Széchenyi 2020

Regisztráció

Belépéshez szükséges adatok


A PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft.

Általános Szerződési FeltételeI

 

Letölthető dokumentumok:

Általános szerződési feltételek.pdf

GLS kiegészítő különdíjak.pdf

TNT kiegészítő különdíjak.pdf

UPS kiegészítő különdíjak.pdf

DPD kiegészítő különdíjak.pdf 

Szerződési feltételek belföldi raklapos küldemények szállítására 2024

 

 

1. A szerződő felek

1.1. A szolgáltató

PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft. (továbbiakban: Szolgáltató)

Székhelye, Postacíme: 4029 Debrecen, Attila tér 3. IX. épület

Ügyfélszolgálat címe: 4029 Debrecen, Attila tér 3.

Cégjegyzékszáma: 09-09-020200;
Adószáma: 23068577-2-09

Rendelésfelvétel: Kizárólag online

Telefon: +3652310184, +36205005020

E-mail: pmp@pmpexpress.hu

Honlap: www.pmpexpress.hu

Nyitva tartás: Hétköznap 8.30 – 17.00, Sz-V: Zárva

Alaptevékenysége: 5229 – Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

 

a postai szolgáltatásokról szóló 2012. Évi CLIX. Törvény (a továbbiakban: Postatv.) a 8. § (1) bekezdésének  d) pontja alapján egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások Magyarország területén.

 

– az egyedi vagy csoportos küldemények megszervezése (beleértve az áru felvételét és átadását, valamint a csoportosítását gyűjtőszállításhoz)

 – szállítási dokumentumok és fuvarlevél kiállítása, megszervezése

 

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt vesz igénybe.

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató kizárólag közvetítőként áll a Megrendelő/Feladó és a szállítást kivitelező (Szállító) között. A www.pmpexpress.hu honlapon található árak és a Megrendelő számára legkedvezőbb szállítási feltétel kiválasztásával vehető igénybe a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás. A Megrendelő által megadott paraméterek alapján a szállítást a Szállító végzi el.

A Megrendelőnek a szállítással kapcsolatos minden tájékoztatást, illetve nyilatkozatot a Szolgáltatóval kell közölnie illetve a Szolgáltatótól kell kérnie.

Jelen általános szerződési feltételek a postai szolgáltatás során alkalmazott általános feltételeket tartalmazzák, kiegészítve a Szolgáltató partnerek Nemzetközi szállításai során alkalmazott feltételekkel.

 Az alábbi pontokban foglalt speciális többletszolgáltatásokat teljesíti:

a) nyomon követhető kezelés;

b) értéknyilvánítás;

c) a küldeménynek a feladó lakóhelyén, tartózkodási helyén, székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén, esetenként Szolgáltató székhelyén történő felvétele.

 

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

a) nyomon követhető kezelés (DPD, FEDEX-TNT, GLS, SAMEDAY, UPS)

b) időgarantált szolgálatás (Szolgáltató időgarantált szolgáltatást nem végez)

c) utánvétel; csak a GLS és DPD, SAMEDAY és UPS szolgáltatás nyújtásában

d) a címzettel – a postai küldemény felvételét követően – egyedileg egyeztetett időpontban történő kézbesítést lehetővé tévő szolgáltatás, (Szolgáltató ilyen jellegű szolgáltatást nem végez, vagy szolgáltatást végző partnertől függő egyedi, különdíjas szolgáltatás)

e) kizárólag a küldemény címzettjeként megjelölt személy kezéhez történő kébesítés (Szolgáltató ilyen jellegű szolgáltatást nem végez, vagy szolgáltatást végző partnertől függő egyedi, különdíjas szolgáltatás)

  

A szolgáltató partnerei időgarantált idejű kézbesítést nem vállalnak, a Szolgáltató honlapján a kalkuláció során feltüntetett kézbesítési határidők becsült határidőnek tekintendők.

 

A szolgáltató honlapján kínált szolgáltatások igénybevételekor a Megrendelő egyidőben elfogadja a szállító partnerek teljesítésre vonatkozó feltételeit és általános szerződési feltételeit is, amelyek a következő linken elérhetőek:

https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/terms-conditions.html#fuvFelt

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

https://www.ups.com/media/hu/terms_carriage_hu.pdf.pdf

A UPS szállítási feltételeket kiegészíti a UPS mindenkor érvényes Szolgáltatási és Díjszabási Útmutatója és a  Postai Függelék.

http://upscontentcentre.com/html/hungary?WT.mc_id=VAN700921

https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/

https://sameday.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

https://www.fedex.com/hu-hu/conditions-of-carriage/sept-2023.html

 

A Szolgáltató által igénybevehető szolgáltatások aktuális díjai,illetve Szolgáltatótól igénybe venni kívánt bármilyen szolgáltatás ÉRVÉNYES díja kizárólag a www.pmpexpress.hu oldalon érhetőek el.

Szolgáltató ügyfelei részére nem nyújtja partnerei teljes szolgáltatási palettáját.

A PMP Express Logisztikai Kft. részére a honlapon elérhető belföldi és nemzetközi raklapos küldemények szállítását a TNT raklapos szállítása mellett belföldön a Palletways végzi.

Ezen szállításokra külön szerződési feltételek vonatkoznak, melyek az alábbi linken találhatóak vagy a szolgáltatás megrendelésekor visszaküldött űrlap tartalmazza.

Belföldi raklapos (PW) küldemények szállítási feltételei

  

 A PMP Express Logisztikai Kft. saját szállító járművekkel nem rendelkezik, nem foglalkoztat futárokat, így a csomagokkal való fizikai érintkezést is a mindenkori partnerek munkatársai végzik. A csomagok fizikai paramétereiben történt bármilyen változásról a PMP Express kizárólag a Feladótól/Megrendelőtől kapott tájékoztatás alapján értesül vagy a központi mérlegelést követően. A feladást követő módosítások megvalósításának érdekében a Szolgáltató mindent megtesz, de arra teljes mértékű garanciát nem vállal.

 

Fogalmak:

 

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbi három kategória egyikébe tartozik:

Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel írásos (honlapon vagy e-mailben leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően. Az ügyfél megrendelői státusza nem zárja ki, hogy egyben a kézbesítési eljárásban egyben feladó vagy címzett is legyen, mely körülménynek a megadott adatokból egyértelműen ki kell derülnie.

Feladó: a Szolgáltató szolgáltatásai igénybevétele esetén azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, akitől/amelytől a Szolgáltató partnereinek futára fizikailag a küldeményt felveszi, illetve akit/amelyet a Megrendelő feladóként jelöl meg a leadott rendelésen és a küldeményen, amennyiben a feladó eltér a Megrendelő személyétől.

Címzett: azon magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a küldeményen, annak csomagolásán, vagy a hozzá tartozó listán, illetve a Megrendelő által leadott megrendelésen címzettként kerül megjelölésre, akinek/amelynek a küldeményt a Szolgáltató partnere futárának a küldeményt kézbesíteni kell.

Szállító/Partner: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltató szerződött partnere, és aki (a Megrendelő Szolgáltatón keresztül leadott megrendelése alapján) a megrendelésben foglalt szállítási feladatot ténylegesen elvégzi;

Csomagpont: Szolgáltató partnerei által szerződött csomagpontot üzemeltető vállalkozások, hozzáférési pont, ahol az ügyfelek csomagokat adhatnak fel, vagy csomagokat vehetnek át. Csomagpontnak minősülnek az automata csomagpontok is, ahol emberi beavatkozás nélkül lehet csomagot feladni és/vagy átvenni.

A szerződéses kapcsolat fennállásától függetlenül a Szolgáltató ügyfelének tekinti azt a személyt, aki/amely eljárást indít, illetőleg Szolgáltatóval szemben igényt érvényesít.

 

A Szolgáltató főbb szerződéses partnerei az alábbiak:

-      FedEx Express Hungary Transportation Kft. (Korábban TNT Express Hungary Kft)

-      GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

-      UPS Magyarország Kft.

-      DPD Hungária Kft.

-      Delivery Solutions Zrt. (SAMEDAY)

-      Palletways Group Limited

 Szolgáltató raklapos, egyedi bánásmódot igénylő, törékeny, vagy jellegéből fakadóan gyűjtőszállítástól eltérő szállítást igénylő küldemények esetében egyéb partnert is igénybe vehet a szolgáltatás teljesítéséhez. A teljesítés egyedi megállapodásba foglalt díjkalkuláció alapján történik, amelyre az adott szállítást végző partner általános szerződési feltételei irányadóak. Egyedi szállítások esetében a partnerek általános szerződési feltételei vagy ahhoz mutató link, mindig az Ügyfélnek kiküldött szállítási megbízásban érhető el.

2. A szerződés tárgya

A szolgáltatói szerződés alapján a PMP EXPRESS Logisztikai Kft. vállalja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben és a mindenkori partnerek (ügyfél által kiválasztott) szállítási feltételeinek megfelelő méretű, tömegű, tartalmú és csomagolású küldeményeket díj fizetése ellenében a feladótól a választott partnerén keresztül átveszi, továbbítja és a feladó által megjelölt címhelyen a címzett, vagy jogosult átvevő részére kézbesíti.

A küldemények csomagolására, lezárására, címzésére, feladására vonatkozó szabályokat e fejezet abban az esetben tartalmazza, ha ezek eltérnek a feladó feladatait meghatározó fejezet általános szabályaitól.

Az Általános Szerződési Feltételek részletesen ismerteti a küldemények meghatározását, méret és tömeghatárát, a küldemény tartalmára vonatkozó előírásokat.

Szolgáltató fenntartja a jogot saját hatáskörben megvizsgálni, elbírálni és esetlegesen visszautasítani olyan megrendeléseket, melyek a partnerei szerződési feltételei szerint nem alkalmasak további feldolgozásra, küldemény továbbításra. 

Küldemény: a jelen szállítási feltételek vonatkozásában, tömeg- és mérethatároknak megfelelő – a küldeményen, annak burkolatán vagy az ahhoz tartozó listán (fuvarlevélen) megcímzett – küldemény.

A küldemény fajtái: levélküldemény vagy csomagküldemény, amelyet a Szolgáltató partnerei kísérő okirattal, fuvarlevéllel közúti járművön vagy légi úton szállítanak.

 

A Szolgáltató a Szolgáltatói Tevékenysége körében Szolgáltatói Szerződés alapján jár el a Megrendelővel szemben.

A Felek között Szolgáltatói Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a www.pmpexpress.hu honlapján leadja megrendelését a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával. Szolgáltató a partnerei ASZF-eiben meghatározott feltételekkel vállalja a megfelelő tartalmú, méretű és csomagolású küldemények – ügyféltől online, elektronikus úton beérkező megrendeléseinek kezelését, rendszerezését és továbbítását a kiválasztott Partner felé, valamint a szállításhoz szükséges egyéb dokumentáció eljuttatását Megrendelőhöz/Feladóhoz elektronikus formában, amennyiben azt nem a Szolgáltató partnere küldi azt meg közvetlenül.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést szóban, személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve telefonon nem fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A megrendelés megküldését követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató által elektronikus formában elküldött fuvarokmányokat kinyomtatja, a kinyomtatott fuvarokmányokat a csomagon elhelyezve adja át az érkező futárnak.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő és az ahhoz kapcsolódó adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy a feladott küldemény nem tartalmaz illegális, bármely állam által törvénybe ütköző, illetve veszélyes tartalmat, mely nyilatkozattal a küldemény tartalmáért teljes jogi és anyagi felelősséget vállal függetlenül attól, hogy személyesen jelen volt-e a küldemény csomagolásánál, illetve a csomag futárnak történő átadásánál.

A szállításból kizárt termékek vonatkozásában a Szolgáltatónak és partnereinek nincs ellenőrzési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy zárt, becsomagolt küldeményeket vesz át a Feladótól. Az Ügyfél teljeskörűen felel a kizárt termékekre vonatkozó szabályok betartásáért és az esetleges be nem tartásból eredő mindennemű kárért, bírságért.

 A küldeményt – ha arról a szerződő felek másként nem állapodtak meg – a Szolgáltató abban az esetben köteles felvenni, ha azt a feladója a tartalom jellegének, természetének és mennyiségének megfelelő burkolatba csomagolta és annak tartalmához a csomagolás, illetve a lezárás nyilvánvaló megsértése nélkül hozzáférni nem lehet. A Megrendelő vállalja, hogy betartja (a Szolgáltató választott partnerének) csomagolási kötelezettségekre vonatkozó előírásokat (nem okozhat kárt vagy sérülést a fuvarozási eszközben, a Partnerek munkatársaiban, más csomagokban).

Ha az Általános Szerződési Feltételek a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványokat a Szolgáltató – az egyedi kivitelezésű szállítóleveleket is – díjmentesen köteles az igénybevevő számára biztosítani.

A szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az Általános Szerződési Feltételek vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – díjbekérő számla alapján történik. A megrendelt szolgáltatás a díjbekérő számla kiegyenlítését követően kerül rögzítésre és teljesítésre.

A szolgáltatási szerződés esetében jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.

Nem térhetnek el a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételek szabályaitól abban az esetben, ha az eltérés következtében a küldemények felvétele, feldolgozása, továbbítása vagy kézbesítése az életet, egészséget, a testi épséget, illetve a címzettnek a küldemény biztonságos átvételéhez fűződő jogát sérti vagy veszélyezteti.

A Szolgáltatói Szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak azzal, hogy a Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei a Szolgáltatóra csak abban az esetben alkalmazhatóak, ha azokat a Szolgáltató előzetesen írásban kifejezetten elfogadta.

 

3.2. Szerződés módosítása (utólagos rendelkezés)

A Szolgáltatói Szerződést felek közös megegyezéssel kizárólag írásban jogosultak módosítani. A szerződés módosításához a feladónak kizárólag az alábbi esetekben van joga:

 

3.2.1. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása előtt

A küldemény feladója – az utólagos rendelkezés keretében – külön díj ellenében külön– és különleges szolgáltatást kérhet, módosíthat, lemondhat, illetve a küldeményt továbbítás előtt visszakérheti.

 

3.2.2. A feladó szerződés-módosítása a küldemény továbbítása után

A feladó a küldemény címadatait az utólagos rendelkezésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – külön díj ellenében – a továbbítás után is módosíthatja, amelyet a szolgáltatónak a rendeltetési helyen a kézbesítés megkezdéséig figyelembe kell vennie.

Amennyiben a cím módosítása a küldemény más kézbesítő helyhez történő továbbküldését vagy visszaküldését vonja maga után, a továbbküldésért járó díjat meg kell fizetni.

Szolgáltató partnerei mindent megtesznek az úton lévő küldemények adataiban/szállításában bekövetkezett változás sikeres módosítása érdekében, de annak sikeres módosítására garanciát vállalni nem tudnak az automata rendszerek és folyamatok alkalmazása miatt, ezért felelősségre nem vonhatóak. UPS partner esetében úton lévő küldemények címmódosítására, csak az első kézbesítési kísérletet követően van lehetőség.

 

4. Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

 

4.1. Szerződéskötés és teljesítés megtagadása

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy teljesítését köteles megtagadni, amennyiben az alábbi tények valamelyike tudomására jut:

– a szerződés teljesítése jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik;

– a küldemény tartalma az életet, az egészséget, a testi épséget vagy az emberi környezetet nyilvánvalóan sérti vagy veszélyezteti;

– a feltételesen továbbítható küldeményekre vonatkozó előírásoknak a küldemény nem felel meg;

– a küldemény megnevezése nem egyértelmű és azt a Megrendelő nem pontosítja;

– a küldemény gyűjtőszállítással történő továbbításához a Megrendelő nem tud megfelelő csomagolást biztosítani;

– a küldemény csomagolása nem felel meg az ÁSZF-ben foglalt előírásoknak.

A teljesítés előzőek szerinti megtagadásából, vagy a küldemény visszakézbesítéséből származó többletköltségek a megrendelőt, feladót terhelik.

