár a feladó által megadott telefonszámon felhívja a címzettet. Tájékoztatja a a várható érkezésről, és a csomaghoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról (utánvét, átvételre jogosult személy stb), hogy a címzett felkszülhessen a csomag fogadására. A szolgáltatás díja egy telefonhívást (egyszeri kísérletet)  foglal magában. Az ár csomagonként értendő.

100 Ft

Visszaszállítás díja belföld

A  címzett részéről a küldemény átvételének megtagadása vagy többszöri sikertelen próbálkozás után a kiszállítás díjával megegyező összeg

 

 

Visszaszállítás díja nemzetközi

Többszöri sikertelen próbálkozás után a honlapon kalkulált díj, a szállítás jellegének megfelelően (export/import

-         feladó vagy címzett hibájából, kérésére-

-         tiltott termék feladásából eredően stb.

Vámkezelés díja

Csak EU-n belüli szállítást vállalunk GLS-el. Egyes szigetek, amik EU-s országokhoz tartoznak, vámkezelés szükséges. Ezekbe az országokba GLS-el nem szállítunk, rendelés előtt bővebb információ az ügyfélszolgálaton elérhető

 

 

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

 

 1. 2.     Kiegészítő szolgáltatások díja és alkalmazott pótdíjak (TNT)

 

 

Részletesebb információk a TNT szállítási feltételeiről a következő linken érhető el:

https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/terms-conditions.html

A szállítási feltételek megegyeznek a PMP Express és a TNT oldalán, a TNT oldalán esetenként részletesebb információk is elérhetőek.

A PMP Express nem értékesít minden a TNT oldalán feltüntetett szolgáltatást illetve az egyes díjakban eltérések lehetnek, mely esetében a PMP Express oldalán feltüntettt díjak érvényesek.

Minden egyéb, a szállítás során felmerülő a lenti táblázatban nem szereplő pótdíj, a TNT "Szolgáltatási opciók és pótdíjak" oldalán feltüntettek alapján kerül tovább számlázásra, melyek elérhetősége alább megtalálható.

https://www.tnt.com/dam/tnt_express_media/tnt-local-pages/hu_hu/download_documents/domestic-additional-services-hu.pdf

https://www.tnt.com/dam/tnt_express_media/tnt-local-pages/hu_hu/download_documents/international-additional-services-hu.pdf

     

Kiegészítő szolgáltatás/Költségtípus

Leírás

Díjszabás

Kiegészítő érték alapú kártérítés - eseti szállítmány biztosítás

 Értékalapú kártérítésnyújtás dokumentum és áruküldeményei sérülése vagy eltűnése esetén . Kizárólag új termékre, árura köthető. Az áru értékének igazolása kereskedelmi számlával lehetséges mely feltétele a kárigény benyújtásnak.     A biztosítás alapfeltétele a gyűjtő szállításnak, iparszerű automata szortírozásnak megfelelő csomagolás alkalmazása. Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

az áru értékének 0,55%-a,       min 3900Ft

Festmény biztosítása

Részletekért hívja az ügyfélszolgálatot

 

Távoli területekre való kézbesítés

Földrajzilag távol eső, nehezen megközelíthető területekre a szállítási díjon felül felárat számolunk fel.(irányítószám függő) A kalkulátor a címek megadása oldalon a ir.szám helyes beírásával jelzi, amennyiben ez díj felszámításra kerül.

180Ft/kg                min.9400Ft - max 47920Ft

Lakásra történő kiszállítás

Lakásra történő kiszállítás esetén a küldemény kézbesítési címe valamely lakás vagy magánlétesítmény, ide értve azokat az eseteket is, amikor egy cég egy lakásban működik.

1 400 Ft

Nem elektronikus fuvarlevéllel feladott küldemények különdíja

Minden küldeménynél, amelyhez kézzel kitöltött fuvarlevél tartozik, különdíjat számítunk fel.

2 500 Ft

Csomagolást érintő kezelési pótdíj nemzetközi szállítások esetében (AHS packaging)

A nem szabványos csomagok kézi mozgatást igényelnek, hogy elkerülhető legyen a szállítószalagon történő beakadásuk, ejtőcsöveken és sík csúszdákon való elakadásuk, illetve a szortírozógépek és más csomagok sérülése.
Csomagolásra vonatkozó Különleges Kezelési pótdíjat (különdíjat) kell alkalmazni bármely olyan csomagot vagy árut tartalmazó küldemény esetében, amely:
- nincs szállító konténerben vagy nincs teljesen becsomagolva;
- nem hullámkartonpapírból (kartonpapírból) készült szállító konténerben vagy csomagolásban van elhelyezve, így különösen, de nem kizárólagosan a fém, fa, vászon, bőr, műanyag (kemény vagy lágy) vagy hungarocell hab anyagokat (pl.: polisztirol hab);

- zsugorfóliával vagy csomagolófóliával fedett szállító konténerben vagy csomagolásban van elhelyezve;
 - kör keresztmetszetű vagy henger alakú, ideértve (megkötés nélkül) a levelező csöveket /hengereket, vödröket, hordókat, abroncsokat vagy tartályokat;
-  át van kötve fém, műanyag vagy textil pánttal, vagy kerekekkel (pl.: kerékpár), görgővel, kilinccsel / fogantyúval vagy szíjjal / hevederrel rendelkezik, ideértve azon csomagokat is, melyeknél a külső felület nem megfelelően van becsomagolva vagy ahol a küldemény tartalma kilóg;
- beleakadhat vagy kárt okozhat más csomagokban vagy a szortírozó rendszerünkben.

