Tiltott tárgyak

Partnereinkkel nem szállítható küldemények

  

     A PMP Express partnerei nem kötelesek vizsgálni a küldemény tartalmát arra vonatkozóan, hogy az tiltott vagy feltételesen szállítható árucikket tartalmaz-e, ha azonban a szolgáltatás bármely szakaszában azt állapítják meg (pl: küldemény átvilágítása), hogy a küldemény tartalma a szállításból kizárt, vagy a szállításhoz szükséges feltételek hiányoznak, a küldeményt nem kézbesítik a címzettnek.
Mint azt a csomagolási javaslatoknál is említettük, itt is hangsúlyozzuk, hogy nemcsak a csomagolásért, de a csomag tartalmáért is a MEGBÍZÓ tartozik felelősséggel. A MEGBÍZÓ felelőssége tájékoztatni a FELADÓT a szállítható termékek köréről!

    A PMP Express fenntartja a jogot minden olyan csomagszállítási kérelem visszautasítására,  amely jogszabály által tiltott árucikket tartalmaz vagy személyek életében, egészségében és testi épségében, valamint bármely más csomagban kárt okozhat,- illetve külön indoklás nélkül visszautasítson bizonyos, ebben a bekezdésben nem részletezett áruféleségekre vonatkozó megbízásokat.

   A MEGBÍZÓ felelős az egyéb tárgyakban, a partnerek berendezéseiben és más küldeményekben okozott károkért, amennyiben a FELADÓ tiltott árucikket továbbít, vagy szállításra alkalmas, de nem megfelelően csomagolt árut ad át a partnerek munkatársainak. Megbízó köteles viselni saját kárát és megtéríteni a partnerek felmerült többletköltségeit (pl. visszaküldés, újracsomagolás, a kárenyhítés körében felmerült költségek, stb.), ha azok a szállítás során keletkeztek az itt leírtak be nem tartása miatt.                                                                              

Partnereinkkel nem szállítható termékek köre:

- a láthatóan túlsúlyos, vagy túl méretes, a nem kielégítő csomagolású vagy csomagolás nélküli küldemények, különösen törésveszélyes áruk

- lőszerek, szúró-, vágó-, lőfegyverek, lőfegyver alkatrészei, robbanószerek és hasonlók, ide értve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatok, hadianyag; ADR szállítás köteles áruk*

- sugárzó, gyúlékony, robbanékony, toxikus, maró hatású, fertőző vagy fertőzésveszélyes anyagok illetve minden olyan egyéb anyag, amely a többi küldeményre illetve a személyzetre sajátosságánál fogva kedvezőtlen hatással lehet

- kábítószerek és pszihotróp anyagok, hallucinogén szerek és a BTK.-ban meghatározott anyagok

-  készpénz (papírpénz vagy érme) bármilyen pénznemben, készpénz helyettesítő fizetési eszköz pl: bankkártya, hitelkártya, étkezési jegyek, üdülési csekk, értékpapírok, nemesfémek,  pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, ékszerek, okirat, bélyeg, műtárgy, műkincs, antik tárgyak

- romlandó, fertőző, undort keltő áruk

- nem romlandó élelmiszerek csak feltételekkel szállíthatóak (sérülés, elvesztés esetén kártérítés nem igényelhető)

- földi maradványok, kegyeleti érzéseket sértő tárgyak, halotti hamvak

- élő állatok és növények

- olyan kiadványok, melyek tartalma pornográf, politikailag, vallásilag vagy etnikailag sértő vagy érzékeny tartalmú

- cigaretta illetve bármilyen más dohányipari termék

- veszélyes áru hulladék

- TNT - hűtőmágnes, parfüm, akkumulátor (teljesítmény függő)

- bármely olyan egyéb anyag,termék és árucikk, melynek szállítása jogszabályba ütközik, esetleg kereskedelmi- gazdasági korlátozás alatt áll, vagy szankció van érvényben vele szemben. Az egyes országok speciális rendelkezéseiről az adott ország magyarországi nagykövetsége vagy kereskedelmi kirendeltsége ad tájékoztatást, de ügyfélszolgálatunkon is érdelkődhet.

  Azokat a küldeményeket, amelyeket a törvény monopol jelleggel más szervezet hatáskörébe utal, a Szolgáltató nem veheti át továbbításra.

  Amennyiben Megrendelő adatszolgáltatási hiányából fakadóan a Szolgáltató a tudtán kívül ADR-es árufelvételt teljesít, úgy az ebből adódó mindennemű anyagi és erkölcsi kárt a Szolgáltató jogosult Megbízó felé továbbhárítani, továbbá a felmerülő jogi következményeket Megrendelő köteles viselni.

* Amennyiben Megbízó adatszolgáltatási hiányából fakadóan a PMP Express partnerei tudtukon kívül ADR-es árufelvételt teljesítenek, úgy az ebből adódó mindennemű anyagi és erkölcsi kárt a PMP Express jogosult Megbízó felé továbbhárítani, továbbá a felmerülő jogi következményeket Megbízó köteles viselni.

Amennyiben küldeménye veszélyes áru besorolással (UN szám vagy más egyéb arra utaló jelzés) rendelkezik, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat a szállítás feltételeinek részleteiről.

 Tovább az ONLINE árajánlatkéréshez >>>

 

Segíthetünk
+36 20 500 5020
+36 52 310 184
Skype: pmpexpresskft