A Szolgáltató megtagadhatja a szerződés megkötését, ha:

– a szolgáltatás teljesítését jogszabály alapján szüneteltetik vagy korlátozzák, vagy

– a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges forgalmi feltételek – tevékenységi körén kívül álló okból – nem állnak rendelkezésre, vagy

– utólagos elszámolás esetén, a Megrendelőnek és/vagy a feladónak és/vagy a címzettnek lejárt, részben vagy egészben - a járulékos költségeket is beleértve - kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

Ha a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a szolgáltatási szerződés megkötését meg kell tagadnia, a szolgáltatási szerződés megkötését attól teheti függővé, hogy a feladó bizonyítja-e a Szolgáltató feltételezésének alaptalanságát. Amennyiben a feladó bizonyítani kívánja a feltételezés alaptalanságát, erre a lehetőséget helyben és azonnal meg kell adni. Ha a bizonyítás következtében a feltételezés alaptalannak bizonyult, a küldemény ismételt, biztonságos csomagolására a szolgáltató díjmentesen köteles. Ebben az esetben a csomagolás hiányosságára a szolgáltató a továbbiakban nem hivatkozhat.

 

4.2. Szerződés megszűnése

 A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:

– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti, valamint Megrendelő a levél-/csomagküldés összegét kifizeti;

– a küldemény kézbesíthetetlen;

– a Feladó a szolgáltatási szerződéstől eláll

– a szolgáltató partnere azt a Feladónak visszaszállította

– a küldemény a Feladónak vissza nem küldhető és/vagy a Feladó a Küldemény visszaküldéséről lemond és annak megsemmisítése megengedett

– a Szolgáltató a megrendelés díjának kifizetését követően - bekért dokumentumok alapján - a nem megfelelő csomagolásúnak minősített küldemény esetében a szállítás ügyintézését felfüggesztheti vagy visszautasíthatja a megbízást. Amennyiben Megrendelő/Feladó a kért csomagolási feltételeknek nem tud/kíván eleget tenni, úgy a szolgáltatás visszautasításra kerül. A megrendelt szolgáltatás díja a banki költségek levonásával visszautalásra kerül.

Feladó/Megrendelő a szerződéstől 8 munkanapon belül, de legkésőbb a csomag felvételre kerülését megelőzően indokolás nélkül elállhat. Amennyiben a Feladó/Megrendelő az elállását megelőzően részben vagy egészben megfizette a szolgáltatási díjat, és a meghiúsulás a szolgáltató hibáján kívül történik (pl. tiltott tárgy feladása, nem megfelelő csomagolás alkalmazása feladó részéről), úgy a visszautalandó díjból az alábbi költségek levonását követően azt a Szolgáltató visszatéríti részére:

– Nemzetközi deviza utalás/visszatérítés esetén min. nettó 8,0 EUR vagy a visszautalandó összeg 1%-a

 

4. 3. Kézbesíthetetlen küldemények

Kézbesíthetetlennek minősül az a küldemény, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet.

A kézbesíthetetlen postai küldeményt a postai szolgáltató köteles a feladónak visszakézbesíteni, amelyet költségei megtérítéséhez kötheti a Szolgáltató. Amennyiben a feladó a visszakézbesítés költségeit nem téríti meg, vagy a postai szolgáltatón kívül álló okból a visszakézbesítés nem lehetséges, a postai küldemény visszakézbesíthetetlennek minősül.

 

4.4 Visszakézbesíthetetlen postai küldemény

 

A visszakézbesíthetetlen postai küldeményt a Szolgáltató őrizni köteles. Az őrzésre a Polgári Törvénykönyv felelős őrzésre vonatkozó szabályait a következő eltéréssel kell alkalmazni. A Szolgáltató

a)    a b) és c) pontban foglaltak kivételével a könyvelt postai küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrzi, ezt követően a küldeményt megsemmisíti;

b)    a postacsomag-küldeményt a feladástól számított három hónap elteltéig őrizni köteles, azt követően felbontja;

c)    a könyvelt postai küldeményt azonnal felbontja, amennyiben a postai küldemény tartalmának valószínűsíthető veszélyes vagy romlandó természete miatt annak a) és b) pontokban meghatározott időtartamú őrzése nem várható el.

A felbontást követően a Szolgáltató, amennyiben kereskedelmi értékkel rendelkező árut tartalmaz a postai küldemény, azt értékesíti, egyéb esetekben a küldemény tartalmát megsemmisíti.

A postai küldemény felbontása, értékesítése és megsemmisítése kétfős bizottság jelenlétében és jegyzőkönyv felvétele mellett történik, amely bizottság tagjai a Szolgáltató alkalmazottjai, tagjai, megbízottai vagy közreműködői lehetnek. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató a küldemény feladását követő egy évig megőrzi.

A Szolgáltató az értékesítésből befolyt összeget a visszakézbesíthetetlen postai küldemények őrzése következtében felmerült költségek csökkentésére fordítja vagy e célra rendelkezésre tartja.

 

5. A szolgáltatás igénybevételének általános szabályai

5.1. A feladó feladatai

5.1.1. A küldemény tartalmára vonatkozó szabályok figyelembevétele

A feladó felelőssége gondoskodni arról, hogy a küldemény tartalma a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek megfeleljen.

A küldemény tartalma nem lehet olyan tárgy vagy anyag, amelynek szállítását jogszabály vagy az Általános Szerződési Feltételek tiltja. Az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyes tárgyak és anyagok csak a PMP és szolgáltatás teljesítésére kiválasztott partner Általános Szerződési Feltételeiben előírt feltételekkel adhatók fel. A szállításból kizárt tárgyakat, valamint a feltételesen szállítható tárgyakat és azok feladási feltételeit az 1. melléklet tartalmazza (bővebben, mindenre kiterjedően a Szolgáltató partnereinek ide vonatkozó korlátozásai és a fogadó vagy célország aktuális, jogszabályban meghatározott feltételei irányadóak) A tárgyakat a működésükhöz szükséges energia vagy erőforrásokkal együtt úgy szabad küldeményben elhelyezni, hogy a csomagolás a véletlenszerű működésbe lépést megakadályozza.

A Szolgáltató nem köteles vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az a szállításból kizárt-e, vagy feltételesen szállítható. Ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítja meg, hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt a címzettnek nem kézbesíti. A feladó felelős a küldemény által személyek életében, egészségében és testi épségében, továbbá egyéb tárgyakban, a Szolgáltató berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért; köteles viselni saját kárát és megtéríteni a Szolgáltató felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a feladó a jogszabályokban, és az Általános Szerződési Feltételekben foglalt előírásokat nem tartotta be.

5.1.2. Csomagolás, lezárás, címzés

 

A feladó feladata gondoskodni a küldemények szállításra alkalmas címzéséről és a tartalom jellegéhez igazodó, azt megfelelően védő, biztonságos csomagolásáról.

Küldemények csomagolása:A küldeményeket a tartalom tulajdonságának, jellegének, alakjának, tömegének megfelelően úgy kell csomagolni, hogy a küldemény burkolata a belső tartalmat megvédje.

Külső burkolatként olyan tiszta, világos csomagolóeszközt kell használni, amely a címirat olvashatóságát, valamint kezelését nem zavarja, és amelyre a címirat és egyéb jelzések könnyen és tartósan ráragaszthatók.

Megfelel a szolgáltató működésének (automatizált szortírozási folyamatok során nyomóhatás érheti a csomagot, a futószalagról való 80 cm-es leejtési magasságot, gyűjtőkamionon történő továbbítás miatt a csomagokat egymásra pakolását sérülésmentesen ki kell bírnia a csomagnak).

A csomagolásnál figyelembe kell venni a feladni kívánt áru jellegét, súlyát és a csomagolóeszköz jellemzőit.

A PMP Express Logisztikai Kft. szállító partnerein keresztül csak és kizárólag karton dobozba csomagolt küldemények szállítását vállalja! Amennyiben ettől eltérő csomagolásban kerül átadásra, azért a feladó tartozik felelősséggel és viseli annak további költségeit!

A Szolgáltató partnerei figyelemmel, gondossággal kezelik az egyéb jelzésekkel megjelölt (törékeny, állva szállítandó, stb) küldeményeket, azonban ezen jelzések feltüntetése nem eredményezi a szabályzatoktól eltérő kártérítési felelősséget. Az Ügyfél semmiféle felelősséget nem háríthat át a Szolgáltatóra ezekre való hivatkozással. A „törékeny címke” használata nem mentesíti a feladót a megfelelő csomagolási kötelezettségének teljesítése alól, az árut önmagában nem védi meg.

A futár csak a szemrevételezés által észlelhető, a kívánt csomagolási minimumot el nem érő esetekben jelezheti a helytelen csomagolást - ilyen esetekben meg is tagadhatja a felvételt - ugyanakkor a nem megfelelően csomagolt küldeményt is felveheti, melyet utólag az elosztó központban ellenőriznek és nem megfelelő csomagolás esetén pótdíj kerülhet felszámításra (lásd 2. sz melléklet)

A futár a csomag felvételekor kérésre csak véleményezheti a csomagolás megfelelőségét. A futár kizárólagos feladata csak a csomag felvétele és kiszállítása, a szállítások alkalmával nem ugyanaz a felvételt végző és kiszállító futár személye adott küldeményt tekintve! 

A futároktól információ, segítség kérhető, de a küldemények feladásakor a PMP Express honlapján és az ASZF-ben meghatározott módon kell eljárni, az követendő! A futár sem a küldemények csomagolásában, sem a szükséges dokumentumok kitöltésében, illetve a küldemények méretében, súlyában bekövetkezett (rendelés leadását követően) változás miatt a szolgáltatás árában bekövetkező díjakról nem tudja és nem kötelessége tájékoztatni a Feladót/Megrendelőt. Azzal kapcsolatban tájékoztatást kizárólag a PMP Express munkatársai jogosultak és tudnak adni, amennyiben ilyen kérés/kérdés érkezik Feladó/Megrendelő   részéről.
A szolgáltató partnerei a hatóságok által hitelesített mérőeszközökkel rendelkeznek, ezért az általuk mért méretek képezik a végső elszámolás alapját.
A fent említett esetekben reklamáció benyújtására szolgáltatónál csak méretet és súlyt tartalmazó fényképes bizonyítékkal lehet.

A rendelések leadásakor bekért kapcsolati adatok (telefonszámok, e-mailek) szükséges esetekben a feladóval, címzettel való könnyebb, gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében történnek.
A szolgáltatásoknak nem része a futár telefonon történő tájékoztatása a felvétel és kiszállítás időpontjáról.

 

Külső csomagolás

-      A megfelelő védettséget nyújtó csomagolás jó minőségű, vízálló, legalább öt rétegű az áru súlyának megfelelő teherbírású kartondoboz.

-      Mindig új és jó minőségű csomagolóanyagot használjon, amely elég erős ahhoz, hogy megvédje a csomag tartalmát, és nem zúzódik össze a kartondoboz, amikor halomba rakják a többi dobozzal együtt.

-      A sarkok megerősítése és az élvédők használata javasolt. Az új dobozok a legjobbak, anyagában sérült vagy gyűrött csomagolóanyag nem ajánlott.

-       Legyen rá gondja, hogy a doboz elég nagy legyen ahhoz, hogy kitöltő anyag is férjen bele. Azok a dobozok, melyekbe kevés áru kerül, gyakran összecsuklanak, míg a túl sok árut tartalmazó dobozok szétrepednek.

-      A 25 kg-nál nehezebb csomagokat kérjük, jelölje „Nehéz“ („Heavy“) felirattal.

-      A futárszolgálatoktól kapott csomag visszaküldése „úgy és abban küldöm vissza, ahogy kaptam”, nem jelenti azt automatikusan, hogy a küldemény a szállítási feltételeknek megfelelően érkezett és annak meg is felel továbbítás/visszaküldés esetén

-      A gyári csomagolás, nem feltételezi és nem jelenti azt, hogy a gyártó az adott terméket, gyűjtő szállítás feltételeinek megfelelően csomagolta. A küldeményeket a gyári csomagoláson felül egy külső héjjal, dobozzal, csomagoló anyaggal ellátni szükséges.

-      Az Ügyfél kötelessége, hogy az esetlegesen többször használt csomagolásról az összes korábbi csomagcímkét, matricát és más információt eltávolítsa, vagy azokat bármi egyéb módon olvashatatlanná tegye. Ennek elmulasztásából adódó minden hibáért, téves és/vagy késői kézbesítésért az Ügyfél viseli a felelősséget.

-      A küldemények minimális külső mérete 20*15cm

-      Több különböző formájú, méretű küldemény összecsomagolása nem lehetséges, a küldemények széteshetnek és a címkével nem rendelkező rész nem ér célba, továbbá felár kerülhet felszámításra egyes szolgáltató partnereknél eltérő mértékben.

-      A csomagolásból kiálló részek balesetveszélyesek, ilyen küldemények nem adhatóak fel! Használjon mindig megfelelő méretű kartondobozt és a hegyes, éles részeket külön tekerje be és úgy helyezze a térkitöltővel bélelt dobozba.

-      Lakberendezési és egyéb bútor termékeket csak lapra szerelten belső mozgást megakadályozó csomagolásban, függőleges és vízszintes irányban is élvédőkkel ellátva, kartondobozba helyezve szállítunk. Élvédelem nélkül feladott csomagok esetében minden felelősséget kizárunk!

-      GLS, UPS esetében a megfelelő dobozba történő csomagolást követően a doboz fóliázása kerülendő, mert az nem megfelelő csomagolásnak minősülhet, amit pótdíj fizetést von maga után

-      GLS, SAMEDAY gumiabroncsot szállít, de legfeljebb 2db gumiabroncs egy szállítási egységként feladható amennyiben azok feszesen vannak fóliázva és a csomagcímke erre a fóliára kerül felragasztásra. Zsákban vagy hasonló módon elkészített küldemények nem szállíthatók, szolgáltató plusz díjat is felszámíthat, ha az bekerül a rendszerébe. Felni vagy felnivel feladott gumiabroncs kizárólag dobozban adható fel.

-      ATIPIKUS CSOMAG: Sameday szolgáltató partner vállalja olyan küldemények szállítását amelyek AMORF formájúak, manuális kezelést igényelnek (futószalagon nem továbbíthatóak, nem rakatolhatóak) de a biztonságos szállításhoz megfelelő minimális csomagolási feltételeknek megfelelő külső csomagolással és belső térkitöltéssel rendelkezik. Az ilyen jellegű küldemények csomagolásának az áru jellegéhez kell alkalmazkodjon, de minimum zsugórfóliázni szükséges. Az ilyen jellegű küldemények szállítása feláras és kizárólag a feladó saját felelősségére tudjuk vállalni a küldemény kézbesítését. Ide tartoznak még a 270-300cm körméret közé eső küldemények.
Körméret számítási módja: 1xHosszúság + 2xSzélesség + 2xMagasság

 

Belső tér kitöltése

-      A dobozon belül az üres részeket töltőanyaggal kell kitölteni. Az árunak a dobozon belül nem szabad elmozdulnia.

-      A kitöltő anyag feleljen meg az áru jellemző tulajdonságainak.

-      Csomagoláson belül a termékek ne érintkezzen egymással, illetve közvetlenül a doboz falával. A szállításra érzékenyebb termékek minden darabját külön szükséges becsomagolni buborékos fóliával, vagy habosított lappal – 4-5cm vastagságban - egymástól és a doboz falától elkülönítve.

-      Belső térkitöltő vagy párnázó anyagként, újságpapír, szalvéta, használtruha nem minősül elfogadhatónak

-      Vegyes termékkör feladása esetén a küldemény különböző jellegű tartalmát, lehetőség szerint eredeti csomagolásba, vagy ahhoz leginkább hasonló méretű dobozokba kell elhelyezni. Szükség esetén ütődés elnyelő légpárnás fóliával, habfóliával, kellő vastagságban körbe tekerve és végül egy külső gyűjtő dobozba helyezni jelentheti a megfelelő csomagolást. Vegyes termékkörű küldemények ömlesztett, csomagon belüli elhelyezése nem elfogadott. Sérülés/káresemény esetén kárigény nem érvényesíthető.