19 000 Ft

Csomagolást érintő kezelési pótdíj belföldi szállítások esetében (AHS packaging)

A feltételek a nemzetközivel megegyező feltételek. (Lásd feljebb)

5 500 Ft

Kezelési pótdíj a küldemény súlya miatt (AHS weight) nemzetközi küldemények esetében

Ez a pótdíj (különdíj) abban az esetben kerül felszámításra, ha egy csomag tényleges súlya meghaladja a 31kg-ot (azonban a 68kg-ot nem). Nem alkalmazandó olxan tétel, csomag, és doboz esetében, amely szabványos palettára van helyezve.

9 000 Ft

Kezelési pótdíj a küldemény súlya miatt (AHS weight) belföldi küldemények esetében

Ez a pótdíj (különdíj) abban az esetben kerül felszámításra, ha egy csomag tényleges súlya meghaladja a 31kg-ot (azonban a 68kg-ot nem). Nem alkalmazandó olxan tétel, csomag, és doboz esetében, amely szabványos palettára van helyezve

2 950 Ft

Papír alapú számla kiállítási díja

Hagyományos papír alapú számla igény esetén felszámításra kerülő különdíj

540 Ft

Nagy súlyú és túlméretes csomagok kezelése Nemzetközi szállítás esetében

Olyan küldemények esetén:

23 000 Ft

- amelyeknél a küldemény bármely darabjának tömege 30kg vagy meghaladja azt és térfogata túllépi a szolgáltatás tömeg- és térfogathatárait. (lásd lent)

- Nemzetközi Expressz szolgáltatással ha a küldemény bármely mérete meghaladja a 120 (H) x 120 (Sz) x 150 (M) centimétert.

- amelyek Nemzetközi Gazdaságos Expressz (Economy Express) szolgáltatással Európában feladott, illetve Európába küldött küldemény bármely mérete meghaladja a 240 (H) x 120 (Sz) x 180 (M) centimétert.

 

 

 

Nagy súlyú és túlméretes csomagok kezelése Belföldiszállítás esetében

A feltételek a nemzetközivel megegyező feltételek. (Lásd feljebb)

7 200 Ft

Nem automatikusan szortírozható küldemények különdíja Nemzetközi szállítás esetében

Olyan küldemények esetén:

19 000 Ft

- amelyek tömege 30 kg-nál kisebb, és bármely mérete meghaladja a 121x76x76 centimétert

Nem automatikusan szortírozható küldemények különdíja Belföldi szállítás esetében

A feltételek a nemzetközivel megegyező feltételek. (Lásd feljebb)

6 000 Ft

Nem halmozható küldemények különdíja Nemzetközi szállítás esetében

Ez a pótdíj (különdíj) alkalmazandó minden olyan küldeményre vonatkozóan, mely legalább egy olyan
csomagot, fa alátét palettát vagy palettát tartalmaz, mely nem halmozható függőlegesen, biztonságosan. Nem halmozható definíció alatt
azt értjük, hogy egy másik doboz vagy paletta nem helyezhető biztonságosan ennek a küldeménynek a
tetejére, akadályozza a halmozott rakodást, vagy raklapos küldeményeknél a TÖRÉKENY matrica/felirat is ebbe a kategóriába tartozik. Ez a pótdíj (különdíj) küldeményenként egyszeri esetben kerül felszámításra, abban az esetben
is, ha több darabból álló, egymásra nem halmozható küldeményről beszélünk. Egy küldeményre mind az
egyik További Kezelési pótdíj (különdíj), mind a Nem halmozható küldemények pótdíja (különdíja) is
figyelembe vehető.
(Megjegyzés: A kiszámlázott pótdíj (különdíj) nem egy megrendelhető szolgáltatást jelöl és semmilyen
garanciát nem vállalunk arra vonatkozólag, hogy a küldeményt a szállítás egyetlen pontján sem fogják
halmozni.)

62 000 Ft

Nem halmozható küldemények különdíja Belföldi szállítás esetében

A feltételek a nemzetközivel megegyező feltételek. (Lásd feljebb)

19 400 Ft

Címmódosítás/hibás címzés díja

Csak a küldemény futárnak átadása után bekövetkezett címmódosításkor kerül felszámításra, akár a feladó, akár a címzett részéről történő módosítás miatt

2 700 Ft

Lítium akkumulátorok

Csak lítium akkumulátorok szállíthatóak ,csak készülékbe építve, de azok is feltételekkel. (Teljesítmény függő, biztonságtechnikai adatlap szükséges hozzá) Minden olyan küldemény, amelyik tartalmaz ilyen akkumulátort. További információért hívja az ügyfélszolgálatot!

2 400 Ft

B kategóriájú biológiai anyagok

Szolgáltató partnere vállalja a nemzetközi előírásoknak megfelelő, biológiai anyagot tartalmazó küldemények szállítását a megfelelő csomagolás és szükséges jelzések alkalmazásával.

4 400 Ft

 

 

Idősávban kért kiszállításhoz kapcsolódó raktározás

Abban az esetben ha a küldeményt a Címzett kérésére több mint egy napig a szolgáltató partnerének elosztóközpontjában kell tartani, raktározási díj kerül felszámításra. A díj a küldemény elosztóközpontba érkezését követő első nap után kerül felszámolásra.

30kg-ig           2300Ft/nap   30 -125kg-ig   6700Ft/nap   125kg felett   21900Ft/nap

Egyéb adminisztrációs díj

Az Európai Unión kivülre küldött küldemények esetében, amennyiben a címzett visszautasítja a vámfizetés díját és az a feladóra hárul, úgy az ezzel járó adminisztrációs díj.

6 500 Ft

Meghatározott időpontra történő szolgáltatások

Déli 12:00 óra előtti kézbesítés az adott kiszállítási napon a világ nagyvárosaiba.