 

Küldemények lezárása:

-      A burkolatnak, a belső- és külső csomagolásnak és lezárásnak olyannak kell lennie, hogy a burkolat nyilvánvaló megsértése nélkül a tartalomhoz ne lehessen hozzáférni.

-      A dobozokat ragasztószalaggal körben meg kell erősíteni, minden nyílást gondosan lezárni, kiálló füleket, részeket leragasztani

-      A nehezebb vagy nagyobb csomagok esetén erősebb vagy dupla ragasztás célszerű.

 

Küldemények címzése:

A fuvarlevelek és csomagcímkék felragasztása a megfelelő dobozra mindig a feladó feladata, felelőssége és kötelessége!

A futár fuvarlevelet nem tölthet ki, abba nem írhat. Segítség kérhető a futártól, de a helyes kitöltésért a PMP Express által megadott instrukciók alapján a Feladó/Megrendelő tartozik kizárólag felelősséggel.A futároktól kapott helytelen információkért, az általa felajánlott segítségből fakadó hiányosságokért, hibákért, a PMP Express felelősséget nem vállal, az abból fakadó díjkülönbségekért a Feladó/Megrendelő/Fizető fél felel.

A küldeményt tiszta, pontos, jól olvasható címzéssel kell ellátni. A Szolgáltató nem fogad el szállításra olyan küldeményt, melynek címzését áthúzás, átírás útján, vagy bármilyen módon megváltoztatták. A címzett nevét teljes alakjában kell a küldeményre feljegyezni. Címzettként több név is szerepelhet.

Nagyon fontos, hogy minden esetben:

-      A vonalkódos fuvarlevél, szállítási címke felragasztásánál ügyeljen, hogy az mindig a küldemény tetejére kerüljön és a vonalkód törésmentesen jól látható legyen!

-      Távolítson el róla minden korábban használt címkét és egyéb szállítással összefüggő adatot.

A címiratot úgy kell kialakítani, hogy a feladó és a címzett címe jól láthatóan elkülönüljön. A címzésre vonatkozó adatokat latin betűkkel, arab számokkal (kerület, utca, házszám, épület, emelet, ajtó esetén szükség szerint római számmal), olvashatóan, a küldeményen, a burkolaton vagy a küldeményhez tartósan hozzáerősített címiraton – tintával, gépírással, golyóstollal, vagy nyomtatással – illetve a küldeményhez csatolt címjegyzéken, kísérő okiraton kell feltüntetni.

A címzett nevét és címét a küldemény hosszúságának irányában kell feltüntetni, szállítási rend szerint a küldemény előoldalán/tetején. A címzést, csomagcímkét, fuvarlevelet vagy az ezeket tartalmazó tasakokat a csomag legnagyobb felületére kell ragasztani.

 

A küldeményeken a feladónak a következő címadatokat kell feltüntetnie:

- a címzett (címzettek) nevét, vagy elnevezését;

- a küldemény rendeltetési helyét – település nevét;

- a címhelyet – az utca, közterület nevét, a házszámot (ha ez nincs, helyrajzi számot), a lépcsőház számot, kapucsengő számát,

– a közelebbi címet – az emelet, és az ajtószám megjelölésével;

– címhely irányítószámát;

– külföldre címzett küldemény esetében az ország nevét.

 

A szállításhoz szükséges fuvarlevél, csomagcímke eljuttatása a feladóhoz az egyes szolgáltatók esetében az alábbiak szerint történik:


 GLS:

A csomagcímkét mindig a GLS futár viszi, a feladó a címke adatainak ellenőrzése utána a címkét saját kezűleg ragasztja a szállítandó csomagra.


TNT:

1. A PMP Expresstől a feladó, a futár érkezése előtt megkapja e-mailben, html formátumban a fuvarlevelet. (label, connote, manifest + fuvarlevélszám megnevezésű html file-ok) Ezt ellenőrzés után nyomtatni szükséges és a futár érkezésekor a futártól kapott műanyag átlátszó, öntapadó tasakba helyezve kell felragasztani a csomag(ok)ra.

Az egyéb szállításhoz még szükséges dokumentumokat (a kapott emailben leírtak alapján), helyesen, hiánytalanul kitöltött formában Feladó átadni köteles a futárnak.

2. Kézi fuvarlevél /Feladás helyszínén kitöltendő fuvarlevél: Ebben az esetben a futár viszi magával a feladáshoz szükséges fuvarlevelet, melyet a feladónak kell megfelelően, az e-mailben kapott minta alapján helyesen, hiánytalanul kitölteni. A feladás helyszínén kitöltött fuvarlevélnek külön díj fizetendő.

 

FONTOS: A kézi fuvarlevél kitöltésekor az azon feltüntetett adatok felülírják a PMP Express oldalán a rendelésben megadott adatokat illetve kért/fizetett szolgáltatásokat. A kézi fuvarlevélen a megrendelt szolgáltatás nem jelölése esetén az Express szolgáltatás teljesül és kerül számlázásra.

Import esetében a fent meghatározott formátumban kerül a fuvarlevél kiküldésre a Megrendelő részére, aki szükség esetén (Megrendelő -Feladó személye ha nem egyezik) továbbítja azt a Feladónak az e-mailben kapott instrukciók szerint. Feladó kinyomtatja és az érkező futárnak a még szükséges, kiegészítő dokumentumokkal együtt - átlátszó tasakokban elhelyezve (futárnál 90%-ban elérhető) - a küldeményre ragasztva átadja.

 

UPS:

1. A PMP Expresstől a Feladó, a futár érkezése előtt megkapja e-mailben, pdf formátumban a fuvarlevelet/csomagcímkét. Ezt ellenőrzés után nyomtatni kell és a futár érkezésekor a futártól kapott műanyag átlátszó, öntapadó tasakba helyezve kell felragasztani a csomag(ok)ra.

Az egyéb - szállításhoz még szükséges – dokumentumokat (számla, vámkezelési megbízás stb.), helyesen, hiánytalanul kitöltött formában feladó átadni köteles a futárnak.

Import esetében a fentiekkel azonos az eljárás, annyival kiegészítve, hogy az egyes országokban a Feladónak a fuvarlevél érkezését követően a UPS helyi ügyfélszolgálatát kell telefonon hívni és futárt kérni a csomagfelvételre. Import esetében további lehetőség, hogy a küldemény a feladóhoz legközelebbi „Acces point”-okban (feladóhely, csomagpont, dropbox) leadható. Az ezzel kapcsolatos elérhetőségeket, címeket a fuvarlevelet tartalmazó e-mail tartalmazza.

2. Import esetében külön díj fizetése mellett kérhető, hogy a futár nyomtatott fuvarlevelet vigyen a feladóhoz. A „UPS1 automatikus felvételi kísérlet - Attempt Returns Plus” szolgáltatás esetében a futár egyszeri kísérletet tesz a küldemény felvételére. Ha nem tudja felvenni a küldeményt, a fuvarlevelet a feladónál hagyhatja, ebben az esetben a feladónak kell a csomagot bevinni a feladóhelyek egyikére, vagy futárt kérnie az ügyfélszolgálattól.

A „UPS3 automatikus felvételi kísérlet - Attempt returns Plus” szolgáltatás esetében, a futár 3 egymást követő napon megkísérli a csomag felvételét. Amennyiben ezen 3 alkalommal sem jár sikerrel, a fuvarlevél visszakerül az ügyfélszolgálathoz és ezt a szolgáltatást vagy a csomagfelvételt újra kérni kell. Ez esetben a UPS Attempt bármelyik szolgáltatás újra, díj ellenében vehető igénybe.

Fontos: Import esetében mindenképpen a feladónak kell hívnia az adott ország UPS ügyfélszolgálatát az árufelvétel érdekében, amennyiben UPS Attempt szolgáltatást nem vesz igénybe.

 

DPD:

A csomagcímkét mindig a DPD futár viszi, a feladó a címke adatainak ellenőrzése utána a címkét saját kezűleg ragasztja a szállítandó csomagra.

 

SAMEDAY:

A csomagcímkét mindig a SAMEDAY futár viszi - helyben nyomtatja - a feladó a címke adatainak ellenőrzése utána a címkét saját kezűleg ragasztja a szállítandó csomagra.

 

FEDEX:

A PMP Expresstől a Feladó - belföldi vagy export viszonylatban - a futár érkezése előtt megkapja e-mailben, pdf formátumban a fuvarlevelet/csomagcímkét. Ezt az adatok ellenőrzésének megfelelősége után nyomtatni kell és a futár érkezésekor a futártól kapott műanyag átlátszó, öntapadó tasakba helyezve kell felragasztani a csomag(ok)ra. A futár segíthet a felragasztásban, de a Feladó felelőssége a megfelelő címke, megfelelő csomagra helyezése!

Az egyéb - szállításhoz még szükséges – dokumentumokat (számla, vámkezelési megbízás, nyilatkozatok stb.), helyesen, hiánytalanul kitöltött formában feladó átadni köteles a futárnak. Amennyiben ez mulasztásra kerül az befolyásolhatja a küldemény tranzit idejét.

Import esetében a fentiekkel azonos az eljárás, annyival kiegészítve, hogy az egyes országokban a

a Feladónak kell telefonon hívnia az adott ország FEDEX ügyfélszolgálatát – futárt kérni – a csomagfelvétel érdekében.

 

6. A szolgáltatások díjának megállapítása és kiegyenlítése

 

6.1. Díjak megállapítása

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) igénybevételéért az ügyfél – első sorban a Megrendelő - díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított díjbekérő/számla ellenében. Az ügyfelek tudomásul veszik, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan a számlázási adatokként a Megrendelő/Feladó adatait veszi figyelembe. Díjfizetést követően amennyiben az Feladótól/Megrendelőtől eltérő személy, jogi személy a szolgáltatási díj fizetője, úgy a számla a díjat fizető fél nevére kerül kiállításra.

A külön szolgáltatások díját, pótdíjakat jelen Általános Szerződési Feltételek 2. melléklete, a hatályos Díjszabás tartalmazza. Minden olyan pótdíj melyet a Szolgáltató partnere jogosan felszámol tovább számlázásra kerül!

A szolgáltatások díjait – a szolgáltatóval kötött írásbeli szerződés alapján és ennek feltételei szerint – banki átutalással is ki lehet egyenlíteni.

A szolgáltatások díját a Szolgáltató határozza meg. A kiegészítő és pótdíjakhoz tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.

A díjváltozás hatálybalépésének napjától az ügyfélnek az új díjakat kell megfizetnie. A Szolgáltató a szolgáltatások díját és a küldeményt terhelő egyéb összeget a küldemény kézbesítésétől számított egy éven belül követelheti.

 

6.2. Díjfizetési módok

 

A szolgáltatások díjának lerovása az alábbi módokon történhet:

Átutalásos fizetés:Eltérő megállapodás hiányában, a Megrendelő köteles a Szolgáltató által elektronikus formában, díjbekérő számláján feltüntetett összeget a számlán feltüntetett határidőn belül, a Szolgáltató számlájára átutalni. A Megrendelő banki felületén fizetve, az utalásról szóló bizonylatot átküldve igazolni tudja a fizetés teljesítését. Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató kizárólag a szolgáltatás ellenértékének vagy az utalási bizonylat beérkezése követően küldi meg a vállalt fuvarokmányokat és csak ezek után érkezik a futár a Megrendelő által megadott címre. Forinttól eltérő devizanemben történő átutalás választása esetén utalási költség kerül felszámításra amely:

Belföldi utalás esetén: az utalandó összeg 0.50%-a , de minimum 1200.-HUF + Áfa

Nemzetközi utalás esetén: az utalandó összeg 1%, de minimum 1200.-HUF + Áfa

Amennyiben a szolgáltatás a Szolgáltatón kívül álló okból nem valósul meg / lemondásra kerül, de a szolgáltatás díja már fizetésre került forinttól eltérő számlaszámra, úgy a szolgáltatás díja akkor is visszatérítésre kerül, de a fent feltüntetett díjak kétszeri levonásával.

 

Paypal: A PayPal-al történő vásárlással nagyobb biztonságban vannak a pénzügyi és vásárlási információik! Gyors, időtakarékos, amivel megkönnyíthető a fizetés! A PayPal rendszer minden számlázási és fizetési információt eltárol, így nem szükséges minden alkalommal megadni azokat.

A paypal fizetési igazolást ad a megrendelő felé.

Bankkártyás fizetésnél (OTP Mobil - SimplePay): a Megrendelő a birtokában lévő bankkártya segítségével előre fizetéssel teljesítheti fizetési kötelezettségét. A bankkártyás fizetési felületre (Simplepay) Szolgáltató weboldala irányítja át a Megrendelőt. A fizetéshez meg kell adni a kártyatulajdonos nevét, a bankkártya számát, CVC2 vagy CVV2 kódját és lejárati dátumát. Az Ügyfél által megadott adatok ellenőrzésre kerülnek a pénzügyi szolgáltató által, majd banki jóváhagyás után kerül csak véglegesítésre az adott tranzakció. A SimplePay fizetési felületét használva a Megrendelőnek lehetősége van a bankkártya adatok mentésére, meggyorsítva ezzel a következő megrendelés kifizetését. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a SimplePay nem fér hozzá.

Megrendelő a MEGRENDELÉS gombra nyomva elfogadja, hogy a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-138. B. ép. 5.em) mint adatkezelő részére.

A szolgáltatást fizető ügyfelek esetében Szolgáltató akkor tud másnapi árufelvételt biztosítani, ha a szolgáltatás ellenértéke 16 óráig bank számlájára beérkezik vagy az utalási, fizetési bizonylat elküldésre kerül.

 

Utánvét: Szolgáltató többletszolgáltatásként utánvétel-szolgáltatást biztosít, amely során a küldeményt a Feladó által meghatározott összeg készpénzben történő beszedését követően kézbesíti, és az így beszedett összeget a Címzett megbízásából a Feladó részére valamely pénzforgalmi szolgáltatás keretében juttatja el.

Az utánvét lehetőség a Szolgáltató honlapján, a csomagtartalom és érték megadásánál lehetséges a 4. lépésnél. Itt kell megadni a banki adatokat (kedvezményezett neve, bankszámlaszám és bank neve). Partnereink közül a GLS, a DPD és a SAMEDAY belföldi csomagküldéseknél tudja az utánvétet biztosítani.  Jelen ASZF utánvétre vonatkozó rendelkezései irányadók az egyedi megállapodások keretében jelen ASZF-ben nem nevesített partnerek szolgáltatásaira is.


Utánvét beszedés a Feladó szabályszerű, írásos megbízása esetén történik. A PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft. a beszedett utánvéteket a Feladó által a honlapon megadott bankszámlaszámra utalja át, készpénzes, csekkes és egyéb kifizetési lehetőséget a Szolgáltató nem biztosít. A Szolgáltató csak a hiánytalanul kitöltött utánvét beszedési megbízást fogadja el.

A PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft.-t a beszedett utánvétekért teljes körű felelősség terheli. Az utánvét beszedés elmaradása azonban nem hozza létre a PMP EXPRESS LOGISZTIKAI Kft. tartozását a Feladó felé, az összeggel az eredeti jogviszonyban, továbbra is a Címzett tartozik.

A PMP Express utánvét beszedés szolgáltatási díjáig tartozik felelősséggel, továbbá tartozik közreműködni az utólagos beszedésben. Amennyiben az utánvét beszedés elmaradása a Szolgáltató GLS, DPD vagy SAMEDAY partnerének szándékos károkozására, vagy gondatlan üzemvitelére bizonyíthatóan visszavezethető, és az utólagos beszedés nem jár sikerrel akkor az utánvét összeg értékéig támasztható kárigény. Amennyiben a küldemény elvesztése, teljes vagy részleges megsérülése, illetve megsemmisülése áll fenn, abban az esetben a PMP Express a kárt a GLS, DPD és SAMEDAY partnere kártérítés szabályai szerint téríti meg és ebben az esetben utánvét összegének értéke nem követelhető.

Szolgáltató a címzettől beszedett, de a Megbízó részére még el nem utalt összeg átutalásának visszatartására hatósági határozat vagy hatósági megkeresés alapján jogosult.   A kézbesítést végző futár távozását követően az utánvét összegével, illetve a visszajáróval kapcsolatos reklamációknak nincs helye.

 

GLS

Az utánvét összegét Szolgáltató a kézbesítést követő 8 munkanapon belül utalja át a Feladó számlájára.
A vonatkozó jogszabályok szerint az utánvétkezelést tranzakciós illeték terheli, amelyet az Ügyfélnek kell megfizetnie, így utánvétes küldemény esetén az alábbi utánvételi összeggel növekszik a fuvardíj, mely a tranzakciós díjat már tartalmazza.

0 - 20000Ft                           840Ft

20001 - 50000Ft                   960Ft

50001 - 90000Ft                   1200Ft

90001 - 150000Ft                 1400Ft

150001 - 499999Ft               a beszedett utánvét érték 1%-a

Az utánvét összege csomagonként nem haladhatja meg a 499.999 Ft-ot

Az utánvétérték kifizetése készpénzben történhet.

A szolgáltatás díja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül.

 

DPD

Az utánvét elszámolása és átutalása heti egy alkalommal történik, a beszedést követő 8 banki napon belül, általában szerdai napokon.

A vonatkozó jogszabályok szerint az utánvétkezelést tranzakciós illeték terheli, amelyet az Ügyfélnek kell megfizetnie, így utánvétes küldemény esetén az utánvételi összeg, mely már tartalmazza a tranzakciós díjat:

0 - 10000Ft                           535Ft

10001 – 50000Ft                  595Ft

50001 – 100000Ft                645Ft

100001 – 300000Ft              a beszedendő összeg 1%-a

300001 – 500000Ft              a beszedendő összeg 1,7%-a


Az utánvétérték kifizetése készpénzben vagy bankkártyával történhet. Bankkártyás fizetés csak a bankkártya olvasó terminállal rendelkező futároknál lehetséges. Bankkártyás fizetés esetén a Címzett elfogadja, hogy a DPD a fizetési igazolást elektronikus úton juttatja el a Címzett által megadott e-mail címre. Az áruutánvét legmagasabb összege készpénzfizetés esetén 300.000, -Ft, azaz háromszázezer forint/csomag, bankkártyás fizetés esetén 499.999Ft. A szolgáltatás díja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül. Ezen időszakra a Feladó kamatra nem jogosult.

 

SAMEDAY

Az utánvét elszámolása és átutalása heti egy alkalommal történik, a beszedést követő 8 banki napon belül, általában szerdai napokon.

A vonatkozó jogszabályok szerint az utánvétkezelést tranzakciós illeték terheli, amelyet az Ügyfélnek kell megfizetnie, így utánvétes küldemény esetén az alábbi utánvételi összeggel növekszik a fuvardíj, mely a tranzakciós díjat már tartalmazza.

0 - 10000Ft                           510Ft 

10001 - 50000Ft                   595Ft 

50001 - 10000Ft                   680Ft 

100001 - 300000Ft               a beszedendő összeg 0,9%-a

300001 – 499999Ft              a beszedendő összeg 0,8%-a

 

Az utánvét összege csomagonként nem haladhatja meg a 499.999 Ft-ot

Az utánvétérték kifizetése történhet készpénzben és bankkártyával is.

A szolgáltatás díja a csomag átadásának meghiúsulása esetén is felszámolásra kerül.

Megrendelő vállalja, hogy megfizeti a társaságnak az összes felmerült költséget azon esetekben, amikor a Szolgáltatónak egy harmadik felet kell igénybe vennie az összeg beszedése érdekében.

A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím), amely esetben a Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésben téves bankszámlaszámot ad meg az utánvételes eljárás keretében beszedett pénz utalásához, akkor a Szolgáltatót kizárólag a tekintetben terheli felelősség, hogy a beszedett összeget a megadott számlaszámra elutalja, viszont nem kötelessége és nem jogosult vizsgálni, hogy a bankszámla létező számla-e és kihez tartozik, illetve semmilyen felelősséget nem vállal arra vonatkozóan, ha az utalás a megadott bankszámlaszámra sikertelen. Az elutalt összeg Szolgáltatóhoz való visszajutása esetén a Szolgáltató a felelős őrzés szabályai szerint köteles az utánvételesen beszedett pénzt megőrizni.

Ügyfelek tudomásul veszik továbbá, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli azért, hogy ha a Megrendelő által megjelölt bankszámlára elutalt utánvételes eljárás keretében beszedett összeghez a bankszámla rendelkezésre jogosultja a bankszámlát érintő egyéb eljárás (pl. inkasszó) miatt nem tud hozzáférni.

Megrendelő tudomásul veszi és egyben jelen ÁSZF elfogadásával egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben Szolgáltató a szolgáltatási szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesíti, azonban a Címzett az utánvétes csomag átvételét bármilyen okból (a csomag sérülésének kivételével) megtagadja, Megrendelő megfizeti a szolgáltató részére a csomag visszaküldésének díját.

Nem köteles kézbesíteni a küldeményt a Szolgáltató, ha a szolgáltatás díját a feladó - vagy erre irányuló megállapodás esetén a címzett vagy az egyéb jogosult átvevő - nem fizette meg.

 

Szolgáltató jogosult a szállítással kapcsolatban utólagosan felmerülő többletköltségek (súly és méretbeli különbségek, GLS esetében helytelen csomagolás, túlméretes küldemény, TNT esetében - hibás címzés, magánszemélynek magán lakcímre történő kézbesítés, nem halmozható felár raklap szállításakor, UPS esetében címhelyesbítési díj, kiszállíthatatlan küldemények speciális kezelése, ügyfélkód hiánya kézzel kitöltött fuvarlevél estében, kiegészítő kezelési díj, nagyméretű vagy túlméretes csomag) feladó/megrendelő/alap szolgáltatási díjat fizető fél általi megfizetése érdekében a kézbesítést követő 30 napon belül díjbekérőt illetve számlát kiállítani.

Szolgáltató a beszedett utánvételi összegből a Megrendelő/Feladó által Szolgáltató irányában fennálló egyéb tartozását beszámíthatja, visszatarthatja.

Az utólagos díjszámítás/számlázás alapja a szolgáltató partnerei által központilag mért tömeg és/vagy térfogat, melyet a Szolgáltató a Megrendelő vagy a feladó külön hozzájárulása nélkül köteles kifizetni a szállító partnernek, majd ugyanazon a jogcímen kiszámlázni Megrendelőnek.

Szolgáltató partnerei minden esetben hitelesített automata eszközöket használnak a súly és térfogat megállapítására.

A Megrendelő vállalja, hogy ezen díjat a Szolgáltató díjbekérőjének/számlájának kézhezvételétől számított 8 napon belül megfizeti Szolgáltató részére

Szolgáltató számlareklamációt a díjbekérő/számla kiállítását követően 30 napon belül fogad el. Szolgáltató elektronikus számlát a www.szamlazz.hu oldalról küld, a szamla.pmpexpress@szamlazz.hu e-mail címről.

 

Feladó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy feladás után, de kiszállítás előtt a mért különbségről a Szolgáltató külön értesítést nem küld, a helyes címadatok és méretek megadása, bejelölése a megrendelő/feladó kötelessége (A futároknál nincs semmilyen mérőeszköz, nem feladatuk a csomagok mérése, feladó/megrendelő külön ez irányú helyszínen történő tájékoztatása.)

A szolgáltatásról a kereskedelmi számlát a szolgáltató elektronikus úton vagy postai úton juttatja el a megrendelőnek – a megrendelésben előzetesen megjelöltek szerint.

Feladó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás során felmerülő díjkülönbözet (Pl. Szolgáltatás váltás díjkülönbözete, Méretváltozás és súly eltérés miatti díjkülönbözet, valamint bármely a szállítás során felmerült kiegészítő díj, amelynek feltételei és kiszabásának oka és mértéke az ASZF elején és a következő linkeken megtalálható)

 

 1. GLS kiegészítő különdíjak.pdf

 

 1. TNT kiegészítő különdíjak.pdf

 

 1. UPS kiegészítő különdíjak.pdf

 

 1. DPD kiegészítő különdíjak.pdf

 

 1. SAMEDAY kiegészítő különdíjak.pdf

 

 1. FEDEX kiegészítő különdíjak.pdf

 

illetve adminisztrációs költségek esetleges meg nem fizetése esetén Szolgáltató fizetési felszólítást küld, melynek eredménytelensége esetén fizetési meghagyásos eljárást, illetve amennyiben szükséges végrehajtási eljárást kezdeményez a Feladóval/Megrendelővel szemben. Ilyen esetekben az eljárás során felmerülő illetékek, ügyvédi költség, valamint egy adminisztrációs költség melynek mértéke  a díjkülönbözet 2%-a, de min. 5.000Ft+Áfa (Br.: 6350Ft) a Feladót/Megrendelőt terheli.

 

7. Szolgáltatások

 

Speciális többletszolgáltatásnak minősülnek az alábbiak:

a)    a postai küldemény nyomon követhető kezelése a www.pmpexpress.hu honlapon a csomagazonosító/fuvarlevél szám megadásával

b)    időgarantált szolgáltatás – Szolgáltató a partnereivel kötött szerződések értelmében időgarantált szolgáltatást nem végez

c)    utánvét-szolgáltatás;

d)    időgarantált kiszállítást (TNT 9,10,12 órás expressz)

A szolgáltatás díját a 6. Fejezet rendelkezései szerint kell megfizetni.

  

Szolgáltató külön díjat számít fel az alábbi esetekben (Részletek: 2. számú melléklet)

 

TNT partner választása esetén

 Olyan küldeményeknél ahol a küldemény formája miatt, vagy egyéb tulajdonsága miatt) fennáll a veszély, hogy a szállítás során sérülést vagy kárt okozzon, a Szolgáltató különdíjat számol fel.

 1. Túlméretes küldemények
 2. A nem automatikusan szortírozható
 3. Nem halmozható
 4. Bármilyen Lítium akkumulátort tartalmazó eszköz, tárgy szállítása esetén.
 5. Lakásra történő kiszállítás:
 6. Nem elektronikus fuvarlevéllel feladott küldemények különdíja:
 7. Címmódosítás/hibás címzés díja:
 8. Kiegészítő érték alapú kártérítés - felemelt felelősség - eseti szállítmány biztosítás:

 

GLS partner választása esetén

1. Nem megfelelő csomagolás
2. Túlméretes küldemény:
3. Túlsúlyos küldemény:
4. Visszaszállítás díja belföl
5. Kiegészítő érték alapú kártérítés:

 

Fontos: A túlméretes, túlsúlyos, vagy nem megfelelő csomagolással feladott küldemény esetében a GLS szállítási díjba foglalt 50000Ft-ig terjedő biztosítása érvényét veszti.

 

UPS partner választása esetében

 

 1.  Kiegészítő, érték alapú kártérítés
 2. Címhelyesbítési díj
 3. Kiszállíthatatlan küldemények speciális kezelése
 4. Ügyfélkód hiánya vagy érvénytelensége miatt felszámított díj
 5. Kiegészítő kezelési díj
 6. Nagyméretű csomag után fizetendő pótdíj
 7. Túlméretes küldemények
 8. Lakóhelyre történő kézbesítés
 9. UPS 1 automatikus felvételi kísérlet (1ATP):
 10. UPS 3 automatikus felvételi kisérlet (3ATP):
 11. Lítium akkumulátorok:
 12. Átvevő aláírása szükséges:

 

DPD partner választása esetén

 

 1. Nem megfelelő csomagolású, nem rendszerkompatibilis küldemények
 2. Túlméretes küldemény:
 3. Túlsúlyos küldemény:
 1. Visszaszállítás díja belföld:
 2. Utánvét összegének utólagos módosítása:
 3. Utánvét fizetése bankkártyával a futárnak:
 4. Kiegészítő érték alapú csomagbiztosítás:

 

Fontos: A túlméretes, túlsúlyos, vagy nem megfelelő csomagolással feladott küldemény esetében a DPD szállítási díjba foglalt 50000Ft-ig terjedő biztosítása érvényét veszti.

 

 SAMEDAY partner választása esetén

 

 1. Harmadik kézbesítési kísérlet:
 2. Atipikus, amorf formájú csomagok:
 3. Csomagátirányítás:
 4. Kézbesítetlen csomag visszaszállítása:
 5. Érték alapú biztosítás:

 

 FEDEX partner választása esetén

 

 1. Bevallott érték (érték alapú felülbiztosítás)
 2. Címmódosítás
 3. Kereslet szerinti pótdíj
 4. Felnőtt aláírása szükséges
 5. Nem halmozható/Nem egymásra rakodható küldemények
 6. Távoli terület felár
 7. Méret miatti kezelési pótdíj
 8. Csomagolás miatti kezelési pótdíj
 9. Tömeg miatti kezelési pótdíj
 10. Raklapos küldemény méret miatti pótdíj

 

 7.2. Felvétel

 

A küldemények felvétele meghatározott időben, írásban bejelentett igény alapján, a feladó telephelyén vagy címén történik. A Szolgáltató közli az ügyféllel a telephelyi felvétel partnere által történő várható időpontját.

A csomagok felvétele és kiszállítása minden esetben a Szolgáltató partnereinek munkarendjének megfelelően, munkaidőben történik (munkanapokon általában 8 -17 óra között, egyes területeken 18 óráig és az év kiemelt forgalmú időszakaiban akár ezt meghaladóan is). Szolgáltató partnereinek egyoldalú döntése alapján kerül meghatározásra, hogy adott napon mely időpontban történik a küldemény felvétele. Szolgáltató és partnerei minden esetben törekszenek az ügyféligények figyelembe vételére, de arra garanciát nem vállalnak.

A küldemények felvételét a Szolgáltató írásbeli megállapodása alapján a Szolgáltató közvetített partnere alkalmazásában álló futár végzi.

A megrendelőnek nem kötelező a felvételi címen tartózkodnia, amennyiben a Megrendelő és a feladó személye egymástól különbözik. A felvétel teljesítéséhez az szükséges, hogy a Megrendelőnek/Feladónak megküldött dokumentumokat, fuvarlevelet és egyéb a szállításhoz szükséges engedélyeket/dokumentumokat a feladó kinyomtassa, és azt a futár részére összekészítve átadja. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak vagy partnerének nem kötelessége a Megrendelő és a Feladó közötti bármilyen kapcsolatot vizsgálnia és nem is vizsgálja, csak a kinyomtatott okmányok bemutatására, illetve a feladó személy személyazonosító okmányainak bemutatására, illetve adatainak megadására szólíthatja fel a feladó címen jelenlévő személyt. Ügyfél kijelenti és kötelezettséget vállal arra is, hogy a Küldemény(ek) védve lesznek illetéktelen behatások ellen az előkészítés, a raktározás és a Küldemény(ek) szállításra, vagy egyéb szolgáltatás teljesítésére történő átadását megelőzően. Szolgáltató és partnere a felvétel helyszínén – alapos gyanú esetén – felszólíthatja a feladót, hogy igazolja a csomag tartalmának bemutatásával és átvizsgálási lehetőségével, hogy a csomag nem tartalmaz tiltott vagy jogszabályba ütköző tárgyat. Amennyiben a feladó ezen kérésnek nem kíván eleget tenni, úgy a futár megtagadhatja a csomag felvételét, mely esetben a jelen ÁSZF csomag felvételének megtagadására vonatkozó szabályai alkalmazandóak.

A szolgáltatási szerződés létrejöttét, valamint a küldemény Szolgáltató általi átvételét a Szolgáltató okirata bizonyítja, melyen szerepel az átvevő személy aláírása és az átvétel időpontja, valamint a szolgáltató és/vagy partnere adatai.