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési napon adott óráig (12) történő kiszállítás

5 700 Ft

Déli 12:00 óra előtti kézbesítés belföldön

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési napon adott óráig (12) történő kiszállítás

1 350 Ft

Reggel 10:00 óra előtti kézbesítés az adott kiszállítási napon a világ nagyvárosaiba.

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési napon adott óráig (10) történő kiszállítás

11 900 Ft

Reggel 10:00 óra előtti kézbesítés belföldön

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési napon adott óráig (10) történő kiszállítás

2 550 Ft

Reggel 09:00 óra előtti kézbesítés az adott kiszállítási napon a világ nagyvárosaiba.

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési napon adott óráig (09) történő kiszállítás

16 800 Ft

Reggel 09:00 óra előtti kézbesítés belföldön

A Szolgáltató partnere (TNT) által tervezett kézbesítési napon adott óráig (09) történő kiszállítás

5 700 Ft

Visszaszállítás díja belföld

Többszöri sikertelen próbálkozás után a kiszállítás díjával megegyező összeg

Visszaszállítás díja nemzetközi

Többszöri sikertelen próbálkozás után a honlapon kalkulált díj, a szállítás jellegének megfelelően (export/import)  irányban. Feladó vagy címzett hibájából, kérésre vagy tiltott termék feladásából eredően

Vámkezelés díja

Háztól házig történő szállítási tarifáink egyszerű vámkezelési eljárásokat tartalmaznak. A bonyolultabb vagy az ügyfeleink számára a nemzetközi kereskedelmet még könnyebbé tévő eljárásokért a további vámkezelési díjakat számítunk fel. További információt a tnt.com oldalon találA szolgáltatás tartalmazza, egyes országokban vámbróker szükséges, aminek díját vagy a feladónak vagy a címzettnek kell fizetnie

Vámkezelési pótdíj az Egyesült Királyság és az EU között

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió között szállított küldeményekre vonatkozik. A pótdíj (különdíj)
egy küldeményenként felszámított átalányösszeg, amely változhat. A pótdíj (különdíj) aktuális mértékéért
látogassa meg a TNT honlapját (tnt.com)!

2 300 Ft

Vámteher megelőlegezés díja

Vám és Áfa megfizetése a TNT által mely díjának az alapja a fizetendő vám és áfa összege. Ezen díjak a vámkezelésn

Vám és az áfa 18 000 HUF
alatti összeg: vám és az áfa
összegének 30%-a, de
minimum 1 800 Ft

Vám és az áfa 18 000 HUF
és 216 000 HUF közötti
összeg: 5 400 HUF
átalányösszeg

Vám és az áfa 216 000 HUF
feletti összeg:
vám és az áfa összegének
2,5%-a

- A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

 

- A nemzetközi szolgáltatások maximális térfogata és súlya függ a küldemény felvétel származási helyétől és a végső célállomástól. További információért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

- TNT partnerünk esetében a fent feltüntetett kiegészítő felárak (túlméretes küldemények, munkaegészségügyi és biztonsági kockázatot jelentő küldemények, nem automatikusan szortírozható küldemények, nem halmozható küldemények, hibás címzés stb.) a mindenkori üzemanyag pótdíjat már tartalmazzák.

- A mindenkori üzemanyag felár a következő linken elérhető:

 

http://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/how-to-ship-parcel/invoices-and-surcharges/surcharges/fuel_surcharges_europe.html

     
     

 


3.         Kiegészítő szolgáltatások díja és alkalmazott pótdíjak  (UPS)

 

 

Részletesebb információk a UPS szállítási feltételeiről a következő linken érhető el:

https://www.upscontentcentre.com/pdf/hungaryvat2023legacy

A szállítási feltételek megegyeznek a PMP Express és a UPS oldalán, a UPS oldalán esetenként részletesebb információk is elérhetőek.

A PMP Express nem értékesít minden a UPS oldalán feltüntetett szolgáltatást illetve az egyes díjakban eltérések lehetnek, mely esetében a PMP Express oldalán feltüntettt díjak érvényesek.

Minden egyéb a szállítás során felmerülő táblázatban nem szereplő pótdíj a UPS aktuális Szolgáltatási útmutatója alapján kerül tovább számlázásra:

Szolgáltatási útmutató elérhetősége:

 

https://www.ups.com/hu/hu/shipping/zones-and-rates/additional.page

 
     

Kiegészítő szolgáltatás/Költségtípus

Leírás

Díjszabás

Kiegészítő, deklarált érték alapú kártérítés                                              Minden küldemény 100USD (több csomag egyszerre, együtt feladva egy küldeménynek tekintendő) összeg határig biztosítva van

Csomagonként a maximális értékhatár  50000 USD vagy annak helyi pénznemben számított ellenértéke.. Kizárólag új termékre, árura köthető. Az áru értékének igazolása kereskedelmi számlával lehetséges mely feltétele a kárigény benyújtásnak.     A biztosítás alapfeltétele: a gyűjtő szállításnak, iparszerű automata szortírozásnak megfelelő csomagolás alkalmazása. Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

az áru értékének 1,1%-a, min. 3950Ft/csomagonként

Címhelyesbítési díj                        

Amennyiben feladást követően történik cím módosítás vagy  ha a címzett a feladótól/megrendelőtől eltérően megadott címre kéri a szállítást a megrendelő/feladó részére kerül a díj utólagosan kiszámlázásra.A futár többször megpróbálja a kézbesítést, értesítést hagy amennyiben a kézbesítés idején a címzett nem elérhető. A díj csomagonként értendő/cím.