Azon megrendelő/feladó, akik kézzel kitöltött fuvarlevéllel adja át a küldeményt a FEDEX/TNT futárszolgálat munkatársának, - akár előre jelezte, akár utólag döntött a kézi kitöltésű fuvarlevél használata mellett - a kézzel kitöltött és futárnak átadott fuvarlevélről digitális másolatot szükséges készítenie és a feladás napján a PMP ügyfélszolgálatára eljuttatni azt e-mailben vagy bármilyen más formában. Amennyiben nem kerül elküldésre ügyfélszolgálatunknak a fuvarlevél digitális másolata, úgy a hibás, hiányos kitöltésből fakadó többletköltségek a Megrendelőt/Feladót terhelik.

Amennyiben a megrendelő/feladó a kézzel kitöltött fuvarlevélen, a honlapon leadott megrendeléstől eltérő szolgáltatást jelöl, az esetlegesen felmerülő többletköltség a megrendelő felé kiszámlázásra kerül, az a szolgáltatót nem terheli. A kézzel kitöltött FEDEX/TNT fuvarlevélen a választott szolgáltatás NEM jelölése automatikusan Express szolgáltatást feltételez, ennek megfelelően kerül számlázásra utólagosan.

Az esetlegesen felmerülő költség a megrendelő felé kiszámlázásra kerül, annak kiegyenlítéséért a feladó és megrendelő egyetemlegesen felelős.


Amennyiben szemrevételezés után a küldeményt a futár személyes biztonságára nézve veszélyesnek vagy a rendelkezésre álló szállítási eszközzel történő biztonságos szállításra alkalmatlannak ítéli meg, vagy ha a küldemény szállításból kizárt tárgyat tartalmaz vagy a feltételesen szállítható küldemény az Általános Szerződési Feltételek 1. mellékletében rögzítetteknek nem felel meg, felvételét visszautasíthatja.

 

7.3. Tömeg és mérethatárok

 

A Szolgáltatóval szállítható küldemények tömeg – és mérethatárai a szállítási eszköz figyelembevételével a következők:

–   gépkocsival történő szállítás esetében
- GLS:            Háztól-házig szolgáltatás, belföldi csomag esetén: 40kg,  

- TNT:            68 kg lehet,  E feletti súly esetén mindenképpen raklapon történő elhelyezés kötelező

- UPS:            A csomag súlya nem haladhatja meg a 31,5 kg-t (vagy 70 fontot), illetve a 70 kg-t (vagy 150 fontot) (attól függően, hogy mely országban adják át a csomagot a UPS-nek szállításra, illetve mely országban található a rendeltetési hely.

- DPD:           Minden esetben a maximális súly nem haladhatja meg a 31,5kg-ot

- SAMEDAY:   Háztól-házig szolgáltatás esetén a csomag maximális tömege 40kg lehet.

                    Egy címre kézbesített küldemény maximális össztömege 75kg lehet

-      SAMEDAY EASYBOX AUTOMATA:

                    Easybox automatában a küldemény megengedett legnagyobb tömege 20kg

 

 

– legnagyobb befoglaló méretek:

           - GLS:            maximális méretek (ez az érték a maximális körmérettel szorosan összefügg):                                                                                   200cm (hossz) x 80cm (szlesség) x 60cm (magasság)

                                 maximális körméret: 300cm (körméret számítása: 1 x hosszúság + 2 x szélesség + 2 x magasság)

           - TNT:             Express: 240x120x150cm

                                 Economy Express: 240x120x180cm

­- UPS:                        Egy csomag maximális hosszúsága 274cm

A csomagonkénti maximális méret hosszban és kerületben együttesen 400cm lehet

A 25kg-nál nehezebb csomagokra speciális ’nehéz csomag’ címkét kell tenni

- DPD:            Maximum hosszúság: 175cm
Maximális körméret: 3 méter / csomag (2 X a magasság + 2 X szélesség + 1 X hosszúság,); Maximális hosszúság: 1,75 méter / csomag.

- SAMEDAY:  Maximum hosszúság: 300cm egy csomag maximális körmérete 300 cm lehet.

Körméret = (2 x szélesség + 2 x magasság + 1 x hosszúság)

                      - SAMEDAY EASYBOX AUTOMATA:

                                             Easybox automatába megengedett csomag méretek

                                             44,5*47*10cm

                                             44,5*47*20cm

                                             44,5*47*30cm

 

- SAMEDAY ATIPIKUS (amorf formájú) CSOMAGOK:

Az amorf formájú – manuális kezelést igénylő (futószalagon nem továbbítható), hiányosan csomagolt, nem rakatolható, és/vagy a körmérete 270 és 300 cm körméret közötti csomagok esetében a küldemény atipikus csomagnak minősül, mely után a melléklet szerinti felárat számít fel a Szolgáltató.

Körméret kiszámítása: 2x Magasság +2x Szélesség + 1x Hosszúság.

                     

8. A küldemények kézbesítése

8.1. A kézbesítés általános szabályai

Szolgáltató partnerei a küldeményeket a feladó által megjelölt, a küldeményen, vagy annak kísérő okiratán feltüntetett címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a küldemény címzettje ettől eltérően rendelkezik.

Ügyfél a küldemény Szolgáltató partnerének részére való átadásával a Címzettet felhatalmazza a Küldeménnyel való rendelkezés jogával (különösen kézbesítési hely és idő maximum egy-egy alkalommal történő megváltoztatása). Ha a Címzett él a felkínált átirányítási opcióval, akkor az Ügyfél / Feladó ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az ő utasítási jogai a kézbesítés körében megszűnnek.

Amennyiben a küldemény kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató a feladót lehetőség szerint telefonon értesíti vagy megkísérel értesítőt hagyni a címzettnél. A küldeményt a feladó rendelkezése szerint - a Szolgáltatónak esedékes teljes díj kiegyenlítése mellett visszakézbesíti a futár.

A nem megfelelő címzés a Szolgáltatót nem mentesíti a szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésének megkísérlése alól, azonban a nem megfelelő cím miatti kézbesíthetetlenség esetén a szolgáltató mentesül a kártérítési kötelezettség alól, ugyanakkor jogosult a teljes szolgáltatási díjáról a Megrendelő vagy költségviselő részére számlát kiállítani.

 

8.2. A kézbesítés helye

8.2.1. Házhoz kézbesítés

A Szolgáltató partnerei belföldön minden küldeményt házhoz, címhelyre kézbesítenek.

Szolgáltató partnerei a megadott kézbesítési címen a csomag átadásakor (kivéve a külön megrendelt szolgáltatás esetében) nem ellenőrzi, hogy az adott címen tartózkodó átvevő jogosult-e a küldemény átvételére.

8.2.2. Közvetett kézbesítés

A szolgáltató a küldeményt a címzett magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

 

Közvetett úton nem kézbesíthető

– a sérült könyvelt küldemény;

– a „saját kézbe” különleges szolgáltatással feladott küldeményt;

– utánvétellel terhelt küldemény;

– minden további küldemény, melynek közvetett kézbesítését jogszabály vagy a felek megállapodása kizárja;

– az a küldemény, melynek közvetett kézbesítő részére történő kézbesítése ellen a címzett írásban tiltakozik.

A közvetett úton nem kézbesíthető küldemények érkezéséről a szolgáltató a címzettet értesítő hátrahagyásával tájékoztatja.

A közvetett kézbesítő köteles a saját részére (alkalmazottai részére) érkező küldeményeket elkülönítetten kezelni.

 

8.2.3 Csomagautomatába történő kézbesítés

Szolgáltató egyes partnerei megoldást kínálnak ügyfeleinek kis és közepes méretű postai küldemények (csomagok) gyors kézbesítésére egy teljesen automatizált kézbesítési rendszeren, szekrény típusú, automata terminálból álló automatákon keresztül, melyek fémből készültek, több tárolórekeszt (dobozt) tartalmazó szekrény formájúak, többféle módon vannak biztosítva, és kód alapján éjjel-nappal elérhetőek a vásárlók számára. Automata minden rekeszében kizárólag egy, a rekesz méretének megfelelő méretű és megfelelő csomagolással rendelkező küldemény helyezhető el. Az Easybox csomagautomatába történő szállítás feltételeit annak működését az ASZF

 

8.3. Küldemény kézbesítése az átvételre jogosult részére

Jogosult átvevőnek a címzett, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.

A szolgáltató minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.

Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére címzett küldemény átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult. A szolgáltató a szervezet részére címzett küldeménynek tekinti azt is, ha a szervezet részére címzett küldemény címzésében a szervezet elnevezése mellett természetes személy nevét is feltüntették, vagy a küldeményen természetes személy neve és a szervezet – megnevezése nélkül – címe (levelezési címe) szerepel.

A címzetten kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény címzett részére történő átadásáért.

 

8.3.1. Az átvétel elismerése

A küldemény átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton vagy az aláírást rögzítő és a jogosult átvevő személyét azonosító egyéb technikai eszközön a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.

Ha magánszemélynek címzett küldemény átvételét nem a címzett ismeri el, az átvevő köteles a címzett és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni.

Az aláírás megtagadása esetén a szolgáltató partnere a küldeményt – az ok feltüntetésével – visszaküldi a feladónak.

 

Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt címzettnek szóló könyvelt küldeményt írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a küldemény átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a címzett személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

A kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy részére érkezett küldeményt a címzett helyett a törvényes képviselőnek vagy a gondnoknak kézbesíti a szolgáltató. A törvényes képviselő vagy a gondnok e minőségét jogerős hatósági határozattal, hatósági igazolvánnyal vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja.

A címzett természetes személy elhalálozása, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet megszűnése esetén a részére érkezett küldeményt a szolgáltató – az e tényekről történő tudomásszerzést követően – haladéktalanul visszaküldi a feladónak.

 

 

8.3.2. Visszavétel, visszaküldés

A tévesen kézbesített küldeményt, illetve tartalmát a Szolgáltató partnere köteles bontott állapotban is a téves kézbesítés tényének egyidejű rögzítésével visszavenni, a téves kézbesítéskor beszedett díjat visszafizetni, és a küldemény lezárása, valamint a korábbi téves kézbesítés tényének feltüntetése után annak szabályos kézbesítéséről gondoskodni.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen küldeményeket a Szolgáltató partnere kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat – a címzettnek történő kézbesítés sikertelensége esetén – visszaküldi a feladónak.

A Szolgáltató partnere a szabályosan kézbesített utánvételes küldeményt nem veszi vissza, ha az utánvétel elszámolására vonatkozó okiratot már továbbította.

Ha a kézbesítés során a címzett vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató partnere révén, a Megrendelő költségére az átvételi határidők mellőzésével és az ok feltüntetésével visszaküldi a küldeményt feladójának.

Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a szolgáltató partnere e tényt a kézbesítési okiratra és a küldeményre feljegyzi.

Ha a küldemény a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a szolgáltató partnere azt – az ok megjelölésével – a küldemény feladójának visszaküldi. A visszaküldés díját a  - 2.számú melléklet - kiegészítő szolgáltatások árai táblázat tartalmazza.

 

9. Tájékoztatás, panasz

 

9.1. Tájékoztatás

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit. Az Általános Üzleti Feltételek módosított változata a hatályba lépést megelőzően a Nemzeti Média –és Hírközlési Hatóságnak bejelentésre kerülnek.

Internetes honlapon az igénybevevők részére közzé teszi:

– Általános Szerződési Feltételeket;

– az alkalmazott díjakat;

– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;

– minden egyéb közérdekű információt.

 

9.2. Felhasználói bejelentések, panaszok

A Szolgáltatónak a vonatkozó jogszabályok szerint biztosítania kell, hogy igénybevevő ügyfelei a szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehessék.

Az ügyfelek panaszaikat az alábbi módon tehetik meg:

-      e-mailben

-      levélben

 

Panasztevő köteles a panaszbejelentés, kárbejelentés, illetve a Szolgáltatóval történő más kommunikáció során az obszcén, trágár, mások emberi méltóságát sértő kifejezések használatát mellőzni. Amennyiben Panasztevő nem ennek megfelelően jár el, úgy a Szolgáltató jogosult a kommunikációt a Panasztevővel megszakítani.

 

Panasznak az olyan bejelentés minősül, amelyben a felhasználó állítja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészében nem felel meg a jogszabályi előírásokban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. A Szolgáltató a postai küldemény részleges elveszésére vagy megsérülésére vonatkozó jelzést, bejelentést és a kártérítési igény érvényesítését a panaszok között tartja nyilván.

A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység megvalósítását követő 6 hónapon belül tehető.


A Szolgáltató a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében köteles megvizsgálni.

Szóbeli észrevétel esetén a sérelem elintézésére a Szolgáltató a lehetőségekhez mérten azonnal helyben intézkedik, illetve megadja a szükséges felvilágosítást. A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz írásos benyújtásának időpontjától számított lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 naptári napon belül az ügyfélnek válaszol.

A szóban és telefonon tett panasz esetében a panasz benyújtásának időpontja a benyújtás napjával, az írásban, levélben és egyéb módon beérkező panasz esetében a beérkezés napjával kezdődik. A Szolgáltató a panasz kivizsgálásának eredményéről belföldi szolgáltatás esetében haladéktalanul, nemzetközi szolgáltatás esetén a külföldi szolgáltatótól beérkezett tájékoztatás időpontjától számított 15 napon belül a panaszost írásban tájékoztatja. A külföldi szolgáltató késedelmesen megküldött tájékoztatása esetén a szolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítéséért felelős belföldi szolgáltatót felelősség abban esetben nem terheli, ha mindent megtett a szerződéses partner szolgáltatójától beszerzendő adat, információ határidőben történő rendelkezésre bocsátása céljából.

A Szolgáltató valamennyi panaszról nyilvántartást vezet.

Amennyiben a szolgáltatást igénybevevő a panaszra adott választ nem fogadja el, vagy a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, a válasz kézhezvételétől vagy a válasz elmaradása esetén a válaszadási határidő lejártától számított 30 napon belül a panaszos a Hatósághoz fordulhat.

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő vitatja a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét – Szolgáltató tájékoztatja a panaszost a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fogyasztói tv. alapján Békéltető Testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

Szolgáltató és partnerei korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panaszt, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a mellőzheti.

 

10. Adatkezelési szabályok, adat- és titokvédelem

 

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, ezért az ügyfelek, bármilyen Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő, más módon érintettek által megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit maradéktalanul betartva, az érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeli és tartja nyilván.

 

 

10.1 Adatszolgáltatás

 

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott adatokat köteles nyilvánosan hozzáférhetővé tenni.

A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.

A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

 

A megbízó kötelezettséget és teljes körű felelősséget vállal azért, hogy olyan adatokat bocsát a Szolgáltató és partnerei rendelkezésére, amely adatok vonatkozásában az adatok felhasználása sem a Megbízó, sem érintett harmadik személyek (különösen a Címzett) jogait és jogos érdekeit nem sérti, és amely adatok és felhasználásuk vonatkozásában a szükséges felhatalmazással rendelkezik. Vonatkozik e rendelkezés különösen a Címzett telefonszámának, e-mail címének a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és terjedelemben történő felhasználására. A Szolgáltató és partnerei a fenti rendelkezésekre tekintettel kizárja minden irányú felelősségét az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott, és a szolgáltatás teljesítése körében felhasznált adatokkal és adatkezeléssel kapcsolatosan.

 

10.2Személyes adatok védelme, titokvédelmi kötelezettség

 A Szolgáltató a postai szolgáltatási szerződésével kapcsolatos, illetve annak teljesítése során tudomására jutott adatokat adatkezelőként kezeli, dolgozza fel és továbbítja.

 Az adatkezelés

a) célja: a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés elszámolása, igazolása és utólagos ellenőrzése, a Hatóság részére történő adatszolgáltatás, továbbá jogszabályban meghatározott egyéb cél.

b) időtartama: jogszabály vagy a felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a postai küldemény feladását követő ötödik naptári év utolsó napja.