3 300 Ft

Lakóhelyre történő kézbesítés

A UPS lakóhelyre és üzleti területekre egyaránt végez kiszállításokat. Lakóhelynek számít a kifejezetten e célból használt épület, de a lakóhelyről vezetett üzlet is. Minden lakóhelyre kézbesített küdemény után pótdíj kerül felszámításra. Ez az opció a megrendelés leadásakor jelölendő

1 300 Ft

Kiszállíthatatlan küldemények speciális kezelése

Az összes EU-n belüli és belföldi küldeménynél, ha a UPS megkísérelte a kiszállítást, de nem járt sikerrel,küldeményét automatikusan visszaküldjük UPS Standard szolgáltatással (ahol igénybe vehető). Az EU-n kívüli célországokba szállított minden küldemény esetében a UPS felveszi a kapcsolatot a feladóval, hogy utasításai szerint járjon el  A visszaküldési pótdíjakat minden ilyen kiszállíthatatlan küldemény feldolgozásáért a Feladó/Megrendelőnek kerül kiszámlázásra.

2 200 Ft

Ügyfélkód hiánya vagy érvénytelensége miatt felszámított díj

ha  kézi fuvarlevelet választ és nem tünteti fel a fuvarlevélen vagy nem választja rendelés leadásakor mert tud nyomtatni, de kézi fuvarlevéllel kerül feladásra és nem kerül a szám a fuvarlevélre akkor ez a díj utólagosan a feladónak felszámításra kerül, kézi fuvarlevéllel feladott csomagnál a kézzel kitöltött fuvarlevél másolatát a feladás napján a pmp@pmpexpress.hu email címre kell elküldeni

4 300 Ft

UPS 0 automatikus felvételi kísérlet (0ATP)

A fuvarlevelet elküldjük a feladó email címére és a feladónak kell leegyeztetnie a felvételi országban a UPS ügyfélszolgálatával telefonon a felvétet, vagy a küldemény a fuvarlevéllel leadható csomagpontban (ha van elérhető csomagpont a felvételi cím közelében) A feladó feladata kinyomtatni a fuvarlevet és felhívni, leegyeztetni a felvételi országban a UPS ügyfélszolgálatával a felvétet.

Díjmentes

 

 

UPS 1 automatikus felvételi kísérlet (1ATP)

A UPS a feladó országban 1 automatikus felvételi kísérletet tesz a csomag felvételére, megadott felvételi címen, munkaidőben.A UPS központilag nyomtatja és futár viszi magával a kész fuvarlevelet

2 200 Ft

UPS 3 automatikus felvételi kisérlet (3ATP)

A UPS a feladó országban 3 automatikus felvételi kísérletet tesz egymást követő munkanapokon a csomag felvételére, megadott felvételi címen, munkaidőben.A UPS központilag nyomtatja és futár viszi magával a kész fuvarlevelet.

2 950 Ft

Lítium akkumulátoros küldemények szállítása

Lítium-metal akkumulátorok (fully regulated - teljesen szabályozott)
Azon akkumulátorok melyek 2g-nál több, vagy azon cellák melyek 1g-nál több lítium-metált tartalmaznak
• Akkumulátorok/cellák önmagukban szállítva (UN3090)
• Akkumulátorok/cellák termékben vagy termékkel együtt szállítva (UN3091).
Megjegyzés: A küldeményeknek amelyek ilyen mennyiségben tartalmaznak lítium metál elemeket vagy cellákat (beleértve a termékkel egybe csomagolt illetve termék mellett szállítottakat is), az ADR Special Provision 188-nak teljesen meg kell felelniük, és további felár nélkül szállíthatóak amennyiben a csomag bruttó súlya nem haladja meg a 30 kg-ot.
Lítium-ion akkumulátorok (fully regulated - teljesen szabályozott)
Azon küldemények szállíthatók, amelyek 100 Wh-nál kisebb akkumulátorokat vagy 20 Wh-nál kisebb cellákat tartalmaznak
• Akkumulátorok önmagukban szállítva (UN3480)
• Akkumulátorok termékben vagy termékkel együtt szállítva (UN3481).
Megjegyzés: A küldeményeknek amelyek ilyen mennyiségben tartalmaznak lítium metál elemeket vagy cellákat (beleértve a termékkel egybe csomagolt illetve termék mellett szállítottakat is), az ADR Special Provision 188-nak teljesen meg kell felelniük, és további felár nélkül szállíthatóak amennyiben a csomag bruttó súlya nem haladja meg a 30 kg-ot. (Teljesítmény függő, biztonságtechnikai adatlap szükséges hozzá)
Minden olyan küldeményre vonatkozik, amelyik tartalmaz ilyen akkumulátort.

Minimum 21,247 HUF küldeményenként
2300 HUF csomagonként

Átvevő aláírása szükséges

Egyes országokban a futár nem köteles aláírás ellenében kézbesíteni a küldeményt, így postaládában vagy ajtó előtt, akár a teraszon is hagyhatja azt, amely az aláírás szükséges opcióval kerülhető el. Az aláírás szükséges opció nem zárja ki a címzettől eltérő személynek történő átadást a címen, de akár szomszédban is hagyható a küldemény. USA, Kanada Ausztrália, Japán, Szingapúr, Taiwan, Svájc, Dánia, Svédország, Anglia, Ausztria, Belgium, Csehország, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Spanyolország

850 Ft

 

 

Visszaszállítás díja

Többszöri sikertelen próbálkozás után a honlapon kalkulált díj, a szállítás jellegének megfelelően (export/import). Ide tartozik továbbá feladó vagy címzett hibájából, kérésére, tiltott termék feladásából eredően visszaküldött csomag. Amennyiben a futár elhozza a csomagot a felvételi címről, de hiányos dokumentumok (számla, vámkezelési papírok, egyéb a szállításhoz szükséges dokumentumok) melyekről a Szolgáltató előzetesen tájékoztatta a Megrendelőt) indokával visszaviszi azt a felvételi címre, azt a Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató – mivel a fennakadás a Szolgáltató hibáján kívül történt – ezt a többlet költséget kiszámlázza a Megrendelő részére.

Visszaszállítás időpontjában a honlapon kalkulált szállítási díj

Papír alapú számla kiállítási díja

Hagyományos papír alapú számla igény esetén felszámolásra kerülő különdíj

540 Ft

Kiegészítő kezelési díj

Kiegészítő kezelés szükségessége miatt kiegészítő kezelési díj vonatkozik a következőkre:                                                • Minden olyan tárgy, amely fémből vagy fából való külső konténerbe van becsomagolva.
• Minden olyan henger alakú tárgy, mint hordó, dob, vödör vagy gumiabroncs, amelyek nincsenek teljesen
hullámlemezes kartonpapír dobozba csomagolva.
• Bármely olyan csomag, amelynek leghosszabb oldala meghaladja a 100 cm-t, vagy a második leghosszabb
oldala több 76 cm-nél.
• Bármely olyan csomag, amelynek a tényleges súlya több mint 32 kg.
• A küldemény minden egyes csomagja esetén, ahol a csomagok átlagos súlya több mint 32 kg és a
csomagok egyenkénti súlyát nem részletezték.    Csomagolás: Bármely olyan árucikk, amely nincs teljes egészében hullámkarton, beleértve, de nem kizárólagosan a fém, fa, kemény műanyag, puha műanyag (pl.: műanyag zsák) vagy expandált polisztirol hab (hungarocell) csomagolások                                                                                                                      
A PMP Express fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan csomagra, amely a UPS részéről – a UPS megítélése szerint – külön kezelést igényel, külön kezelési díjat állapítson meg.

Csomagonként 3350Ft a szállítási költségen felül.

Csúcsszezon árral növelt kiegészítő kezelési díj  (év végi kiemelt időszakban okt. 2 - Január 15 közötti időszakban)

Kiegészítő kezelés szükségessége miatt kiegészítő kezelési díj vonatkozik a következőkre:                                                • Minden olyan tárgy, amely fémből vagy fából való külső konténerbe van becsomagolva.
• Minden olyan henger alakú tárgy, mint hordó, dob, vödör vagy gumiabroncs, amelyek nincsenek teljesen
hullámlemezes kartonpapír dobozba csomagolva.
• Bármely olyan csomag, amelynek leghosszabb oldala meghaladja a 100 cm-t, vagy a második leghosszabb
oldala több 76 cm-nél.
• Bármely olyan csomag, amelynek a tényleges súlya több mint 32 kg.
• A küldemény minden egyes csomagja esetén, ahol a csomagok átlagos súlya több mint 32 kg és a
csomagok egyenkénti súlyát nem részletezték.    Csomagolás: Bármely olyan árucikk, amely nincs teljes egészében hullámkarton, beleértve, de nem kizárólagosan a fém, fa, kemény műanyag, puha műanyag (pl.: műanyag zsák) vagy expandált polisztirol hab (hungarocell) csomagolások                                                                  Nem kerül felszámításra a díj, ha a nagyméretű csomag után fizetendő díj merül fel.                                                         
A PMP Express fenntartja a jogot arra, hogy minden olyan csomagra, amely a UPS részéről – a UPS megítélése szerint – külön kezelést igényel, külön kezelési díjat állapítson meg.

Csomagonként 5650Ft a szállítási költségen felül.

Nagyméretű csomag után fizetendő pótdíj

A csomag akkor számít „nagyméretűnek”, ha a hossza plusz a kerülete [kerület= (2 x szélesség) + (2 x magasság)] együtt meghaladja a 300 cm-t, de nem lépi túl a maximális UPS méretet, a 400 cm-t. A nagyméretű csomagok minimális számlázási súlya 40 kg. Ezen felül nagy méretű csomagokra vonatkozó felárat is felszámolunk

Csomagonként 16800Ft a szállítási költségen felül.

Nagyméretű csomag után fizetendő csúcsszezon felárral növelt pótdíj (év végi kiemelt időszakban okt. 2 - Január 15 közötti időszakban)

A csomag akkor számít „nagyméretűnek”, ha a hossza plusz a kerülete [kerület= (2 x szélesség) + (2 x magasság)] együtt meghaladja a 300 cm-t, de nem lépi túl a maximális UPS méretet, a 400 cm-t. A nagyméretű csomagok minimális számlázási súlya 40 kg. Ezen felül nagy csomagokra vonatkozó felárat is felszámolunk

Csomagonként 42500Ft a szállítási költségen felül.

Túlméretes küldemények

Azon csomagok, melyek tényleges súlya túllépi a 70 kg-ot, vagy hossza több mint 274 cm, illetőleg a méret hosszban és kerületben együttesen [kerület = (2 x szélesség) + (2 x magasság)] meghaladja a 400 cm-t, nem elfogadhatóak a szállításra. Ha mégis bekerülnek a UPS kiscsomagos rendszerébe, kiegészítő költséggel terhelik e csomagok szállítását. Azon csomagok amelyek hosszúsága és kerülete együtt túllépi a 400 cm-t a túméretes pótdíjon felül a Nagyméretű csomag után fizetendő díj is vonatkozik.

Csomagonként 134200Ft a szállítási költségen felül.