 A Szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítését nem teszi függővé olyan személyes vagy más adat megadásától, vagy olyan célú adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozat megtételétől, amely a postai szolgáltatás feladó által igényelt tartalmú elvégzéséhez nem szükséges.

 Szolgáltató a postai szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, valamint annak teljesítése során tudomására jutott adatokat kizárólag a postai szolgáltatási szerződés teljesítése, a teljesítés igazolása, elszámolása és utólagos ellenőrzése céljából továbbíthatja harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére.

 A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat jogszabályban foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja.

 A Szolgáltató az általa továbbított küldemény tartalmát csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

 A Szolgáltató és partnere:

- a zárt küldeményt – e pontba foglaltak kivételével – nem bonthatja fel;

- a nem zárt küldeményeket csak a felvételhez, feldolgozáshoz, továbbításhoz, illetve kézbesítéshez szükséges adatok megállapítása érdekében és annak megfelelő mértékben tanulmányozhatja;

- a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatot – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – mással nem közölhet;

- a küldeményt – tartalmának megismerése céljából – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével másnak át nem adhatja;

- a szolgáltatás teljesítéséről – a feladó, a címzett (illetve az egyéb jogosult átvevő), valamint a közreműködő(k) kivételével – másnak tájékoztatást nem adhat.

 A feladóval megegyező jogosultsággal rendelkezőnek kell tekinteni azt a személyt, aki a postai küldemény feladását igazoló dokumentumot bemutatja, illetve a postai küldemény egyedi azonosító adatát (pl. kód, küldeményazonosító), továbbá szükség esetén a feladó és címzett nevét és a küldemény címét a Szolgáltatóval elektronikus hírközlési úton (távközlő berendezés, Internet) közli.

 

A Szolgáltató és partnere a zárt küldeményt felbonthatja, ha

- a küldemény burkolata oly mértékben sérült, hogy tartalmának megóvása érdekében a felbontása indokolt, és felbontás nélküli átcsomagolással a küldemény tartalmának a megóvása nem biztosítható;

- a küldemény tartalma által okozott veszély elhárítása érdekében ez indokolt;

- kézbesíthetetlen postacsomag őrzési ideje lejárt.

 

A küldemény felbontását legalább két főből álló bizottság végzi, annak megtörténtét és a teendő intézkedéseket jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság tagjait a Szolgáltató partnereinek az alkalmazottai, tagjai, megbízottai, illetve közreműködői közül kell kijelölnie. Ha a bizottság nem működtethető, a felbontás a helyi önkormányzat arra feljogosított képviselőjének jelenlétében történhet. A felbontás tényét a küldeményre rá kell vezetni, és ha erre lehetőség van, a felbontásról, a felbontás okáról a feladót értesíteni kell.

 

A Szolgáltatónak és a közreműködői tevékenységet végző személynek (szervezetnek) megfelelő szervezési és műszaki intézkedésekkel biztosítania kell a Szolgáltató igénybevételével továbbított küldemények, szöveges közlemények, illetve közlések titkosságát. A Szolgáltató és a közreműködői tevékenységet végző személy (szervezet) – a jogszabályi feltételek fennállása és erre irányuló megkeresés esetén – köteles a küldeményt, szöveges közleményt, illetve közlést átadni vagy bemutatni az annak megismerésére külön törvényben feljogosított szervezeteknek, továbbá azok megfigyelését, tárolását, illetve a küldeménybe, szöveges közleménybe más módon történő beavatkozást lehetővé tenni.

 

10.3. A postai alkalmazott, megbízott és közreműködő adat- és titokvédelmi felelőssége

 

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

  

Szolgáltatót jelen ÁSZF 11. pontjában részletezett kártérítési kötelezettsége és egyéb felelőssége kizárólag a Megrendelő és a Szállító közötti közvetítői tevékenységéért terheli, egyebekben az eseti csomagküldésekre a Szolgáltató, Megrendelő által választott szerződéses Partnerének Általános Szerződési Feltételeinek vonatkozó rendelkezései és a Posta törvény az irányadók.

 

A Szolgáltató a nem időgarantált csomag késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért (még értékbiztosított küldeményeknél sem):

 

A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:

-        vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében; továbbá időjárási körülmények, közlekedési forgalomban beállt fennakadások miatti késedelem

-        ha a belső tartalomnak nem megfelelően csomagolt a küldemény,

-        ha a kárt a küldemény belső tulajdonsága, a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága vagy az elégtelen címzés okozta,

-        ha a küldemény belső tartalma nem az 5. pontban meghatározott feltételek alapján került átadásra a futárszolgálatnak. Különös tekintettel, ha a küldemény tartalma törékeny.

-        A küldemény bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalásásból vagy a küldemény bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatti kézbesítésének meghiúsulása okán keletkezett;

-        A Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kárért;

-        Az ügyfél (megrendelő, feladó, címzett) szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt;

-        A Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség a kárért, ha a küldemény tartalma a postai szolgáltatásból kizárt vagy ha feltételesen szállítható, és a feladó nem teljesítette a feltételes szállításra vonatkozó követelményeket.

-        Ha a küldeménybe olyan tartalom is került, ami a megrendelés során nem volt feltüntetve s a szállításból ki van zárva, s emiatt a küldemény megállt, megsemmisült, visszafordításra került a felvételi címre

-        A Szolgáltatót és partnerét nem terheli kártérítési felelősség, ha csak a küldemény külső csomagolása sérül meg.

-        Nem érvényesíthető kárigénylés abban az esetben sem, ha az áru sérült, de a csomagolás nem.

-        Ha a küldeménybe olyan tartalom is került, ami a megrendelés során nem volt jelezve és a szállításból ki van zárva, vagy csak feltételekkel szállítható, s emiatt a küldemény megállt, megsemmisült, visszafordításra került a felvételi címre, a Szolgáltató nem köteles jóváírni a már kifizetett szolgáltatási díjat.

-        a közvetett kárért, elmaradt haszonért.

 

A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:

– a Szolgáltatót és Partnerét: a csomagolás hiányossága és az elégtelen címzés tekintetében, illetve abban a vonatkozásban, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a károsulton kívüli más személy okozta;

– a Megrendelőt és a feladót; illetve a címzettet: abban a tekintetben, hogy a kár nem a csomagolás hiányossága vagy a címzés elégtelensége miatt állt elő, illetve, hogy a kár nem a küldemény tartalmára, belső tulajdonságára vezethető vissza, továbbá ezen személyek kötelesek igazolni a csomag tartalmának értékét és a kár mértékét.

Közvetett kézbesítés esetén a szolgáltató felelőssége a küldemény átadásával az átvevőre száll át, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.

A szállítmány sérülése, késedelme esetén a szállítást szervező Szolgáltató csak abban az esetben vonható felelősségre, ha a csomagküldés fuvarokmányai nem megfelelően lettek kitöltve, s erről bizonyítottan a Szolgáltató tehet, ha a fuvarlevelet a megrendelő laptól eltérően töltötte ki. Továbbá csak abban az esetben vonható felelősségre, ha a honlapon és a Megrendelés visszaigazolástól eltérő összeget számlázott ki a Megrendelő felé.

Szolgáltató felelőssége kizárólag a kitöltendő fuvarokmány Megrendelő részére történő megküldésére, valamint a kitöltött fuvarokmánynak a Szolgáltató partnereinek való továbbítására terjed ki.

Nem felel a Szolgáltató azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy a Megrendelő/ Feladó a fuvarokmányokat nem vagy nem megfelelően töltötte ki, és ennek eredményeképpen a Szolgáltató partnere a kézbesítést nem a Megrendelésben leadott feltételekkel, vagy késéssel teljesítette. Továbbá akkor sem terheli kártérítési felelősség a Szolgáltatót, ha a Szolgáltató partnere azért teljesíti késéssel vagy nem a Megrendelőben szereplő feltételekkel a csomagot, mert a fuvarokmány a Megrendelő/ Feladó hibájából nem áll rendelkezésre a csomag feladásakor és a helyszínen készített kézi fuvarlevél tartalma eltér a megrendelőben foglaltaktól.

Felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség abban az esetben sem, ha utánvétes díjfizetés esetén az utánvét összegét a Szolgáltató a megrendelőben foglaltak szerint megfizette, azonban azt harmadik személy magának követeli.

Szolgáltató partnere nem vonható felelősségre a késedelmes kiszállításért addig, amíg nincs hitelt érdemlő bizonyíték az 5 munkanapot meghaladó késedelemről.

TNT Special Economy szolgáltatással feladott küldemény esetében- mivel egy csökkentett szolgáltatásokat tartalmazó szállítási mód – nem garantált a második kézbesítés és az 5 munkanapot meghaladó késés esetén sem érvényesíthető Szolgáltató partnerének felelősségre vonása a késedelmes szállítás miatt.

 

Nem felelős bármely bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, a használat vagy bármely lehetőség elvesztéséért, még abban az esetben sem, ha ismeretében volt annak, hogy adott kár vagy veszteség felmerülhet. Továbbá nem felelős bármely formában felmerülő közvetett -, esetleges különleges - illetőleg következményes károkért, illetőleg veszteségekért kivéve akkor, ha azok a Szolgáltató szerződésszegése miatt következnek be.

A szolgáltató a partnerei által okozott károkért és késedelemért a partnerek ASZF-eiben meghatározott mértékig vállal felelősséget.

 

A felmerült követelések 6 hónap alatt elévülnek. A szolgáltató nem kötelezhető sérelemdíjra, valamint személyiségi jogsértésből eredő kár megtérítésére, továbbá nem érvényesíthetőek a személyiségi jogok megsértésének felróhatóságtól független szankciói sem.


Megrendelő felel azért a kárért, amely az utasításból, a küldemény elégtelen csomagolásából, jelöléséből vagy a Megrendelő által adott adatok, okmányok, információk hiányosságából, pontatlanságából, hiányából származik.

A küldemény Megrendelője az adatlap kitöltésével és megrendelése elküldésével kijelenti, hogy a feladott küldeménynek törvénybe ütköző, illegális, veszélyes tartalma nincs, s elfogadja, hogy ő felelős a csomag tartalmáért.

 

11.1. Kártérítés

 

11.1.1. A kártérítés általános szabályai

A küldemény részleges elveszését vagy megsérülését - ha az felismerhető - a küldemény kézbesítésekor vagy a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Ennek elmulasztása jogvesztéssel jár. Kézbesítési okirat hiányában vagy, ha a részleges elveszés vagy a megsérülés a kézbesítéskor (visszakézbesítéskor) azonnal nem ismerhető fel, azt a kézbesítéstől számított három munkanapos jogvesztő határidőn belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni. A bejelentéssel egyidejűleg a kártérítési igényt is jelezni lehet.

 

A Szolgáltató által végzett szolgáltatások teljesítése során felmerült panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától hat hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység vagy magatartás esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napos határidőn belül tehető.

 

A Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és a panasz bejelentést követő lehető legrövidebb idő alatt - az érintett Partner ÁSZF-je által meghatározott határidőn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül tájékoztatja az ügyfelet a panaszkezelés státuszáról..

Az ügyfél az időgarantált küldemény késedelmes kézbesítése címén a Szolgáltatóval szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül írásban jelentheti be.

 

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény elvesztésével, sérülésével, tartalomhiányával kapcsolatos.

Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kárigény bejelentését írásban kell megtenni, vagy azt a Szolgáltatónál írásban jegyzőkönyvbe vetetni.

 

Amennyiben a Szolgáltatónak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.

A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a Megrendelő jogosult.  A címzett kizárólag abban az esetben jogosult a kártérítési igény érvényesítésére, ha a kártérítési igény érvényesítésének jogát a Megrendelő írásban a címzettre engedményezte.

 

A Küldemény átvevője, felismerhető károk esetén köteles jegyzőkönyvet felvetetni a partner futárával, továbbá a sérülést, kárt, hiányt stb. a Szolgáltatónak haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül bejelenteni.

 

A Szolgáltató az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását kérheti - számlával, értéknyilatkozattal, proforma számlával – a választott Partner ASZF-ben meghatározott módon.

 

A kártérítés elbírálásának feltétele, hogy a Címzett a kézbesítést követően a külső-belső csomagolóanyagot és a sérült árut megőrizze a kézbesítéskori állapotban. A futárpartnerek a csomagolóanyagot és az árut bekérhetik a kárvizsgálat lefolytatásához. A csomagolóanyag és sérült áru megőrzéséről Szolgáltató jelen ASZF elfogadásával tájékoztatja a Megrendelőt, de a Megrendelő felelőssége, hogy erről a Címzettet tájékoztassa. Amennyiben a Címzett nem tudja rendelkezésre bocsátani a kézbesítéskori állapotnak megfelelően a csomagolóanyagot vagy a sérült árut megjavítja, megjavíttatja vagy megsemmisíti, esetleg visszaküldi a kárvizsgálat előtt, az a kárvizsgálat ellehetetlenítését vonja maga után. Ebben az esetben a Megrendelő elfogadja, hogy a kárvizsgálat nem lefolytatható, a kártérítés negatív eredménnyel záródik.

 

Amennyiben a Szolgáltató partnere a kártérítési igény jogalapját vagy mértékét vitatja – Szolgáltató tájékoztatja az igény érvényesítőjét a kártérítés és a kártérítés-érvényesítés törvényi vagy szerződésben foglalt szabályairól, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 2. §-a alapján felhívja fogyasztónak minősülő igény érvényesítőt arra, hogy az Fgytv. alapján békéltető testület előtt fogyasztói jogvitát kezdeményezhet.

Amennyiben a panaszos a Szolgáltató által lefolytatott kártérítés módját nem fogadja el, akkor a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz info@nmhh.hu, vagy a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat. A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu

  

 11.1.2. A kárigény bejelentésének módja

A Megrendelő bármilyen kár vagy probléma felmerülésekor, a Szolgáltató Ügyfélszolgálatát, mint közvetítőt köteles keresni. Amennyiben a Megrendelő egyéb fenntartásaival, kérdéseivel a Partnerhez fordul a Szolgáltató honlapján megrendelt csomagküldéssel kapcsolatban, s ebből a Szolgáltatónak anyagi kára származik, úgy a Szolgáltató ezen költségeket a Megrendelőre hárítja.

Ha a Szolgáltató a panasz kivizsgálás során 30 napon belül a küldemény megsemmisülését vagy elveszését állapította meg, annak tényéről írásban tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben az elbírálsi idő meghaladja a 30 napot úgy Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet annak változásáról.

A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról írásban van lehetőség kárigény bejelentésére. A bejelentéshez szükséges adatok:

-        a PMP Express megrendelési azonosítója vagy a futárpartner csomagszáma/fuvarlevél száma/csomagazonosítója

-        kapcsolattartó adatai

-        kár pontos leírás

-        kártérítési igény összege (HUF)

-        képek a sérült csomagról, termékről

 

Futárpartner kérése esetén számla, értéknyilatkozat, proforma száma másolata, - kárjegyzőkönyv amennyiben rendelkezésre áll – illetve további dokumentumok bekérhetők, melyek pótlásáról Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt vagy a Címzettet.

  

Ha a Szolgáltató partnere a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.

Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél (esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi vissza – melyet aláírásával igazol.

Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló bejelentést a kézbesítéstől számított 3 munkanapon belül kell a Szolgáltatóhoz írásban bejelenteni. A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

Amennyiben a kárigényt bejelentő személy a megjelölt időn, de legkésőbb a kárigény benyújtásától számított 30 napon belül hiánytalanul nem bocsátja rendelkezésre a kártérítés jogalapjának, illetve a kár mértékének megállapításához szükséges dokumentumokat, fényképeket, bizonyítékokat, akkor a kárigény elbírálása a rendelkezésére álló dokumentumok, bizonyítékok alapján történik.