Túlméretes csomag után fizetendő  csúcsszezon felárrral növelt pótdíj (év végi kiemelt időszakban okt. 2 - Január 15 közötti időszakban)

Azon csomagok, melyek tényleges súlya túllépi a 70 kg-ot, vagy hossza több mint 274 cm, illetőleg a méret hosszban és kerületben együttesen [kerület = (2 x szélesség) + (2 x magasság)] meghaladja a 400 cm-t, nem elfogadhatóak a szállításra. Ha mégis bekerülnek a UPS kiscsomagos rendszerébe, kiegészítő költséggel terhelik e csomagok szállítását. Azon csomagokra is vonatkozik a Nagyméretű csomag után fizetendő díj,melyek hosszúsága és kerülete együtt túllépi a 400 cm-t

Csomagonként 250000Ft a szállítási költségen felül.

Utánvétkezelés díja (Belföld)

 

az áru értékének 1,1%-a, min. 1100Ft

Vámkezelési szolgáltatás díja

Az ügyfelek felelősek a vám-és adófizetésért. A UPS előre kifizetheti az adókat , vámokat és más állami illetékeket a fizető (PMP Express) nevében , vagy olyan ügyfelek nevében akiknek nincs UPS ügyfélkódjuk.Import áruk vámkezelése esetében Szolgáltató ügyfele, a UPS-nek a „Vámkezelési Megbízás Import küldeményekre” nevű formanyomtatvány kitöltésénél a 3/A pontban szereplő „Szabad forgalomba helyezés esetén a vámteher fizetés módja” kiválasztásánál amennyiben nem rendelkezik vámletéttel vagy saját halsztott engedéllyel úgy az „átutalás (vámhatározatra fizetés” opciót tudja csak választani DÍJMENTESEN! Amennyiben más fizetési opció kerül kitöltésre az díjkötelezettséggel jár. Más fizetési opció választása esetén - a vámkezelést követően - a vámterhek utólagos számlázása a Szolgáltató által történik, melyet a számla kiállítását követően az ügyfél 3 munkanapon belül Szolgáltatónak köteles megfizetni.

A közteher 2,5%-a, de legalább 4500Ft vámkezelési szolgáltatási díj kerül felszámításra mely az esetleges vámköltségekkel együtt kerül számlázásra - átutalás NAV számlára vagy saját halasztott engedéllyel és egyéb esetekben  2225Ft

 

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

 

4.         Kiegészítő szolgáltatások díja és alkalmazott pótdíjak (DPD)

 

A PMP Express nem értékesít minden a DPD oldalán feltüntetett szolgáltatást illetve az egyes díjakban eltérések lehetnek, mely esetében a PMP Express oldalán feltüntettt díjak érvényesek.

A szállítási feltételek megegyeznek a PMP Express és a DPD oldalán, a DPD oldalán esetenként részletesebb információk is elérhetőek.

Minden egyéb, a szállítás során felmerülő, a lenti táblázatban nem szereplő pótdíj, a DPD Általános Szerződési feltételeket tartalmazó oldalán feltüntettek alapján kerül tovább számlázásra, melyek elérhetősége alább megtalálható

https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/

Kiegészítő szolgáltatás/Költségtípus

Leírás

Díjszabás

Utánvét módosításának díja

A beszedendő összeg módosításához kapcsolódó, utólagosan felszámított díj, nem garantált szolgáltatás, csak akkor lehetséges ha kézbesítés előtt a futár értesíthető

1290Ft/módosítás

Bankkártyás utánvét fizetés

A címzett által bankkártyával kiegyenlített, sikeresen beszedett utánvételi díj

A beszedett utánvét összeg 1,1%-a

Interaktív SMS szolgáltatás

A DPD Szöveges Üzenet Értesítési szolgáltatás során a DPD a Címzettet a Feladó által megadott (megjelölt) telefonszámra küldött üzenetben értesíti a küldemény felvételi napján, valamint a kiszállítás napján. A Szöveges értesítő tartalmazza a küldemény csomagszámát, az esetleges utánvét összegét és a kézbesítés várható idejét. Amennyiben a kiszállítás napja nem megfelelő a Címzett részére, az üzenetben szereplő biztonsági kód segítségével a kézbesítés napját át tudja ütemezni másik napra. A kézbesítés elhalasztásának maximális hossza 5 banki nap. A küldemény kiszállításának napján a Címzettnek újabb Szöveges Üzenetet küldünk, amelyben értesítjük, hogy mely egyórás idősávon belül számíthat a DPD futár érkezésére. A fenti értesítés nem teszi a szolgáltatást időgarantált szolgáltatássá, az értesítés tájékoztató jellegű –figyelemmel a szolgáltatás jellegére közlekedési és egyéb akadályok merülhetnek fel. Az egy órás periódus a Címzett által nem módosítható. A Címzett telefonszámával kapcsolatosan a Feladó köteles azt biztosítani, hogy azzal jogosult a fentiek szerint rendelkezni, és azt megadni a DPD-nek a szállítási szolgáltatás nyújtása során.

85 Ft

 

 

Papír alapú számla kiállítási díja

Hagyományos papír alapú számla igény esetén felszámításra kerülő különdíj

540 Ft

Nem rendszerkompatibilis csomag

Nem megfelelő csomagolású küldemény különdíja, szalagon nem továbbítható küldemény esetén

2500Ft/csomag + szállítási díj

Túlsúlyos küldemény

Bármely viszonylatban, minden 31,5kg-ot meghaladó küldemény esetében felszámításra kerül

 
 

175cm-nél hosszabb és/vagy 300cm-nél nagyobb körméret

15000Ft/csomag + szállítási díj

Túlméretes küldemény

Körméret számítása: hosszúság + 2*szélesség + 2*magasság

 

Át nem vett csomagok visszaszállítása

Azon csomagok után, amelyek kézbesítése meghiusúl, így azokat vissza kell szállítani a feladó részére, felár kerül felszámításra

Szállítási díj 50%-a

PEAK felár

Minden év november 1. - december 31. közötti időszakban feladott csomag esetében csúcsszezon felár kerül felszámításra

200Ft/csomag

Utánvétkezelés díjai belföld

300000Ft-ig csak készpénzes fizetésre vonatkoznak a díjak

0 - 10000Ft      535Ft

300000Ft felett kizárólag bankkártyával fizethető az utánvét összege

10001 – 50000Ft      595Ft

A maximálisan beszedhető díj: 499999Ft

50001 – 100000Ft      645Ft

 

100001 – 300000Ft              a beszedendő összeg 1,1%-a

 

300001 – 500000Ft             a beszedendő összeg 1,7%-a

Érték alapú felülbiztosítás

Amennyiben a küldemény értéke meghaladja az 50000Ft-ot lehetőség van magasabb értékre (max: 13000EUR) biztosítani a csomagot

min. 2900Ft vagy a küldemény értékének 0,55% a

Nemzetközi túlméret felár

A túlméretes Küldemények továbbításának többletköltségeit az ügyfél viseli. Amennyiben a feladott csomagok övmérete meghaladja csomagonként a 300 cm-t, az ügyfél további felárat köteles fizetni, melynek mértéke a szolgáltatásra vonatkozó szállítási díjon felül:

13000Ft/csomag

Nemzetközi túlsúly felár

A túlsúlyos Küldemények továbbításának többletköltségeit az ügyfél viseli. Amennyiben a feladott bruttó súlya csomagonként meghaladja a 31,5 kg-ot, az ügyfél további felárat köteles fizetni, melynek mértéke a  szolgáltatásra vonatkozó szállítási
díjon felül:

21000Ft/csomag

Nemzetközi át nem vett csomagok visszáru díja

Az Ügyfél minden olyan nemzetközi Küldemény esetén, amely a Címzett részére kézbesíthetetlen volt, visszáru díjat köteles fizetni

A szállítási díj 50%-a, de minimum 4000Ft

Sikertelen felvétel

Minden olyan esetben, amikor a futár megkísérel eseti autó megrendelés vagy állandó felvételi megbízás alapján csomagot felvenni, de a felvétel ügyfél általi mulasztás miatt meghiúsul, felár kerül felszámításra.

1200Ft/kiállás

Adathiány (szállítmányonként)

Amennyiben adathiány miatt nem tudjuk a csomagot kézbesíteni, küldeményenként felárat számolunk fel. Adathiánynak minősül: csomaghoz egyáltalán nincs adat, COD adathiány, Címhiány, E-mail cím hiány.

500Ft/küldemény

     

A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák

 

 


3. számú Melléklet

 

Csomagbiztosítás

Szolgáltató partnereinél szükség esetén a magasabb értékű küldeményekre külön érték alapú kártérítés köthető – a megrendelés során meghatározott értékekre - partnereként különböző feltételekkel.

Minden érték alapú kártérítés igénylésének alapfeltétele az áruk értékének kereskedelmi számlával történő igazolása. Érték alapú kártérítés csak új termékre köthető.

A kiegészítő érték alapú kártérítések díjait a 2. számú melléklet tartalmazza

 

GLS

 

A csomagküldés díjának megfizetése egyben tartalmazza a küldemény biztosítását is.

A kártérítés a sérült/elveszett termék beszerzési, pótlási, vagy javítási értékének felel meg, amihez adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban 50.000,- Ft lehet.

 

Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

 A beszerzési költséghez kapcsolódó adók a mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek elszámolásra. (Kártérítési igény esetén a Szolgáltató partnere a nettó beszerzési értéket veszi a kártérítés alapjának.)

Amennyiben a kárigényt benyújtó a szállítási díj visszatérítését kívánja érvényesíteni, úgy további kárigény nem érvényesíthető.

 

Az értéknyilvánítás-szolgáltatás (érték alapú kártérítés) esetileg, csomagonként, a szolgáltatási díj megfizetése ellenében vehető igénybe. Az értéknyilvánítás-szolgáltatás legmagasabb összege belföldi csomagok esetén maximum 500.000 Ft, export csomagok esetén maximum 200.000 Ft.

Ha a feladó az értéknyilvánításban megjelölt összegként a tényleges kereskedelmi értéknél magasabb összeget tüntetett fel, úgy az értéknyilvánításban megjelölt összeg helyett a csomag tartalmának tényleges kereskedelmi értékét, ha az értéknyilvánításban megjelölt összeg alacsonyabb a tényleges kereskedelmi értéknél, úgy az értéknyilvánításban megjelölt összeget kell a kártérítési átalány számítása során alapul venni.

 

TNT:

 

Szolgáltató partnere köteles megtéríteni a sérült vagy elveszett küldemény számlával igazolt beszerzési értéket a CMR illetve a Montreali Egyezmény által megállapított felső határig:

-        a felelősség felső határa közúton (Economy szolgáltatás) szállított küldemények esetében (az 1956. évi CMR szerint) 10 EUR kilogrammonként.

-        a felelősség felső határa légi úton szállított küldemények esetében (az 1999. évi Montreali Egyezmény szerint) 20 EUR kilogrammonként.

 

Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

 

Nem terjed ki Szolgáltató partnerén kívül álló, elkerülhetetlen vagy elemi csapás által okozott veszteségre vagy kárra.