Nemzetközi csomagoknál GLS partner esetében a kárigény bejelentéséhez a küldeménynek sérült státusszal kell rendelkeznie a nyomkövetésben vagy átvételkor kárjegyzőkönyvet kell felvetetni a futárral.
Fontos: Ennek hiányában kárigény nem kerül pozitív elbírálásra, ezért az átvételkor a csomagot csak külsérelmi nyomoktól mentesen szabad átvenni, egyéb esetben kárjegyzőkönyvet kell felvetetni a futárral!

 

A küldemény sérülésével kapcsolatos vizsgálatokhoz Szolgáltató partnerei kárszemlére kérheti be a csomagot, melyhez a kiszállításkori/káreseménykori állapotában lévő (termék és csomagolás) csomag/ok visszaszállításra kerülnek Szolgáltató partnerének központjába, ahol a szükséges vizsgálatok elvégézését követően kerül a kárigény elbírálásra. A kibontás nem okoz problémát, a terméket az eredeti csomagolóanyagba visszacsomagolni szükséges.

A Szolgáltató partnerének ezen kérés megtagadása a kárigény elbírálását negatívan befolyásolhatja.

Káresemény esetén a külső/belső csomagolás megtartása szükséges, annak hiányában Szolgáltató partnere a kárigényt elutasíthatja!

 

11.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése

A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igény elbírálásának státuszáról a Szolgáltató a bejelentést követő 30 napon belül írásban tájékoztatja az ügyfelet. Amennyiben az elbíráláshoz szükséges idő hosszabodik, úgy arról Szolgáltató tájékoztatja a kárügyintézésben érintett felet.

 

A kárigények elbírálása a szolgáltató partnereinek szabályzata alapján és azok kárszakértői által történik melynek végeredményét szolgáltató elfogadja és csak kifejezetten indokolható esetben fellebbez. A szolgáltató kártérítést nem ítélhet meg.

 

A Szolgáltató a megrendelő által választott szerződéses partner kérdéses ügyben hozott határozatát követő 60 naptári napon belül intézkedik a kártérítési összeg kifizetése iránt.

A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.

 

11.1.4. A kártérítés mértéke

 

A Szolgáltató a feladott küldemény elvesztése, megsemmisülése, tartalmának hiányossága esetén a kártérítés összegét a megrendelő által választott szerződéses partner általános szerződési feltételei szerint állapítja meg.

https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek

https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/home/terms-conditions.html

https://www.ups.com/media/hu/terms_carriage_hu.pdf.pdf

https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/

https://sameday.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

https://www.fedex.com/hu-hu/conditions-of-carriage/sept-2023.html

 

Érték nyilvánítással (külön érték alapú biztosítás, felemelt felelősség, deklarált érték stb.) feladott küldemény elvesztése, megsemmisülése esetén a kártérítés összege azonos a Megrendelő/Feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével.

 

Az értéknyilvánítás felső összeghatára külön értékalapú biztosítás kötése nélkül:

GLS esetében 50000Ft/csomag

UPS esetében 100USD /küldemény (aktuális MNB középárfolyamon számolva, több csomag egyszerre, együtt feladva egy küldeménynek tekintendő),

TNT esetében 10EUR/kg, TNT Express (légi) szolgáltatás esetén: 27EUR/kg

DPD esetében 50000Ft/csomag

Sameday esetén a kártérítés mértéke megegyezik a sameday által , az adott megrendelés vonatkozásában megállapított összeggel. A Szolgáltatót a Sameday által kifizetett összeget meghaladó mértékben kártérítési kötelezettség nem terheli .

Fedex: esetében 100USD /küldemény aktuális MNB középárfolyamon számolva

 

Az értéknyilvánítással feladott küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés összege a hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értéknyilvánítás összegével megegyező.

 

A Szolgáltató a belföldi garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése esetén fizetendő kártérítés a küldemény megsemmisülése vagy teljes elvesztése folytán a szolgáltatásért fizetendő díj tizenötszöröse.

 

11.2. Eljárás a kártérítés után előkerült küldemények esetében

Ha a küldemény vagy a küldemény tartalmának egy része a kártérítés összegének kifizetését követően megkerül, arról a Szolgáltató a kártérítésben részesültet értesíti.

A Szolgáltató a küldeményt kártérítettnek visszaszállítja és ez esetben kártérítettnek a felvett kártérítési összeget nem kell visszafizetnie. Ha a kártérítésben részesült sikertelen kézbesítés esetén az értesítésre 8 napon belül nem ad választ, azt a Szolgáltató a megkerült küldeményről, illetve tartalomrészről történő lemondásnak tekinti.

 

11.3. A szolgáltató díj-visszafizetési kötelezettsége

A Szolgáltató a küldemény felvételekor tévesen megállapított vagy a kézbesítéskor tévesen beszedett díjat, díjkülönbözetet, illetve a nem teljesített szolgáltatás (ide nem értve a szerződéses partner által teljesített szolgáltatás esetén az elveszett csomag szállítási díját) díját – ezen tény megállapítását követően – a küldemény Megrendelőjének/Feladójának visszafizeti.

A díj visszafizetésére Szolgáltató, a Megrendelő által csomagküldésre kiválasztott partner általános szerződési feltételeinek káreseményekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A Szolgáltató a szolgáltatás díját teljes mértékben visszafizeti abban az esetben, ha a Megrendelő/Feladó a szerződéstől – a felvétel helyén a küldemény visszakérésével – a továbbítás előtt eláll, a küldemény a Szolgáltató felróható magatartása következtében a rendeltetési helyének elérése nélkül érkezett vissza a feladási helyére, Szolgáltató a szolgáltatási szerződést nem teljesítette.

A Szolgáltató a fizetett díjak egy részét a következő esetekben és keretek között fizeti vissza (részleges díjvisszatérítés):

A túlfizetett összeget, ha a feladó és/vagy megrendelő vagy a címzett a küldeményért megrendelés visszaigazolásban szereplő díjnál magasabb díjat fizetett, és ez a Szolgáltató kezelési okirataiból megállapítható.

Amennyiben Megrendelő a csomagküldés megrendelése során önhibájából nem megfelelően adja meg a csomag paramétereit és ennek következtében esetlegesen a feladott csomag paraméterei kisebbek az általa megrendeltnél, a különbözet tekintetében nem terheli visszafizetési kötelezettség a Szolgáltatót.

A lerótt és az új díj közötti különbözetet, ha a Megrendelő vagy feladó a küldemény címét vagy a kért külön-, vagy különleges szolgáltatást a Szolgáltatónál továbbítás előtt megváltoztatja, és az új rendeltetési hely alapján vagy a megváltoztatott többletszolgáltatás esetén a fizetettnél alacsonyabb díj megfizetésével tartozik.

 

11.4. Felelősség a postai küldemény késedelmes kézbesítéséért

 

A garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért a Szolgáltató kártérítést köteles fizetni, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelmet a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

A kártérítés összege a garantált idejű szolgáltatásért fizetett díj kétszerese.

A Szolgáltató a nem garantált kézbesítési idejű küldemény késedelmes kézbesítéséért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

Ha elveszettnek tekintendő küldemény előkerül, a küldeményt kézbesíteni kell. A már kifizetett kártérítést azonban kézbesítés esetében a Szolgáltató választott partnerének ASZF-ben megtalálható szabályozás alapján kell visszafizetnie.

 

12. Szolgáltatások teljesítésének minősége

A Szolgáltató tevékenységének ellátása során vállalja, hogy az ügyfél által az Általános Szerződési Feltételek alapján igényelt és megfizetett szolgáltatásokat maradéktalanul teljesíti, a küldeményeket biztonságos körülmények között továbbítja és ép, sértetlen állapotban kézbesíti a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott minőségi előírásoknak megfelelően.

A felvett küldemények továbbítási útvonalát és módját a Szolgáltató és partnere választja meg az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelően.

 

12.1. Átfutási idők belföldi forgalomban

A Szolgáltató tevékenységét úgy szervezi és működteti, hogy belföldi forgalomban feladott küldemények végponttól-végpontig mért útvonalára vonatkoztatott továbbítási időtartam a következők szerint teljesüljön:

 

A Szolgáltató vállalja, hogy az érvényben lévő és leendő szerződéseinek megfelelően, valamint az eseti szerződésekben (fuvarlevelek) megállapodott kézbesítési határidők szerint a küldemények a fuvarlevélen feltüntetetteknek és a feladók akaratának megfelelően kézbesítésre kerüljenek, vagy ennek megkísérlése megtörténjen.

 

13. Együttműködés titkos információgyűjtés érdekében

A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.

 

14. Egyéb rendelkezések

Felek rögzítik, hogy az elektronikus levelezések során elküldött illetve fogadott üzenetek tartalma és csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Az üzenetek jogosulatlan felhasználása tilos, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményeket von maga után.

A jelen ÁSZF-re és az alapján kötött Szolgáltatói Szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre különösen a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLX törvény vonatkozásában; a postai szolgáltatásra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok és a Ptk. Rendelkezései irányadóak.

 

A fuvarozási és postai szolgáltatási tevékenységre egyaránt irányadóak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi CVIII. Törvény, és a Megrendelő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet rendelkezései. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem aláírója, azonban az ÁSZF az ágazatra és tevékenységére irányadó Postatv. Rendelkezései alapján kerültek kialakításra.

 

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezéseinek érvényességét és hatályát.

Bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy az, az alapján kötött Szolgáltatói Szerződésből vagy azokkal összefüggésben, azok megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek elsősorban peren kívül egyeztetik. Megrendelő és a Szolgáltató a jelen szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Debreceni Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Jelen ÁSZF Megrendelő általi elfogadása egyidejűleg a Szolgáltató 1. pontban felsorolt szerződéses partnerei Általános Szerződéses Feltételinek elfogadásának is minősül.

 

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.

 

Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.

 

Kelt: Debrecen, 2024. január 31. napján

 

 

 


1. számú Melléklet

 

 

A szállításból kizárt tárgyak vagy feltételekkel szállítható küldemények

 

-        A láthatóan túlsúlyos, vagy túl méretes, a nem kielégítő csomagolású vagy csomagolás nélküli küldemények, különösen törésveszélyes áruk. A PMP Express partnereivel a szállítás jellege miatt (gyűjtő szállítás, automata, iparszerű technológiával történő szortírozás) NEM, vagy csak szigorú feltételek betartásával/elfogadásával vállalja TÖRÉKENY ESZKÖZÖK, ÁRUK, TÁRGYAK SZÁLLÍTÁSÁT!

-        lőszerek, szúró-, vágó-, lőfegyverek, vágóeszközök, lőfegyver alkatrészei, robbanószerek és hasonlók, ide értve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatok, hadianyag; ADR szállítás köteles áruk*

-        sugárzó, gyúlékony, robbanékony, toxikus, maró hatású, fertőző vagy fertőzésveszélyes anyagok illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre illetve a személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet

-        kábítószerek és pszihotróp anyagok, hallucinogén szerek és a BTK.-ban meghatározott anyagok

-        készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok, nemesfémek,  pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, ékszerek, okirat, bélyeg, műtárgy, műkincs, antik tárgyak,

-        tender-anyagok, szerződésekhez kapcsolódó előminősítési, vizsgálati, jogi átvilágítási anyagok, vizsgálatok másolati anyagai; késedelmi kötbérrel terhelt dokumentumok,

-        romlandó, fertőző, undort keltő áruk

-        földi maradványok, kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak

-        élő vagy elhullott állatok és növények

-        olyan kiadványok, melyek tartalma pornográf, politikailag, vallásilag vagy etnikailag sértő vagy érzékeny tartalmú

-        a csomagoláson rasszista, obszcén, köz- vagy személyiségi jogokat sértő felirattal vagy képpel jelölt küldemény,

-        veszélyes áru hulladék

-        értéknyilvánítás szolgáltatás

-        hőmérsékletre érzékeny áruk (hűtést, fűtést igénylő áruk)

-        kereskedelmi mennyiségű alkohol, bármilyen mennyiségű cigaretta illetve bármilyen más dohányipari termék, beleértve a vízipipát és kellékeit

-        narkotikumok, egyéb hallucinogén és a büntető törvénykönyvben meghatározott anyagok

-        postafiókra vagy helyrajzi számra címzett küldemény

-        nem könyvelt küldemény

-        zacskóban, zsákokban, szövetzsákokba csomagolt termékek, amelyek nem kielégítő módon, nem a kereskedelemben szokásos módon vannak csomagolva

-        nem megfelelően csomagolt folyékony áru

-        gyúlékony anyagok (például: benzin, gázolaj, fűtőolaj, folyékony gáz stb)

-        rúdarany

-        pótolhatatlan vagy egyedi előszereteti értékkel rendelkező tárgyak

-        romlandó élelmiszerek, gyorsfagyasztott élelmiszerek, friss mezőgazdasági termékek

-        csomagolatlan vagy sérült áru

-        virágcsokor

-        prémek, elefántcsont és abból készült termékek

-        körömlakk, körömgél, hajtógázas termékek (dezodor, hajlakk)  tűzoltó készülék

-        mosogató tálca, zuhanyfülke, szaniter áru (wc csésze, tartály, bide, mosdókagyló, fürdőkád stb)

-        meleg és hő hatására térfogatváltozásra képes anyagok (zsírok, olajok stb)

-        összepántolt dobozok

-        mosógép, csomagolás nélküli bútor

-        ablak, ajtó, tükör stb.

-        Fémlithiumos akkumulátor

-        az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk

-        bármely olyan egyéb anyag, termék és árucikk, melynek szállítása jogszabályba ütközik, esetleg kereskedelmi- gazdasági korlátozás alatt áll, vagy szankció van érvényben vele szemben.

  

Választott futárcégtől függően változó feltételek:

 

GLS

Export küldemény esetében nem romlandó élelmiszerek NEM, vagy csak feltételekkel szállíthatóak (sérülés, elvesztés esetén kártérítés nem igényelhető)
Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad tájékoztatást

-        faládába csomagolt küldemények GLS-el nem adhatóak fel

-        GLS alkohol tartalmú italt NEM szállít

-        GLS esetében külföldi rendeltetéssel átadott csomagok esetén a személyes ingóságok csak feltételekkel szállítható (sérülés, elvesztés esetén kártérítés nem igényelhető)

-        bőröndöt csak dobozban elhelyezve, térkitöltést alkalmazva szállít

-        Akkumulátor: Megfelelő, biztonságos óvintézkedés szükséges, hogy a kénsav ne folyhasson ki!
Az akkumulátor sarkait, oldaléleit védve, pólusvédővel ellátva, fóliával több rétegben körbe tekerve, kartondobozba helyezve, kitöltő anyaggal ellátva. A kezelési irányt nyilakkal jelölni szükséges illetve minden szükséges jelölés alkalmazása kötelező!

Lítium akkumulátort is tartalmazó készülékek csak akkor szállíthatóak, ha az akkumulátor teljesítménye 100Wh-nál kisebb, illetve egy cella teljesítménye 20Wh-nál kisebb.

Akkumulátorok esetében mindig a feladó felelőssége a hatályos és szükséges jelölések alkalmazása a csomagoláson! Ilyen például a teljesség igénye nélkül az LB jelölés alkalmazása.

 

Lítium ion akkumulátort készülékben tartalmazó csomag maximális súlya 5 kg lehet.

  

TNT

-   Mágnes, mágnest tartalmazó eszköz, termék a TNT rendszerén belül nem szállítható. Express légi szállítások esetében ide értendő a hűtő mágnes is

-   Parfüm a TNT rendszerén belül nem szállítható

-   Bőrönd szállítása a TNT-vel lehetséges, kartondobozba csomagolva (csomagolás feltételei a honlapon megtalálható csomagolási segédletnek megfelelően)

-   Hús és hústermék Belgiumba

-   A TNT vállalja a nem kereskedelmi mennyiségű, zárjeggyel ellátott alkohol tartalmú italok szállítását, de a szállíthatósági feltételek országonként és alkohol tartalomtól függően eltérőek. EU-n kívüli alkohol szállítás esetén csak elővámkezelve vállalja a TNT a csomagszállítást.