 

 

Dokumentum küldemények kártérítése

A dokumentum küldemény igazolt helyreállítási, újraelőállítási, újbóli kiállítási vagy újranyomtatási költségeire (beleértve az anyagköltséget (pl. papír) és ésszerű munkadíjat), de küldeményenként legfeljebb 500 EURértékig a fuvarozás alatt bekövetkező esetleges sérülés vagy elveszés esetére nyújt fedezetet.

 

Bizonyos típusú dokumentumokra, egyes célországokra semmilyen esetben nem köthető, ezzel kapcsolatosan bővebb információ ügyfélszolgálatunkon érhető el.

 

 

Eseti szállítmánybiztosítás

 

Egyes áruféleségekre a biztosítás kötéséhez a biztosító előzetes engedélye szükséges

Egyes árucsoportokra érték alapú biztosítás nem köthető, erről bővebb információ az ügyfélszolgálaton elérhető.

Egyes áruféleségekre a biztosítás kötéséhez a biztosító előzetes engedélye szükséges

 

A küldemény számlával igazolt értékére, de küldeményenként legfeljebb 25.000 EUR értékig nyújt fedezetet elveszés vagy sérülés esetén.

 

Festmények, műtárgyak biztosításának egyedi feltételei vannak, ezekre csak kiterjesztett fedezetet nyújt, ami csak elveszésre vagy teljes megsemmisülésre vonatkozik.

-        Önrész: 10%

-        Kár esetén a biztosított a sérült vagyontárgy értékét hivatalos szakértői igazolással bizonyítani tartozik.

 

Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

 

A fenti biztosítási és kártérítési formák egyike sem nyújt fedezetet következményes vagy különleges károkra, veszteségekre, amelyekért a szállító nem felelős a rá vonatkozó nemzetközi egyezmények értelmében!

A fentiekben leírt, biztosítási és kártérítési információk tájékoztató jellegűek, és a Szolgáltató és partnere fenntartja a változtatás jogát.

 

 

UPS

 

A UPS felelőssége nemzetközi szállítások esetében küldemény elvesztés, sérülés esetén az irányadó nemzetközi egyezmények. Légi szállítás esetén a Varsói vagy a Montreáli egyezmény, míg közúti szállítás esetén a CMR egyezmény.

Ahol az említett egyezményekben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak, a küldemény elveszéséért, sérüléséért a UPS csak akkor fizet kártérítést (legfeljebb küldeményenként 19914Ft (( több csomag egyszerre, együtt feladva egy küldeménynek tekintendő )), amennyiben a kár bizonyíthatóan a UPS gondatlanságából következett be.

 

Amennyiben Megrendelő/Feladó magasabb összeget határoz meg a küldemény értékének és kifizeti a magasabb, erre alkalmazandó díjat (lásd 2. számú melléklet) úgy a UPS felelőssége a deklarált értéket meg nem haladó bizonyított kárig terjed ami kiscsomagos szállítás esetében sem haladhatja meg az 50000USD-t, órák ékszerek esetében az 500USD-t.

 

Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

 

DPD

 

Ha küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész, vagy megsérül a DPD felelősségi körében és hibájából, a DPD köteles megtéríteni a ténylegesen keletkezett és bizonyított vagyoni kárt, a kártérítés legmagasabb összege azonban nem haladhatja meg küldeményenként az 50.000 Ft-ot

Az 50.000 Ft-nál magasabb értékű küldemények esetén a Feladó felülbiztosítást köthet, de figyelembe kell venni a szállításból kizárt magas értékű küldeményekre vonatkozó szabályozást..

A nagy értékű küldemények esetében az áru elvesztése vagy sérülése esetére kötött kiegészítő biztosítás 13000EUR értékig nyújt fedezetet, biztosítási értéket kizárólag számla ellenében térít a DPD.

Amennyiben belföldi csomagküldés esetében nem áll rendelkezésre számla, a kártérítési összeg a szállítási díj 16-szorosa, de max. 50.000Ft.

Nemzetközi csomagok esetében - felülbiztosítás nélkül - CMR egyezmény alapján kerül megállapításra a kártérítés összege, azaz 8,23SDR/kg (kb.10EUR/kg) de, max. 50.000Ft

Nemzetközi csomag esetén csak export irányban van lehetőség a csomag felülbiztosítására, import esetében nincs.

 

 

4. számú Melléklet

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u 43.

Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 230.

Telefon: 06-52-522-122

Telefax: 06-52-417-857

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: www.nmhh.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei
http://www.nfh.hu/node/4307
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

 

 

5. számú Melléklet

 

 

 

A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok:

 

Az alábbi linkeken elérhető a Szolgáltató és Partnerei által használt minden belföldi vagy nemzetközi szállításhoz, vámkezeléshez szükséges dokumentum.

 

Export vámkezelési megbízás

Import vámkezelési megbízás

Csomaglista
Lítium nyilatkozat

Nem veszélyességi nyilatkozat

Büntetőjogi nyilatkozat

TNT kézi fuvarlevél

UPS kézi fuvarlevél

Proforma számla

TNT Pro Forma Számla 

 TNT proforma számla

UPS Proforma Számla

UPS proforma

 

TNT kézi fuvarlevél

TNT fuvarlevél

 

TNT Elektronikus fuvarlevél (feladó nyomtatja)

TNT elektronikus fuvarlevél

 

UPS Elektronikus fuvarlevél (feladó nyomtatja)

 

UPS elektronikus fuvarlevél

 

GLS Elektronikus fuvarlevél (futár viszi)

 

GLS elektronikus fuvarlevél

DPD Elektronikus fuvarlevél (futár viszi)

 

DPD elektronikus fuvarlevél

 

6. számú Melléklet

PMP Express