-     Akkumulátor: Egyes eszközök mint telefon, laptop, játékok és egyéb lítium ion akkumulátort tartalmazó eszközök melyek nem kereskedelmi mennyiségben kerülnek feladásra szállíthatóak, azonban egy csomag/küldemény tömege, NEM haladhatja meg az 5kg-ot csomagolással és minden más egyéb csomagtartalommal együtt, és a készülék akkumulátora max. 30%-ig lehet feltöltött állapotban!

Csak készülékbe építve szállítható lítium ion akkumulátor, továbbá szállíthatósága teljesítmény függő.  Más veszélyes anyagnak minősülő termékkel együtt nem szállítható.

A kereskedelmi mennyiségű lítium ion akkumulátort tartalmazó készüléket tartalmazó küldemények szállítására a szállító partner ASZF-ben foglaltak szállítási feltételei a mérvadóak.

A feladáshoz a TNT úgynevezett MSDS (biztonágtechnikai adatlapot) kérhet a termékről és/vagy a TNT által küldött nyilatkozat szükséges, amelyben a szállítani kívánt eszköz akkumulátorának típusát kell tudni meghatározni, ez befolyásolhatja a szállíthatóságot.

Import esetében a Megrendelő/Feladó felelőssége egyeztetni a feladó országban a helyi ügyfélszolgálattal, a szállíthatósággal kapcsolatban!

Lítium Ion akkumulátort is tartalmazó készülékek csak akkor szállíthatóak, ha az akkumulátor teljesítménye 100Wh-nál kisebb, illetve egy cella teljesítménye 20Wh-nál kisebb.

Akkumulátorok esetében mindig a feladó felelőssége a hatályos és szükséges jelölések alkalmazása a csomagoláson! Ilyen például a teljesség igénye nélkül az LB jelölés alkalmazása

Lítium ion akkumulátort készülékben tartalmazó csomag maximális súlya 5 kg lehet.

A szállítható áruk köre változhat országoktól függően.  Szállításból nem kizárt áruk, termékek melyek normál esetben szállíthatóak a választott célországtó függően korlátozás, vagy szállítási tilalom alá eshetnek. A szállító partner egyes termékek szállíthatóságát MSDS – biztonságtechnikai adatlapok megküldésének feltételéhez köthetik. A témában bővebb felvilágosítás ügyfélszolgálatunkon elérhető.

 

UPS:

-        UPS alkohol tartalmú italt NEM szállít

-        Kíséret nélküli útipoggyász (Bőrönd, utazótáska stb.) nem szállítható 

-        Ékszerek és karórák (kivéve a divatékszereket és -órákat), amelyek csomagonkénti maximális értéke meghaladja az 500 USD-t vagy ennek helyi pénznemben számított ellenértékét¹

-        Személyes holmi országonként eltérő feltételekkel szállítható, előzetes egyeztetés szükséges

-        Vetőmagvak országfüggő

-        Akkumulátor: Egyes eszközök mint telefon, laptop, játékok és egyéb lítium ion akkumulátort tartalmazó eszközök melyek nem kereskedelmi mennyiségben kerülnek feladásra szállíthatóak, azonban egy csomag/küldemény tömege, NEM haladhatja meg az 5kg-ot csomagolással és minden más egyéb csomagtartalommal együtt, és a készülék akkumulátora max. 30%-ig lehet feltöltött állapotban!

Csak készülékbe építve szállítható lítium ion akkumulátor, továbbá szállíthatósága teljesítmény függő.  Más veszélyes anyagnak minősülő termékkel együtt nem szállítható.

A kereskedelmi mennyiségű lítium ion akkumulátort tartalmazó készüléket tartalmazó küldemények szállítására a szállító partner ASZF-ben foglaltak szállítási feltételei a mérvadóak.

A feladáshoz a UPS úgynevezett MSDS (biztonágtechnikai adatlapot) kérhet a termékről és/vagy a UPS által küldött nyilatkozat szükséges, amelyben a szállítani kívánt eszköz akkumulátorának típusát kell tudni meghatározni, ez befolyásolhatja a szállíthatóságot.

Import esetében a Megrendelő/Feladó felelőssége egyeztetni a feladó országban a helyi ügyfélszolgálattal, a szállíthatósággal kapcsolatban!

Lítium akkumulátort is tartalmazó készülékek csak akkor szállíthatóak, ha az akkumulátor teljesítménye 100Wh-nál kisebb, illetve egy cella teljesítménye 20Wh-nál kisebb.

 

Akkumulátorok esetében mindig a feladó felelőssége a hatályos és szükséges jelölések alkalmazása a csomagoláson! Ilyen például a teljesség igénye nélkül az LB jelölés alkalmazása

Lítium ion akkumulátort készülékben tartalmazó csomag maximális súlya 5 kg lehet.

  

DPD:

13.000,-EUR, azaz tizenháromezer eurónál nagyobb értékű egyéb árucikkek;

 

 

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban felsorolt termékek szállítását a PMP Express nem vállalja, amennyiben megrendelő mégis felad az alábbiakban felsorolt jellegű vagy hasonló terméket, sérülés esetén a PMP Express és partnerei reklamációt nem fogadnak el!

-        Üvegek:  (befőtt, szörp, méz, jam, savanyúság, kompót stb)

-        Főtt- és készételek, házi készítésű élelmiszerek, romlandó, gyorsfagyasztott élelmiszer, nyers és feldolgozott formában (zöldség, gyümölcs, gomba, füstölt áru, hurka, kolbász, tojás, zsákos burgonya stb.)

-        Kindertojás – Amerikába vagy olyan országba, ahova Amerikán át kerül továbbításra (pl.: Kanada, Mexikó, stb.)

-        Televízió, monitor, számítógép , projektor, LCD, CRT, LED vagy plazmaképernyő stb.

-        Gázkazán, villanybojler stb.

-        Háztartási eszközök (sütő, kávéfőző, mikrohullámú, turmixgép, sütő, főzőlap, hűtő, kerámialap, mosógép stb.)

-        Porcelán, váza, kristály és kerámia tárgyak

-        Bútor, Matrac

-        Kerékpár (csak dobozoltan lehet)

A PMP Express partnerei kifejezetten TÖRÉKENY szállítást nem végeznek, kiemelt kezelést nem tudnak biztosítani a fent felsorolt termékkört tartalmazó küldeményeknek, ezért azok feladását a Feladó/Megrendelő saját felelősségére adja fel, kárigényt csak a csomag eltűnése esetén adhat be, ezt írásbeli nyilatkozattal kell megerősítenie feladás előtt, amit a pmp@pmpexpress.hu e-mail címen tehet meg.

 

A PMP Express  Logisztikai Kft jelen és jövőbeli partnereinek szállítási feltételeiben megtalálható feltételesen szállítható vagy a szállításból kizárt tárgyak a jelen mellékletben fel nem sorolt tárgyakat is beleértve a jelen ASZF részét képezik. A PMP Express a jelen mellékletben található lista változtatásának jogát közvetlenül a szállítást megelőzően is fenntartja.

 

  

2. számú Melléklet

 

 

Díjak és kedvezmények:

 

A minimális szolgáltatási díj: 2.050,- Ft + ÁFA
(A minimális szolgáltatási díj belföldi szolgáltatás esetén érvényes 0-1kg súlyhatárig)

A Megrendelő a mindenkor aktuális díjakról és a Ügyfelek számára elérhető kedvezményekről a http://www.pmpexpress.hu/kalkulator/csomagadatok/ oldalon tájékozódhat, tekintettel arra, hogy a szolgáltatási díj a Szállítók által alkalmazott mindenkori díjszabástól is függ.

 

Kiegészítő szolgáltatások díjai, pótdíjak és azok mértéke

 

 1.     Kiegészítő szolgáltatások díja és alkalmazott pótdíjak (GLS)

 

GLS kiegészítő díjak

 

 2.     Kiegészítő szolgáltatások díja és alkalmazott pótdíjak (TNT)

 

 

 

 

3.         Kiegészítő szolgáltatások díja és alkalmazott pótdíjak  (UPS)

 

 

 

  

4.         Kiegészítő szolgáltatások díja és alkalmazott pótdíjak (DPD)

 

 

 

 

3. számú Melléklet

 

Csomagbiztosítás

Szolgáltató partnereinél szükség esetén a magasabb értékű küldeményekre külön érték alapú kártérítés köthető – a megrendelés során meghatározott értékekre - partnereként különböző feltételekkel.

Minden érték alapú kártérítés igénylésének alapfeltétele az áruk értékének kereskedelmi számlával történő igazolása. Érték alapú kártérítés csak új termékre köthető.

A kiegészítő érték alapú kártérítések díjait a 2. számú melléklet tartalmazza

 

GLS

 

A csomagküldés díjának megfizetése egyben tartalmazza a küldemény biztosítását is.

A kártérítés a sérült/elveszett termék beszerzési, pótlási, vagy javítási értékének felel meg, amihez adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban 50.000,- Ft lehet.

Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

 A beszerzési költséghez kapcsolódó adók a mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek elszámolásra. (Kártérítési igény esetén a Szolgáltató partnere a nettó beszerzési értéket veszi a kártérítés alapjának.)

Amennyiben a kárigényt benyújtó a szállítási díj visszatérítését kívánja érvényesíteni, úgy további kárigény nem érvényesíthető.

Az értéknyilvánítás-szolgáltatás (érték alapú kártérítés) esetileg, csomagonként, a szolgáltatási díj megfizetése ellenében vehető igénybe. Az értéknyilvánítás-szolgáltatás legmagasabb összege belföldi csomagok esetén maximum 500.000 Ft, export csomagok esetén maximum 200.000 Ft.

Ha a feladó az értéknyilvánításban megjelölt összegként a tényleges kereskedelmi értéknél magasabb összeget tüntetett fel, úgy az értéknyilvánításban megjelölt összeg helyett a csomag tartalmának tényleges kereskedelmi értékét, ha az értéknyilvánításban megjelölt összeg alacsonyabb a tényleges kereskedelmi értéknél, úgy az értéknyilvánításban megjelölt összeget kell a kártérítési átalány számítása során alapul venni.

 

TNT:

Szolgáltató partnere köteles megtéríteni a sérült vagy elveszett küldemény számlával igazolt beszerzési értéket a CMR illetve a Montreali Egyezmény által megállapított felső határig:

-        a felelősség felső határa közúton (Economy szolgáltatás) szállított küldemények esetében (az 1956. évi CMR szerint) 10 EUR kilogrammonként.

-        a felelősség felső határa légi úton szállított küldemények esetében (az 1999. évi Montreali Egyezmény szerint) 27 EUR kilogrammonként.

Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

Nem terjed ki Szolgáltató partnerén kívül álló, elkerülhetetlen vagy elemi csapás által okozott veszteségre vagy kárra.

 

Dokumentum küldemények kártérítése

A dokumentum küldemény igazolt helyreállítási, újraelőállítási, újbóli kiállítási vagy újranyomtatási költségeire (beleértve az anyagköltséget (pl. papír) és ésszerű munkadíjat), de küldeményenként legfeljebb 500 EURértékig a fuvarozás alatt bekövetkező esetleges sérülés vagy elveszés esetére nyújt fedezetet.

Bizonyos típusú dokumentumokra, egyes célországokra semmilyen esetben nem köthető, ezzel kapcsolatosan bővebb információ ügyfélszolgálatunkon érhető el.

 

Eseti szállítmánybiztosítás

 

Egyes áruféleségekre a biztosítás kötéséhez a biztosító előzetes engedélye szükséges

Egyes árucsoportokra érték alapú biztosítás nem köthető, erről bővebb információ az ügyfélszolgálaton elérhető.

Egyes áruféleségekre a biztosítás kötéséhez a biztosító előzetes engedélye szükséges

 A küldemény számlával igazolt értékére, de küldeményenként legfeljebb 25.000 EUR értékig nyújt fedezetet elveszés vagy sérülés esetén.

Festmény kizárólag feladó által külön biztosítható

Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

A fenti biztosítási és kártérítési formák egyike sem nyújt fedezetet következményes vagy különleges károkra, veszteségekre, amelyekért a szállító nem felelős a rá vonatkozó nemzetközi egyezmények értelmében!

A fentiekben leírt, biztosítási és kártérítési információk tájékoztató jellegűek, és a Szolgáltató és partnere fenntartja a változtatás jogát.

 

UPS

A küldemény elveszéséért, sérüléséért a UPS csak akkor fizet kártérítést (legfeljebb küldeményenként 100USD (( több csomag egyszerre, együtt feladva egy küldeménynek tekintendő )), amennyiben a kár bizonyíthatóan a UPS gondatlanságából következett be.

Amennyiben Megrendelő/Feladó magasabb összeget határoz meg a küldemény értékének és kifizeti a magasabb, erre alkalmazandó díjat (lásd 2. számú melléklet) úgy a UPS felelőssége a deklarált értéket meg nem haladó bizonyított kárig terjed ami kiscsomagos szállítás esetében sem haladhatja meg az 50000USD-t, órák ékszerek esetében az 500USD-t.

Nem terjed ki a csomagolás elégtelensége miatt bekövetkezett károkra.

DPD

Ha küldemény megsemmisül, teljesen vagy részlegesen elvész, vagy megsérül a DPD felelősségi körében és hibájából, a DPD köteles megtéríteni a ténylegesen keletkezett és bizonyított vagyoni kárt, a kártérítés legmagasabb összege azonban nem haladhatja meg küldeményenként az 50.000 Ft-ot

Az 50.000 Ft-nál magasabb értékű küldemények esetén a Feladó felülbiztosítást köthet, de figyelembe kell venni a szállításból kizárt magas értékű küldeményekre vonatkozó szabályozást..

A nagy értékű küldemények esetében az áru elvesztése vagy sérülése esetére kötött kiegészítő biztosítás 13000EUR értékig nyújt fedezetet, biztosítási értéket kizárólag számla ellenében térít a DPD.

Amennyiben belföldi csomagküldés esetében nem áll rendelkezésre számla, a kártérítési összeg a szállítási díj 16-szorosa, de max. 50.000Ft.

Nemzetközi csomagok esetében - felülbiztosítás nélkül - CMR egyezmény alapján kerül megállapításra a kártérítés összege, azaz 8,23SDR/kg (kb.10EUR/kg) de, max. 50.000Ft

Nemzetközi csomag esetén csak export irányban van lehetőség a csomag felülbiztosítására, import esetében nincs.

 

 

4. számú Melléklet

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u 43.

Levelezési cím: 4001 Debrecen, Pf.: 230.

Telefon: 06-52-522-122

Telefax: 06-52-417-857

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: www.nmhh.hu

 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei
http://www.nfh.hu/node/4307
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)

 

 

5. számú Melléklet

 

 

 

A szolgáltatás nyújtása során alkalmazott nyomtatványok:

 

Az alábbi linkeken elérhető a Szolgáltató és Partnerei által használt minden belföldi vagy nemzetközi szállításhoz, vámkezeléshez szükséges dokumentum.

 

 

Export vámkezelési megbízás

Import vámkezelési megbízás

Csomaglista
Lítium nyilatkozat

Nem veszélyességi nyilatkozat

Büntetőjogi nyilatkozat

TNT kézi fuvarlevél

UPS kézi fuvarlevél

Proforma számla

TNT Pro Forma Számla 

 TNT proforma számla

UPS Proforma Számla

UPS proforma

 

TNT kézi fuvarlevél

TNT fuvarlevél

 

TNT Elektronikus fuvarlevél (feladó nyomtatja)

TNT elektronikus fuvarlevél

 

UPS Elektronikus fuvarlevél (feladó nyomtatja)

 

UPS elektronikus fuvarlevél

 

GLS Elektronikus fuvarlevél (futár viszi)

 

GLS elektronikus fuvarlevél

DPD Elektronikus fuvarlevél (futár viszi)

 

DPD elektronikus fuvarlevél

 

6. számú Melléklet

PMP Express